مرور رده

فنچ

راهنمای ساخت قفس برای فنچ

طرز ساخت قفس ارزان برای فنچ فنچ ها با اینکه جثه خیلی ریزی دارند ولی قفس آنها باید به قدری بزرگ باشد تا پرنده به راحتی بتواند در داخل آن پرواز های کوتاهی…
تماس