مرور رده

مرغ عشق

نگهداری از جوجه مرغ عشق

چطور از جوجه مرغ عشق مراقبت کنیم؟ در نگهداری از جوجه هایی که والد دارند، فقط کافی است که به تغذیه والدین رسیدگی کنید و محیط را گرم نگه دارید. اما…
تماس