مرور رده

کبک

اصول تغذیه کبک

اصول تغذیه کبک اصول تغذیه کبک : اصول تغذیه کبک شبیه سایر پرندگان است.با دانستن اصول تغذیه طیور و اصول جیره نویسی می توان مدیریت تغذیه گله پرورش کبک را…

جذابیت و زیبایی های کبک

جذابیت و زیبایی های کبک جذابیت و زیبایی های کبک کبک از نظر شکل ظاهری بسیار چذاب است.ادغام رنگ های قهوه ای ،خاکستری و زرد در پرها ظاهر کبک را زیبا کرده…