مرور رده

کبک

خواص گوشت و تخم کبک

خواص گوشت و تخم کبک خواص گوشت و تخم کبک بر کسی پوشیده نیست. کبک از میان تمامی پرندگان شکاری از ارزش غذایی بسیار بالاتری برخوردار است. کبک دارای گوشتی…

اصول تغذیه کبک

اصول تغذیه کبک اصول تغذیه کبک : اصول تغذیه کبک شبیه سایر پرندگان است.با دانستن اصول تغذیه طیور و اصول جیره نویسی می توان مدیریت تغذیه گله پرورش کبک را…