شما در موضوع

مقالات

قرار گرفته اید

نکات مهم آماده کردن خروس لاری برای نبرد تن به تن – بخش دهم

[ssba]

نکات مهم آماده کردن خروس لاری برای نبرد نکات مهم آماده کردن خروس لاری برای نبرد ادامه مقاله نکات مهم آماده کردن خروس لاری برای نبرد تن به تن – بخش نهم : 3) ایمن سازی خروس: یکی از مهمترین بحث ها ایمن سازی خروس است. برای شفاف شدن مطلب آنرا بدو قسمت فاعل و مفعول یا همان ضارب و مضروب تقسیم می کنیم. در این جنگ سلاح ضارب نوک، خار، ناخن، کف پا و غیره می باشد. برای هر ارگان با همفکری دوستان و بهرهگیری از تجارب اهل فن، روکش یا کاور مخصوص می سازیم )مانند کسوها البته در حالت استاندارد). در مورد مضروب نقاط حساس و مورد هدف شامل کاسه سر، چشم، گردن، سینه و غیره است. می توان کلاهی طراحی کرد که بدون کاهش دید پرنده، محافظ سر و چشم باشد. برای سر و گردن می توان ...

نکات آماده کردن خروس لاری برای نبرد تن به تن – بخش نهم

[ssba]

نکات آماده کردن خروس لاری برای نبرد تولک رفتن طبیعی در مرغ و خروس ادامه مقاله نکات آماده کردن خروس لاری برای نبرد - بخش هشتم : راهنمای کاربردی خروس لاری : تولک رفتن مرحله ای فیزیولوژیکی و طبیعی است که به مرغ اجازه میدهد تا پرهای قبلی خود را جایگزین کنند و بازسازی اویدوکت یعنی اندام تولید تخم را انجام دهند. در زمان تولک، اکثر انرژی پرنده صرف رشد پرها شده و مقدار اندکی از آن برای تولید تخم مصرف می شود. تولک طبیعی پدیده ای فصلی است که با تغییر طول روز ارتباط دارد. در پرندگان اهلی پرریزی در هر زمانی می تواند رخ دهد. اگر تولک رفتن در روزهای بلند اتفاق افتد، پرریزی غالباً ناتمام می ماند. در این حالت ممکن است که مرغ هرگز به تولید ایده آل خود بر نگردد. برای رفع این مشکل ...

آماده کردن خروس لاری برای نبرد تن به تن – بخش هشتم

[ssba]

آماده کردن خروس لاری برای نبرد تن به تن آماده کردن خروس لاری برای نبرد تن به تن آدم زنی خروس ادامه مقاله آماده کردن خروس لاری برای نبرد تن به تن – بخش هفتم : این رفتار در برخی خروسها و یا مرغها بروز می نماید و یک مسئله روانی است. چه بسا خودمان باعث بروز این رفتار باشیم و به ذات حیوان، جنگ و غیره هم ربطی ندارد. اگر جهت جنگاندن مشکل دارید، یک جوراب بر سرش کشیده و زمانی که وارد میدان می کنید، جوراب را از سرش بردارید و پس از آنکه در میدان با خروس مقابل مشغول جنگ شد، معمولا آدم زنی را فراموش می کند، مخصوصا اگر چند بار خار هم خورده باشد. اگر بال و دمش را بکشید، خروس در زمان حمله زمین خورده و با چند بار زمین خوردن میفهمد که توان هجوم را ...

آماده ساختن خروس لاری برای نبرد تن به تن – بخش هفتم

[ssba]

آماده ساختن خروس لاری برای نبرد تن به تن گرو کردن و دید کردن خروس برای گرو ادامه مقاله آماده ساختن خروس لاری برای نبرد تن به تن - بخش ششم : انتخاب حریف برای حيوان مبحث بسیار بزرگ و پیجید۵ ای است و به عوامل زیر بستگی دارد. خروس خودت چه شگردی دارد؟ هیکل خروس چگونه است؟ برای خروس هایی که میخواهید بجنگونید چه زیر چرخ و چه یوغ، باید توجه داشته باشید که اولین قدم مهم این است که خروس با بدنی پر و کمر دار خیلی سخت زانو زده یا می افتد. پس اولا نباید حیوان از هیکل حیوان شما درشتتر و پهن تر باشد و بیشتر سعی شود که لاغرتر باشد. اگر حیوان شما کولی ده و زیر چرخ باشد حریف با بدنی پهن و پر با فشار سینه از بالادست، نفس حیوان شما رو بریده و زود به زانو ...

