سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

فیلم جوجه کشی

در این بخش از وبسایت چیکن دیوایس ، ویدیوهای ارسال از مشتریان گروه صنعتی اسکندری و جوجه کشی موفق آنها را قرار داده ایم. این ویدیو ها شامل جوجه کشی از پرندگان مختلف بومی همچون مرغ ، بوقلمون ، اردک ، غاز و قرقاول و … همراه با جوجه کشی از طیور زینتی همچون مرغ های زینتی ، طوطی ها و … می باشد.

پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای هاشمی نسب با دستگاه جوجه کشی 168 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای عباسی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای با دستگاه جوجه کشی 672 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای رحمتی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای ریاحی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی خانگی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای با دستگاه جوجه کشی 252 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای مروتی با دستگاه جوجه کشی 126 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای عرب عامری با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای اسداللهی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای گل محمدزاده با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای کلبادی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای مجاوری با دستگاه جوجه کشی 1008 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق خانم کاظمی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای بهروزی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای معانی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 336 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای رئیسی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 1008 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 2
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای اعتمادی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای فتی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق از تخم عروس هلندی با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای ( تخم ها در بازه زمانی مختلف داخل دستگاه گذاشت شده است )
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق خانوم زندی با دستگاه جوجه کشی 168 تایی
پخش ویدیو
تجربه آقای کیسان کامجو از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای شفا پور با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای فرصتی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق ابراهیمی با دستگاه جوجه کشی 336 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق جوادی نژاد با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق خانوم خانی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق ریایی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق رحمانی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای صدیقی از کابل افغانستان با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق خانم کریمی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای رجبی با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای نگهداری با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق خانم رحمانی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق شاه نظری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای کاضمی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای روانبخش با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای پناهنده با دستگاه جوجه کشی 168 تایی به صورت ستر و هچر همزمان
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای حیرانی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای جیریا با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای رضا خانی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک
پخش ویدیو
ویدیو جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای میرزای با دستگاه جوجه کشی 336 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق خانم بیدرانی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای دقیانوسی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای احمدی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای محمد مهرگان دستگاه جوجه کشی درنا
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای پور کریمی دستگاه جوجه کشی 12 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق از تخم نطفه دار پرنده زینتی با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای قلی پور دستگاه جوجه کشی 168 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای رحیمی دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای یاری دستگاه جوجه کشی 12 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای برومند با دستگاه جوجه کشی 1008 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای افشار با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای موسوی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای مرادیان با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای اساسی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 2016 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای داداری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای شیر محلی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 2
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای احمد زاده با دستگاه جوجه کشی 126 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای اعتمادی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای رنجبری با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی موفق آقای اساسی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
دومین تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای بابا خانی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای سهرابی با دستگاه جوجه کشی 336 تایی
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی موفق آقای مرادی با دستگاه جوجه کشی سری درنا
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای محمودی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای علی کانیان با دستگاه جوجه کشی 48 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای شاهدیان با دستگاه جوجه کشی 168 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای احسان رضایی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای مهرداد هنری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای رحیمی با دستگاه جوجه کشی 168 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 126 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای رهبری نسب با دستگاه جوجه کشی 126 تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای علی احمد تاجیک با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک ( 48 تایی )
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای قاسمی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش
پخش ویدیو
هچ ۱۰۰٪ از بلدرچین آقای ذبیح الله کاکایی از آبدانان ایلام
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای ابراهیمی از قم با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای محمد حسین جعفری با دستگاه جوجه کشی نود شش تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی نود شش تایی
پخش ویدیو
آقای علی جعفری از ساری در اولین تجربه جوجه کشی با دستگاه ایزی باتور یک هچ صد در صدی گرفتن
پخش ویدیو
جناب نوراله دماوندی از استان مازندران شهرستان بهشهر بادستگاه ۱۶۸تایی
پخش ویدیو
محمد رضا صفری از دلیجان هچ حدودا بالای هشتادو پنج درصدی بوسیله دستگاه سیصدو بیست و شش تایی
پخش ویدیو
