مرور رده

کبوتر

کبوتر

کبوتر نژاد جاکوبین (Jacobin Pigeon)

معرفی کبوتر نژاد جاکوبین یا همان (Jacobin Pigeon) . کبوتر شامپیون اصالتا یک پرنده آسیایی و جزو پرندگان اهلی و زینتی می باشد و از قیمت بالایی برخوردار است.

کبوتر نژاد گوشدار (Eared Dove)

معرفی کبوتر نژاد گوشدار یا همان (Eared Dove). این کبوتر گونه ای از کبوتران نوظهور می باشد که زیستگاه اصلی این پرنده بخش وسیعی از جنوب آفریقا ...

اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم

اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم - قو زدن : کبوتران نر در هنگام جفت خوردن و مستی کردن از خود صدایی خاص در می آورند که به آن قو زدن…

اصطلاحات کبوتر بازی بخش پنجم

اصطلاح های کبوتر بازی اصطلاح های کبوتر بازی :گل شور: به مخلوطی از خاک رس، ماسه، نمک، ارزن و پودر سیر و آب و حرارت گرما برای خشک شدن، گل شور می گویند که…
تماس