اماده کردن خروس لاری برای نبرد تن به تن – بخش ششم

[ssba]

اماده کردن خروس لاری برای جنگ اماده کردن خروس لاری برای گرو ادامه مقاله اماده کردن خروس لاری برای نبرد تن به تن - بخش پنجم : یک روش آسان و نسبتا کارآمد برای آمادگی بدنی خروس لاری برای کسانی است که دسترسی به جای وسیع برای دواندن خروس ندارند. برای این کار یک مکان ۳ × ۳ متر کافی است به این صورت که باید به شکل دایرهای یا بیضی باشد. یک میدان دارای حصار توری با ارتفاع ۱/۵ متر و طول و عرض ۳ متر درست می کنیم بدون راه باز و راه فرار و از بیرون آن را با برزنت یا گونی کنفی کاملا می پوشانیم به صورتی که حیوان بیرون را نتواند ببیند و بعد ۴ پایه کوچکی را درست می کنیم و وسط میدان گردش گذاشته و خودمان روی آن مینشینیم و ...

آماده کردن خروس لاری جهت نبرد در میدان – بخش پنجم

[ssba]

آماده کردن خروس لاری جهت نبرد در میدان دارو ادامه مقاله آماده کردن خروس لاری جهت نبرد در میدان - بخش چهارم : دارو پیشنهاد نمی شود ولی برای حیوانی که ضعف و مشکل دارند برای تقویت آن ها ۲ روز قبل از شروع آمادهسازی ۱۰ روزه، این ۱۰ روز به غیر از ۴ روز استراحت مطلق قبل از بازی است. در دو روز قبل از تزریق می کنیم. سه روز اول آماده سازی ۱۰ روزه، هر روز نیم سی سی از آمپول (کاتازول) یا وت فوس تهیه شده از داروخانه دامپزشکی را داخل عضله سینه تزریق می کنیم. این آمپول نوعی دوپینگ است که باعث کراتین سازی در ماهیچهها می شود و باید به همراه ورزش باشد. یادتان باشد که روز گرو یا بازی باید ۲ ساعت قبل از بازی، نیم سیاسی دوباره داخل عضله سینه تزریق کنیم ...

آماده کردن قدرتی خروس لاری برای نبرد در میدان – بخش چهارم

[ssba]

آماده کردن قدرتی خروس لاری برای نبرد در میدان - خروس لاری محلی روش تشخیص خار برای بستن ادامه مقاله آماده کردن قدرتی خروس لاری برای نبرد در میدان – بخش سوم : برای اینکه در میدان بهترین نوع خار را ببندید باید در کسو ها ببینید که وقتی خروس خار می زند کدام قسمت خار خونی یا بیشتر بر بدن حیوان می نشیند. البته باید در تمام کسوها یکسان باشد اگر در کسو ها مختلف بود باید بر حسب نوع حریف، خار ببندید و نکته دیگر اینکه باید هر پا به صورت جداگانه بسته شود. اموزش خارزنی به خروس اول از همه سر و گردن خروس را با آب شسته و سپس گردن خروس را ماساژ می دهیم. بعد ۵۰ بار بالا و پایین و ۵۰ بار هم چپ و راست می بریم. سپس به صورت دایره میچرخانیم حدودا ۲۰- دور و برعکس. شلنگ گازی به اندازه ...

