آموزش راه اندازی دستگاه های جوجه کشی اسکندری + دانلود دفترچه راهنما

در این قسمت با نحوه کار و راه اندازی دستگاه های جوجه کشی خانگی و صنعتی و هواباتور گروه صنعتی اسکندری  آشنا خواهید شد.

آموزش دستگاه های جوجه کشی خانگی
آموزش دستگاه های جوجه کشی صنعتی
آموزش کنترلر های جوجه کشی اسکندری
شماره تماس خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری
دفترچه راهنمای دستگاه های جوجه کشی

دریافت دفترچه دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک (48 تایی)

دریافت دفترچه دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو (96 تایی)

دریافت دفترچه دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج (12 تایی)

دریافت دفترچه دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش (12 Pro)

دفترچه راهنمای بردها

دریافت دفترچه برد JDR980 (سری هواباتور 168-336-672-1008)

دریافت دفترچه راهنمای برد JDR 970 ( سری درنا )

دریافت دفترچه راهنمای برد  +JDR 950  و ++JDR950 ( سری سوپر مینیاتور )

دریافت دفترچه راهنمای برد JDR 950 ( سری سوپر مینیاتور )

دریافت دفترچه راهنمای برد JDR 900 (سخنگو)

دریافت دفترچه راهنمای برد JDR800

دریافت دفترچه راهنمای برد JDR700

دفترچه راهنمای کلی

دریافت دفترچه راهنمای کلی دستگاه جوجه کشی اسکندری