جناب مبین آقازاده هفده ساله از آذربایجان غربی شهرستان ماکو جوجه کشی از دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق رضا قنبری از شهرستان خرم دره و هچ هشتادوهفت درصدی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق محمد علی محمودی شهر قدس
پخش ویدیو
تجربه آقای باقر رضایی ( نوپاشان ) از خرید دستگاه جوجه کشی آرکام ، ایزی باتور شش و یک
پخش ویدیو
تجربه آقای ترکان ( تالش ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور دو )
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای محمد بوریایی از بوشهر به وسیله دستگاه ایزی باتور یک
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق خانم آزاد منش با دستگاه صد و بیت و شش تایی سوپر مینیاتور اسکندری
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای محمد دقیانوسی با دستگاه ایزی باتور یک تونستن راندمان بالای نود درصد بگیرند
پخش ویدیو
فیلم ارسالی از جانب پدر آقای پور احمد سیزده ساله هست که برای سرگرمی فرزندشون تهیه کردن
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی موفق آقای صفایی راد از ورامین بوسیله دو دستگاه از دستگاه های گروه صنعتی اسکندری
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی موفق آقای سامپورلو عزیز از مازندران با دستگاه جوجه کشی نود شش تایی
پخش ویدیو
ممنون از آقای کمالی از بوشهر که لطف داشتن و این فیلم رو برای ما ارسال کردن
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی موفق خانم بهار اسماعیلی از شیراز با دستگاه جوجه کشی ۹۶ تایی
پخش ویدیو
اولین تجربه موفق جوجه کشی آقای محمودی از قرقاول با دستگاه ایزی باتور یک
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای روح اللهی با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
تجربه آقای اکبر زاده از جوجه کشی موفق شترمرغ
پخش ویدیو
آقای محمد جعفر همتی خوش ذوق و باز بازدهی بالای دستگاه ایزی باتور دو که حدود نود درصد راندمان، این نوجوان پانزده سالمون تجربه کردند
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای آقایی با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی خانم رزاقی با دستگاه ایزی باتور یک
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای حسین دقیانوس با دستگاه ایزی باتور یک
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای محمد نصیری با دستگاه سوپرمینیاتور ششصدو هفتادو دوتایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای حیدری با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای ابراهیم زاده با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای محمدباقر حیدری با دستگاه ایزی باتور دو و هچ همزمان مرغ و غاز با راندمان بالای ۹۰
پخش ویدیو
ولین تجربه جوجه کشی آقای روح اللهی با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای عامری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو و رضایت ایشون
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای امیدی با دستگاه سوپرمینیاتور صد و بیست و شش تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای محمدزاده با دستگاه سوپرمینیاتور پانصدو چهار تایی و رضایت ایشون از این دستگاه
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای ملازاده با دستگاه سوپرمینیاتور صدوشصت و هشت تایی
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای خضر صالحزاده با دستگاه سوپرمینیاتور صدو بیست و شش تایی و هچ عالی از غاز
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای جعفری با دستگاه سوپرمینیاتور دوهزارو شانزده تایی و هچ عالی از غاز
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای شیخی با دستگاه ایزی باتور شش و هچ‌ عروس هلندی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای سخنور با دستگاه ایزی باتور شش و اظهار رضایت ایشون‌ از این دستگاه
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای آقا بابایی با دستگاه ایزی باتور یک
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای دولتی با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای کریم اصیل فرید با دستگاه ایزی باتور یک، چهل و هشت تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای صمدی با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای اسماعیل خدایی با دستگاه ایزی باتور دو و هچ عالی از اُردک
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای دستیاران با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای محمدرضا دیهیم با دستگاه ایزی باتور یک
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای حیدری با دستگاه سوپرمینیاتور هزار و هشت تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای نجارده با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای اکبرزاده با دستگاه شترمرغی گروه صنعتی اسکندری و هچ صددرصد
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای کتاوند با دستگاه ایزی باتور ۵
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای سلگی با دستگاه ایزی باتور دو، ۹۶تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای میرعلی سیدی با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای محمدی با دستگاه سوپرمینیاتور دویست و پنجاه ودو تایی
پخش ویدیو
جوجه کشی آقای اسکندری با دستگاه ایزی باتور یک و هچ صددرصد
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای رضا شاهی با دستگاه ایزی باتور دو و هچ صددرصد از تخم غاز
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای جوانشیر با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای نصر اصفهانی با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای درچه زاده با دستگاه سوپرمینیاتور سیصدو سی و شش تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای سید علی اکبر موسوی با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای دره شامی با دستگاه سوپرمینیاتور صدوشصت و هشت تایی
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای داداری با دستگاه ایزی باتور دو و جوجه کشی از تخم اردک
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای قنواتی با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای رزاقی با دستگاه ایزی باتور یک
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای روحانی با دستگاه سوپرمینیاتور صدوشصت و هشت تایی و هچ بالای نوددرصد از بلدرچین
پخش ویدیو
تجربه جوجه کشی آقای محمدباقر حیدری با دستگاه ایزی باتور دو و هچ نوددرصد با سیستم ستر و هچر همزمان
پخش ویدیو
تجربه جالب آقای موسویان از شهر نایین در مورد دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای فاطمی با دستگاه ایزی باتور دو و راندمان صد درصد
پخش ویدیو
آقای بهزاد جدی از اولین جوجه کشی خودشون که بصورت ستر هچر همزمان از دستگاه سوپرمینیاتور صدوشصت و هشت تایی
پخش ویدیو
تجربه آقای محسن سوخت سرایی و هچ همزمان مرغ و اردک اسرائیلی با دستگاه ایزی باتور دو
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای احمدپور با دستگاه ایزی باتور دو و هچ بالای نود درصد
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای محجوب با دستگاه سوپرمینیاتور دویست و پنجاه و دو عددی و هچ بالای هشتادوپنج درصد برای بوقلمون
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای مصطفی حاجی حسینی با دستگاه ایزی باتور دو و هچ صد درصدی از غاز
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای زنگنه با دستگاه ایزی باتور پنج و هچ صد درصد از تخم لاری
پخش ویدیو
هچ صددرصد #غاز و #اردک_مسکویی با دستگاه های سوپرمینیاتور گروه صنعتی اسکندری.
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای رضازاده با دستگاه ایزی باتور دو و هچ بالای نود درصد
پخش ویدیو
فیلمی زیبا از عروس زاگرس،ایلام اولین تجربه جوجه کشی آقای ذاکری فرد و هچ ۹۰٪ از اردک
پخش ویدیو
هچ ۹۰٪ از تخم لاری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک توسط آقای کلانتری از شهرستان ساری
پخش ویدیو
هچ بالای نود درصد بوقلمون با دستگاه سوپرمینیاتور هزارو هشت تایی،توسط آقای میرزایی از ارومیه
پخش ویدیو
اولین تجربه جوجه کشی آقای حامد اسدی با دستگاه سوپرمینیاتور صدوشصت و هشت تایی و هچ ۹۰٪