آماده سازی قدرتی خروس لاری برای نبرد در میدان – بخش سوم

[ssba]

آماده سازی قدرتی خروس پر نفس کردن جوجه ادامه مقاله آماده سازی قدرتی خروس لاری برای نبرد - بخش دوم : برای پر نفس کردن جوجه بهتر است آنرا به مدت یک ماه یک روز در میان بدوانید و سعی کنید که زمان بندی شما صعودی باشد و بهتر است که در این زمان آن را بسیار تقویت کنید تا ورزیده و استیل عالی پیدا کند. جوجه را چگونه کسو کنیم یعنی بجنگانیم جوجه ۱۰ ماهه را با جوجه قوی تر کسو ندهید. چون جوجه عادت میکند که زودزود برگردان بزند. پس تمام خروسبازان یک خروس زیر جنگ داشته باشند که جوجه هایشان را با آن کسو بدهند و در ضمن خروسی که زیر جنگ باشد باید آن را خسته کرده و سپس با جوجه جنگاند . آماده سازی خروس بدون کسو امکان دارد خروسی که بهش امید زیادی ...

آماده سازی قدرتی خروس لاری جنگی برای نبرد

[ssba]

آماده سازی قدرتی خروس لاری جنگی آماده سازی قدرتی خروس لاری جنگی ۱) تمریناتی جهت تقویت قدرت بدنی و افزایش نفس و عضله سازی خروس لاری: زمینی محصور به وسعت حداقل ۵۰ متر مربع ترجیحا دایره ای و خالی از وسایل اضافی با زمینی نرم را در نظر گرفته و خروس را داخل میدان کشیده و پس از ۱۰ دقیقه یک خروس محلی که از خروس شما میترسد داخل میدان بیاورید. اگر خروس حس جنگندگی داشته باشد به دنبال خروس محلی شروع به دویدن می کند. در دو هفته اول فقط ۵ دقیقه کافی است سپس هر دو هفته ۱ دقیقه اضافه کنید پس از دو ماه می توانید اجازه دهید تا آنقدر خروس بدود که از نفس بیفتد. اگر خروس حساسیتش نسبت به خروس محلی کم شد می توان با یک خروس محلی دیگر به صورت چرخشی ...

آماده کردن خروس لاری برای جنگ – بخش سوم

[ssba]

آماده کردن خروس لاری برای جنگ ادامه مقاله آماده کردن خروس لاری برای جنگ - بخش دوم : خروس کولی ده، خروسی که در مبارزه رو در رو جنگ نمی کند و سر را زیر انداخته و از ضربات نوک حریف فرار می نماید و غالبا قسمتی از وزن حریف بر بدنش سوار است، و این کار را اینقدر ادامه داده تا حریف خسته یا گیج شده سپس بالا می آید و شگرد بالای خود را با چوب یا خار اعمال می نماید. خروس یوغ انداز، خروسی که در مبارزه با فشار بدن و گردن سعی بر به زیر آوردن حریف نموده و گردن از بالا به دور گردن حریف بتاباند و خار و چوب خود را اعمال نماید. اولین قدم در آماده کردن خروس، رام کردن و دستی کردن خروس است. این وضعیت عملا در خلال ...

آماده سازی خروس لاری برای جنگ – بخش دوم

[ssba]

آماده سازی خروس لاری برای جنگ - نبرد خروس ها ادامه مفاله آماده سازی خروس لاری برای جنگ - بخش اول : نرمش و ماساژ، ابتدا بر روی صندلی بنشینید و خروس را از پشت بر روی پاهای خود بخوابانید و دو بالش را میان پاهای خود بگیرید و قدرت حرکت را از او سلب نمایید. فشار باید به قدری باشد که آسیبی نبیند، سپس با روغن زیتون، مفاصل، ران ها، ساق پاها، انگشتان و کف پاها را آغشته نموده و به مدت ۵ دقیقه کلیه قسمتهای سینه، شکم، اطراف معقد و پاها را به طور کامل ماساژ دهید. سپس به مدت ۵ دقیقه کف پاها را گرفته به سمت سینه برده و پاها را به این گونه جمع و باز نمایید به طوری که در آخر باز شدن پاها، کمی کشیده شود. سپس به مدت ۲ دقیقه پاها را ...

