در این بخش از وبسایت چیکن دیوایس ، ویدیوهای ارسال از مشتریان گروه صنعتی اسکندری و جوجه کشی موفق آنها را قرار داده ایم. این ویدیو ها شامل جوجه کشی از پرندگان مختلف بومی همچون مرغ ، بوقلمون ، اردک ، غاز و قرقاول و … همراه با جوجه کشی از طیور زینتی همچون مرغ های زینتی ، طوطی ها و … می باشد.

مشاهده ی این ویدیو ها می تواند راهنمایی بسیار مناسب برای انتخاب دستگاه جوجه کشی محسوب شود .

جوجه کشی موفق آقای هاشمی نسب با دستگاه جوجه کشی 168 تایی

جوجه کشی موفق آقای عباسی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای با دستگاه جوجه کشی 672 تایی

جوجه کشی موفق آقای رحمتی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای ریاحی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی خانگی

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای با دستگاه جوجه کشی 252 تایی

جوجه کشی موفق آقای مروتی با دستگاه جوجه کشی 126 تایی

جوجه کشی موفق آقای عرب عامری با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای اسداللهی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای گل محمدزاده با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای کلبادی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

جوجه کشی موفق آقای مجاوری با دستگاه جوجه کشی 1008 تایی

جوجه کشی موفق خانم کاظمی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

جوجه کشی موفق آقای بهروزی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

جوجه کشی موفق آقای معانی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 336 تایی

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای رئیسی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 1008 تایی

تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 2

جوجه کشی موفق آقای اعتمادی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای فتی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

جوجه کشی موفق از تخم عروس هلندی با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای ( تخم ها در بازه زمانی مختلف داخل دستگاه گذاشت شده است )

تجربه جوجه کشی موفق خانوم زندی با دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه آقای کیسان کامجو از خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6

تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6

جوجه کشی موفق آقای شفا پور با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای

جوجه کشی موفق آقای فرصتی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق ابراهیمی با دستگاه جوجه کشی 336 تایی

جوجه کشی موفق جوادی نژاد با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق خانوم خانی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق ریایی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق رحمانی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای صدیقی از کابل افغانستان با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

جوجه کشی موفق خانم کریمی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای رجبی با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای نگهداری با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق خانم رحمانی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق شاه نظری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش

جوجه کشی موفق آقای کاضمی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای روانبخش با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای پناهنده با دستگاه جوجه کشی 168 تایی به صورت ستر و هچر همزمان

جوجه کشی موفق آقای حیرانی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای جیریا با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای رضا خانی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

ویدیو جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای میرزای با دستگاه جوجه کشی 336 تایی

جوجه کشی موفق خانم بیدرانی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای دقیانوسی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق آقای احمدی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

جوجه کشی موفق آقای محمد مهرگان دستگاه جوجه کشی درنا

جوجه کشی موفق آقای پور کریمی دستگاه جوجه کشی 12 تایی

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

جوجه کشی موفق از تخم نطفه دار پرنده زینتی با دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای قلی پور دستگاه جوجه کشی 168 تایی

جوجه کشی موفق آقای یاری دستگاه جوجه کشی 12 تایی

جوجه کشی موفق آقای برومند با دستگاه جوجه کشی 1008 تایی

جوجه کشی موفق آقای افشار با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج

جوجه کشی موفق آقای موسوی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

جوجه کشی موفق آقای مرادیان با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای اساسی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور

جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 2016 تایی

جوجه کشی موفق آقای داداری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور

جوجه کشی موفق آقای شیر محلی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 2

تجربه جوجه کشی موفق آقای احمد زاده با دستگاه جوجه کشی 126 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای اعتمادی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای رنجبری با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

جوجه کشی موفق آقای اساسی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

دومین تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای بابا خانی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک

تجربه جوجه کشی موفق آقای سهرابی با دستگاه جوجه کشی 336 تایی

اولین تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای محمودی با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای علی کانیان با دستگاه جوجه کشی 48 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای شاهدیان با دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای احسان رضایی با دستگاه جوجه کشی 96 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای مهرداد هنری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو

 

تجربه جوجه کشی موفق آقای رحیمی با دستگاه جوجه کشی 168 تایی

تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی 126 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای رهبری نسب با دستگاه جوجه کشی 126 تایی

تجربه جوجه کشی موفق آقای علی احمد تاجیک با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک ( 48 تایی )

تجربه جوجه کشی موفق آقای قاسمی با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور شش

هچ ۱۰۰٪ از بلدرچین آقای ذبیح الله کاکایی از آبدانان ایلام

تجربه جوجه کشی موفق آقای ابراهیمی از قم با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج

تجربه جوجه کشی موفق آقای محمد حسین جعفری با دستگاه جوجه کشی نود شش تایی

تجربه جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی نود شش تایی

جناب نوراله دماوندی از استان مازندران شهرستان بهشهر بادستگاه ۱۶۸تایی

محمد رضا صفری از دلیجان هچ حدودا بالای هشتادو پنج درصدی بوسیله دستگاه سیصدو بیست و شش تایی

