مرور رده

کبک

خواص گوشت و تخم کبک

خواص گوشت و تخم کبک خواص گوشت و تخم کبک بر کسی پوشیده نیست. کبک از میان تمامی پرندگان شکاری از ارزش غذایی بسیار بالاتری برخوردار است. کبک دارای گوشتی…
تماس