آماده سازی خروس برای جنگ

[ssba]

آماده سازی خروس برای جنگ آماده سازی خروس برای جنگ آماده سازی خروس برای جنگ : پیاده روی: به مدت دو هفته باید حیوان آزاد بوده و راه برود، سپس باید خروس را دنبال کنیم به طوری که به نفس زدن بیفتد، باید این کار را برای قوی شدن پا و نفس دار شدن حیوان انجام بدیم. ماساژ: به ترتیب از گردن، بالها، سینه، پهلوها (زیر بال) و پاها باید ماساژ داده شود که این حرکت باعث آرامش و جریان بهتر خون در بدن حیوان می شود. کسو: برای اینکه حیوان تمرین داشته باشد از یک حیوان ضعیف یا پیر استفاده می کنیم   [caption id="attachment_6138" align="aligncenter" width="500"] آماده سازی خروس برای جنگ[/caption] غذا: وعده صبح میوه و سبزیجات و وعده عصر گندم شسته شده به حیوان بدهید. هفته ای ۳ بار تخم مرغ آبپز پس از آخرین وعده غذا ...

پرورش خروس لاری و نگهداری خروس لاری – بخش چهارم مقاله

[ssba]

پرورش خروس لاری و نگهداری خروس لاری خصوصیات نژاد لاری ادامه مقاله پرورش خروس لاری و نگهداری خروس لاری – بخش سوم - مرغ لاری را از دیدگاه مختلف می توان بررسی نمود که مربوط به خصوصیات مورد توجه مشتریان این نژاد بوده و در هر مرغ و خروسی متفاوت است که در زیر به آنها اشاره می شود. ۱) رکورد تخم گذاری لاری ۲) مدت زمان تولک رفتن مرغ ۳) وزن مرغ ۴) اندازه ی تخمها ۵) دفعات کرچی مرغ ۶) مرغی که خروس ۶ دانگ تولید می کند. ۷) مرغی که خروس جنگی خوب تولید میکند. باید توجه داشت که مولد اصیل حتما جوجه ی اصیل تولید نمی کند. مولد اصیل شرط لازم است ولی کافی نیست چون فراهم بودن محیط خوب هم شرط لازم است.   [caption id="attachment_6127" align="aligncenter" width="500"] پرورش خروس لاری و نگهداری خروس لاری[/caption]   خرید خروس قبل از خرید خروس ابتدا باید به اندام حیوان توجه ...

نگهداری ، پرورش خروس لاری – بخش سوم مقاله

[ssba]

نگهداری ، پرورش خروس لاری بیماری ها و مشکلات ناشی از گرما ادامه مقاله نگهداری ، پرورش خروس لاری – بخش دوم مقاله : اولین مشکل هجوم شپشک میباشد. که معمولا به زیر بال و زیر ران و زیر دم میچسبند و با مکیدن خون حیوان، باعث لاغری و ضعف سیستم ایمنی بدن می شود. حیوان لاغر شده و در جوجه ها بالها آویزان می شود و در نهایت فلجی و مرگ مشاهده می شود. البته در زمستان هم ممکن است خروسها دچار این انگل شوند. برای پیشگیری باید هفته ای ۱ بار بستر را تمیز کرده و خاک به همراه کمی آهک زیر پای حیوان ریخت. باید به محض مشاهده با جسم نوک تیزی آن ها را جدا و له کرد. جای حیوان را عوض نموده و باید زیر بال، زیر دم، زیر و روی ران ...

نگهداری و پرورش خروس لاری – بخش دوم مقاله

[ssba]

نگهداری و پرورش خروس لاری بهداشت جایگاه ادامه مقاله نگهداری و پرورش خروس لاری - بخش دوم : جمع آوری فضولات از جایگاه، از شیوع بیماری ها جلوگیری می کند. لذا باید هر ۷ تا ۱۰ روز یک بار، فضولات درون جایگاه ها جمع آوری، کف جایگاه تمیز و بستر کف جایگاه نیز تعویض شود. باید وسایل مرغداری بطور مداوم شستشو و ضدعفونی گردد. هر ۱۰ روز یک بار باید آبخوری ها و دانخوری ها را خوب شست و با مواد مناسب ضدعفونی نمود.   ورزش برای این که خروس تیز و تندی داشته باشیم باید هر روز ۲۰ بار بشین پاشو به خروس داده شود و به مرور زمان و تعداد ان را بیشتر نمود. همچنین باید روزی ۵ دقیقه حیوان را دواند تا نفسش زیاد شود.   [caption id="attachment_6111" align="aligncenter" width="500"] نگهداری و پرورش خروس لاری - عکس خروس ...