جناب مبین آقازاده هفده ساله از آذربایجان غربی شهرستان ماکو جوجه کشی از دستگاه ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی موفق رضا قنبری از شهرستان خرم دره و هچ هشتادوهفت درصدی

تجربه جوجه کشی موفق محمد علی محمودی شهر قدس

تجربه آقای باقر رضایی ( نوپاشان ) از خرید دستگاه جوجه کشی آرکام ، ایزی باتور شش و یک

تجربه آقای ترکان ( تالش ) از خرید دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور دو )

تجربه جوجه کشی موفق آقای محمد بوریایی از بوشهر به وسیله دستگاه ایزی باتور یک

تجربه جوجه کشی موفق خانم آزاد منش با دستگاه صد و بیت و شش تایی سوپر مینیاتور اسکندری

تجربه جوجه کشی موفق آقای محمد دقیانوسی با دستگاه ایزی باتور یک تونستن راندمان بالای نود درصد بگیرند

فیلم ارسالی از جانب پدر آقای پور احمد سیزده ساله هست که برای سرگرمی فرزندشون تهیه کردن

تجربه جوجه کشی موفق آقای صفایی راد از ورامین بوسیله دو دستگاه از دستگاه های گروه صنعتی اسکندری

اولین تجربه جوجه کشی موفق آقای سامپورلو عزیز از مازندران با دستگاه جوجه کشی نود شش تایی

اولین تجربه جوجه کشی موفق خانم بهار اسماعیلی از شیراز با دستگاه جوجه کشی ۹۶ تایی

اولین تجربه موفق جوجه کشی آقای محمودی از قرقاول با دستگاه ایزی باتور یک

تجربه جوجه کشی آقای روح اللهی با دستگاه ایزی باتور دو

تجربه آقای اکبر زاده از جوجه کشی موفق شترمرغ

آقای محمد جعفر همتی خوش ذوق و باز بازدهی بالای دستگاه ایزی باتور دو که حدود نود درصد راندمان، این نوجوان پانزده سالمون تجربه کردند

تجربه جوجه کشی آقای آقایی با دستگاه ایزی باتور دو

اولین تجربه جوجه کشی خانم رزاقی با دستگاه ایزی باتور یک

تجربه جوجه کشی آقای حسین دقیانوس با دستگاه ایزی باتور یک

تجربه جوجه کشی آقای محمد نصیری با دستگاه سوپرمینیاتور ششصدو هفتادو دوتایی

تجربه جوجه کشی آقای حیدری با دستگاه ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی آقای ابراهیم زاده با دستگاه ایزی باتور دو

اولین تجربه جوجه کشی آقای محمدباقر حیدری با دستگاه ایزی باتور دو و هچ همزمان مرغ و غاز با راندمان بالای ۹۰

ولین تجربه جوجه کشی آقای روح اللهی با دستگاه ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی آقای عامری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور دو و رضایت ایشون

اولین تجربه جوجه کشی آقای امیدی با دستگاه سوپرمینیاتور صد و بیست و شش تایی

تجربه جوجه کشی آقای محمدزاده با دستگاه سوپرمینیاتور پانصدو چهار تایی و رضایت ایشون از این دستگاه

تجربه جوجه کشی آقای ملازاده با دستگاه سوپرمینیاتور صدوشصت و هشت تایی

اولین تجربه جوجه کشی آقای خضر صالحزاده با دستگاه سوپرمینیاتور صدو بیست و شش تایی و هچ عالی از غاز

اولین تجربه جوجه کشی آقای جعفری با دستگاه سوپرمینیاتور دوهزارو شانزده تایی و هچ عالی از غاز

تجربه جوجه کشی آقای شیخی با دستگاه ایزی باتور شش و هچ‌ عروس هلندی

تجربه جوجه کشی آقای سخنور با دستگاه ایزی باتور شش و اظهار رضایت ایشون‌ از این دستگاه

اولین تجربه جوجه کشی آقای آقا بابایی با دستگاه ایزی باتور یک

اولین تجربه جوجه کشی آقای دولتی با دستگاه ایزی باتور دو

اولین تجربه جوجه کشی آقای کریم اصیل فرید با دستگاه ایزی باتور یک، چهل و هشت تایی

تجربه جوجه کشی آقای صمدی با دستگاه ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی آقای اسماعیل خدایی با دستگاه ایزی باتور دو و هچ عالی از اُردک

تجربه جوجه کشی آقای دستیاران با دستگاه ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی آقای محمدرضا دیهیم با دستگاه ایزی باتور یک

اولین تجربه جوجه کشی آقای حیدری با دستگاه سوپرمینیاتور هزار و هشت تایی

تجربه جوجه کشی آقای نجارده با دستگاه ایزی باتور دو

اولین تجربه جوجه کشی آقای اکبرزاده با دستگاه شترمرغی گروه صنعتی اسکندری و هچ صددرصد

اولین تجربه جوجه کشی آقای کتاوند با دستگاه ایزی باتور ۵

اولین تجربه جوجه کشی آقای سلگی با دستگاه ایزی باتور دو، ۹۶تایی

تجربه جوجه کشی آقای میرعلی سیدی با دستگاه ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی آقای محمدی با دستگاه سوپرمینیاتور دویست و پنجاه ودو تایی

