مرور رده

اردک

خواص گوشت اردک

خواص گوشت اردک اردک یا مرغابی پرنده ای از لحاظ ظاهری کوچکتر از غاز و قو می باشد. این پرنده هم توانایی زندگی در آب شیرین و هم آب شور دریا را دارد. اردک ها…
تماس