پرورش و نگهداری خروس لاری

[ssba]

پرورش و نگهداری خروس لاری پرورش و نگهداری خروس لاری : در پرورش نژاد لاری باید به تغذیه، محل نگهداری و ورزش توجه نمود.   تغذیه برای اینکه خروس بتواند به خوبی بجنگد باید از تغذیه مناسبی برخوردار باشد. یکی از خوراک های پر انرژی جوانه گندم است. روش تهیه جوانه گندم: برای تهیه جوانه گندم باید ابتدا حدود یک کیلوگرم گندم را داخل ظرفی به مدت ۱ تا ۲ روز خیس کرده و هر ۱۲ ساعت آب ظرف عوض شود. پس از ۲ روز گندمها را داخل یک سینی پخش و یک پارچه خیس روی گندم ها پهن می کنند. پارچه را هر چند وقت یکبار باید با آب خیس نمود. پس از ۲ تا ۳ روز گندمها جوانه میزند که در این زمان می توان از آن استفاده نمود. وعده های غذایی برای جوانه گندم یک وعده صبح و یک ...

اصطلاحات خروس بازان – بخش دوم مقاله اصطلاحات خروس بازی

[ssba]

اصطلاحات خروس بازان ادامه مقاله اصطلاحات خروس بازان - بخش اول - تخت کردن: به مرحله خشک شدن و بلند شدن پرها و پایان پر ریزی گویند. کسو: جنگ آزمایشی برای محک زدن خروس گرو: شرط بندی در مسابقات جنگ خروس را گویند . خروسی را گرو شده گویند که برای میدان آماده و شرط ، مبلغ ، مکان و زمانش مشخص شده است میدان: مرحله پایان زمان گرو و انجام بازی است. آبگیر: شخص مربی و اداره کننده حیوان در زمان میدان و مسابقه را میگویند. آب : زمانی که یکی از دو طرف احساس کند که حیوانش به استراحت نیاز دارد و یا ضربه یا خار مهلکی خورده و نیاز به احیا دارد استراحت میگیرد که به آن آب گویند. پر گیری: زمان تقریبا ۳۰ ثانیه ای برای بلند کردن خروس در میدان که مثلا دو حیوان ...

عملیات پس از جوجه کشی تخم ها و اصطلاحات خروس بازان

[ssba]

عملیات پس از جوجه کشی تخم ها ادامه مقاله عملیات پس از جوجه کشی تخم ها - بخش پنجم : جوجه هایی که زودتر از موعد شروع به ضربه زدن به پوسته می کنند : عامل آن درجه حرارت خیلی زیاد از ۱ تا ۱۹ روزگی و رطوبت خیلی کم از ۱ تا ۱۹ روزگی است. بجایی ها: عامل آن کمبود غذایی مرغ های مادر، بالا بودن انتهای کوچک تخم مرغ در انکوباتور، تخم مرغ هایی با شکل غیرطبیعی و چرخانیدن ناکافی تخم مرغ ها است. جوجه هایی که بلافاصله پس از ضربه زدن به پوسته تخم مرغ میمیرند: عامل آن کمبود غذایی مرغ های مادر، ژنهای کشنده، بیماری در گله مادر، بالا بودن انتهای کوچک تخم مرغ در انکوباتور، تخم مرغ های با پوسته نازک، تخم مرغهایی که دو هفته اول چرخانیده نشده باشند، تهویه ناکافی، دمای خیلی ...