چه مواردی در بهبود راندمان جوجه کشی تاثیر گذار است ؟

همانطور که در فیلم های جوجه کشی زیر مشاهده میکنید، میزان راندمان تمامی مشتریان ما بالا می باشد . از مهمترین دلایلی که در افزایش راندمان تاثیر گذار می باشد میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
تخم نطفه دار : تخم نطفه دار در جوجه کشی موفق بسیار تاثیر گذار است. به منظور اینکه نطفه قوی شود، تغذیه ی گله مولد باید مناسب باشد ، نسبت نر به ماده در گله به درستی رعایت شده باشد و محل نگهداری مولد ها از نظر بهداشتی مناسب باشد. در این صورت تخم نطفه دار تولید شده دارای شرایط لازم برای جوجه شدن می باشد .
دستگاه جوجه کشی : مورد بعدی که بر روی راندمان جوجه کشی تاثیر میگذارد کیفیت دستگاه جوجه کشی می باشد. کیفیت یک دستگاه به کنترلر جوجه کشی ، سنسورهای دما و رطوبت ، بدنه دستگاه ، سیستم چرخش تخم ها ، موتور ، سیستم تهویه و … بستگی دارد. گروه صنعتی اسکندری مفتخر است که در طول نزدیک به 3 دهه فعالیت در تولید دستگاه های جوجه کشی ، با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در کنار توان مندی های داخلی، توانسته است دستگاه هایی با راندمان بالا ارائه کند که وجود تعداد زیادی ویدیوی جوجه کشی موفق از این دستگاه ها در سطح وب و شبکه های مجازی گواهی بر این تلاش تمام ناشدنی دارد که روز بروز نیز در مسیری روشن در حال پیشروی می باشد .

تماس با ما