جوجه کشی آقای اسکندری با دستگاه ایزی باتور یک و هچ صددرصد

اولین تجربه جوجه کشی آقای رضا شاهی با دستگاه ایزی باتور دو و هچ صددرصد از تخم غاز

اولین تجربه جوجه کشی آقای جوانشیر با دستگاه ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی آقای نصر اصفهانی با دستگاه ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی آقای درچه زاده با دستگاه سوپرمینیاتور سیصدو سی و شش تایی

تجربه جوجه کشی آقای سید علی اکبر موسوی با دستگاه ایزی باتور دو

تجربه جوجه کشی آقای دره شامی با دستگاه سوپرمینیاتور صدوشصت و هشت تایی

تجربه جوجه کشی آقای داداری با دستگاه ایزی باتور دو و جوجه کشی از تخم اردک

اولین تجربه جوجه کشی آقای قنواتی با دستگاه ایزی باتور دو

اولین تجربه جوجه کشی آقای رزاقی با دستگاه ایزی باتور یک

تجربه جوجه کشی آقای روحانی با دستگاه سوپرمینیاتور صدوشصت و هشت تایی و هچ بالای نوددرصد از بلدرچین

تجربه جوجه کشی آقای محمدباقر حیدری با دستگاه ایزی باتور دو و هچ نوددرصد با سیستم ستر و هچر همزمان

تجربه جالب آقای موسویان از شهر نایین در مورد دستگاه ایزی باتور دو

اولین تجربه جوجه کشی آقای فاطمی با دستگاه ایزی باتور دو و راندمان صد درصد

آقای بهزاد جدی از اولین جوجه کشی خودشون که بصورت ستر هچر همزمان از دستگاه سوپرمینیاتور صدوشصت و هشت تایی

تجربه آقای محسن سوخت سرایی و هچ همزمان مرغ و اردک اسرائیلی با دستگاه ایزی باتور دو

اولین تجربه جوجه کشی آقای احمدپور با دستگاه ایزی باتور دو و هچ بالای نود درصد

اولین تجربه جوجه کشی آقای محجوب با دستگاه سوپرمینیاتور دویست و پنجاه و دو عددی و هچ بالای هشتادوپنج درصد برای بوقلمون

اولین تجربه جوجه کشی آقای مصطفی حاجی حسینی با دستگاه ایزی باتور دو و هچ صد درصدی از غاز

اولین تجربه جوجه کشی آقای زنگنه با دستگاه ایزی باتور پنج و هچ صد درصد از تخم لاری

هچ صددرصد #غاز و #اردک_مسکویی با دستگاه های سوپرمینیاتور گروه صنعتی اسکندری.

اولین تجربه جوجه کشی آقای رضازاده با دستگاه ایزی باتور دو و هچ بالای نود درصد

فیلمی زیبا از عروس زاگرس،ایلام اولین تجربه جوجه کشی آقای ذاکری فرد و هچ ۹۰٪ از اردک

هچ ۹۰٪ از تخم لاری با دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک توسط آقای کلانتری از شهرستان ساری

هچ بالای نود درصد بوقلمون با دستگاه سوپرمینیاتور هزارو هشت تایی،توسط آقای میرزایی از ارومیه

اولین تجربه جوجه کشی آقای حامد اسدی با دستگاه سوپرمینیاتور صدوشصت و هشت تایی و هچ ۹۰٪

چه مواردی در بهبود راندمان جوجه کشی تاثیر گذار است ؟

همانطور که در فیلم های جوجه کشی زیر مشاهده میکنید، میزان راندمان تمامی مشتریان ما بالا می باشد . از مهمترین دلایلی که در افزایش راندمان تاثیر گذار می باشد میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

تخم نطفه دار : تخم نطفه دار در جوجه کشی موفق بسیار تاثیر گذار است. به منظور اینکه نطفه قوی شود، تغذیه ی گله مولد باید مناسب باشد ، نسبت نر به ماده در گله به درستی رعایت شده باشد و محل نگهداری مولد ها از نظر بهداشتی مناسب باشد. در این صورت تخم نطفه دار تولید شده دارای شرایط لازم برای جوجه شدن می باشد .

دستگاه جوجه کشی : مورد بعدی که بر روی راندمان جوجه کشی تاثیر میگذارد کیفیت دستگاه جوجه کشی می باشد. کیفیت یک دستگاه به کنترلر جوجه کشی ، سنسورهای دما و رطوبت ، بدنه دستگاه ، سیستم چرخش تخم ها ، موتور ، سیستم تهویه و … بستگی دارد.

گروه صنعتی اسکندری مفتخر است که در طول نزدیک به 3 دهه فعالیت در تولید دستگاه های جوجه کشی ، با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در کنار توان مندی های داخلی، توانسته است دستگاه هایی با راندمان بالا ارائه کند که وجود تعداد زیادی ویدیوی جوجه کشی موفق از این دستگاه ها در سطح وب و شبکه های مجازی گواهی بر این تلاش تمام ناشدنی دارد که روز بروز نیز در مسیری روشن در حال پیشروی می باشد .