عملیات پس از جوجه کشی و خروج جوجه ها از دستگاه جوجه کشی – ۵

[ssba]

عملیات پس از جوجه کشی تغذیه ی نامناسب ادامه مقاله عملیات پس از جوجه کشی - بخش چهارم : نوع و مقدار جیره غذایی در حفظ حداکثر تولید تخم موثر می باشد. جیره ی غذایی جوجه ها باید براساس احتیاجات تنظیم شود. برای تولید حداکثر تخم ، تغذیه مرغ ها باید به صورت اختیاری بوده و همچنین باید به اندازه کافی صدف در کنار جیره در اختیار آنها قرار داده شود. هرگز نباید از جیره های آغازین و یا رشد برای مرغهای تخم گذار استفاده نمود چون مواد مغذی این جیره ها متفاوت بوده و باعث کاهش تولید می شود. استفاده از جیرههای آغازین باعث به هم خوردن ترکیبات داخل تخم مرغ می شود   استرس تولید تخم مرغ یک فعالیت تولیدمثلی است. با قرار گرفتن مرغ در معرض استرسی، توقف تخم گذاری رخ میدهد. حمل و نقل، ...

عملیات بعد از جوجه کشی پس از خروج جوجه ها از دستگاه جوجه کشی – ۴

[ssba]

عملیات بعد از جوجه کشی تعیین جنسیت ادامه مقاله عملیات بعد از جوجه کشی پس از خروج جوجه ها از دستگاه جوجه کشی – بخش سوم : روش اول در همان روز اول تولد جوجه ها امکانپذیر است که در مرغداری هم از این روش استفاده می شود در زیر یک لامپ پشت جوجه را نگاه می کنند اگر مقعر و برآمده باشد خروس و اگر صاف و یکدست باشد مرغ می باشد. روش دوم با استفاده از بالهای جوجه انجام می شود و در یک هفتگی و چند روزگی جوجه قابل تشخیص است که در عکس زیر نحوه تشخیص نشان داده شده است. در روش سوم، ابتدا جوجه را مانند شکل یک می گیریم اگر خودش را جمع کرد (۱) ماده و اگر جمع نکرد (۳) نر است در روش بعدی پاهای جوجه را گرفته باز هم ...

روش جوجه کشی از تخم بوسیله دستگاه جوجه کشی – ۳

[ssba]

روش جوجه کشی از تخم بوسیله دستگاه جوجه کشی ادامه مقاله روش جوجه کشی از تخم بوسیله دستگاه جوجه کشی – بخش دوم : میانگین دوره انکوباسیون برای تخم مرغ های نطفه دار ۲۱ روز است، ولی این مقدار تحت تاثیر عوامل متعددی تغییر می کند. برخی از مواردی که سبب این تغییرات می شوند مانند بیماری های خاص، استرس در گله مادر و افزایش سن مرغ های مولد، دوره انکوباسیون تخم مرغ ها را افزایش میدهد. باقی ماندن طولانی مدت یک تخم مرغ در بدن مادر، رشد ابتدایی دوره جنین را تسریع می کند که این امر باعث کاهش زمان انکوباسیون در انکوباتور میگردد، تخم مرغ های تولیدی در فصول گرم سال در مقایسه با تخم مرغ های تولیدی در فصول سردتر، دوره انکوباسیون کوتاه تری داشته که این موضوع به دلیل پیش انکوباسیون سریع تر تخم ها در فصول ...

روش جوجه کشی از تخم مرغ نطفه دار بوسیله ماشین های جوجه کشی – ۲

[ssba]

جوجه کشی از تخم مرغ نطفه دار - کندلینگ تخم نطفه دار چرخانیدن تخم مرغ و نقش آن در رشد نطفه ادامه مقاله جوجه کشی از  تخم مرغ نطفه دار - بخش اول - در دوران انکوباسیون، تخم مرغ ها در داخل دستگاه باید طوری قرار گیرند که انتهای بزرگتر آنها به سمت بالا بوده تا جنین سر خود را که در روزهای آخر به سمت بالا میباشد به راحتی به این سمت گردانده و تنفسی ششی را با هوای موجود در اتاقک هوایی شروع کرده و به صورت طبیعی از پوسته خارج خواهد شد . زیرا روزهای آخر باید سر جنین به اتاقک هوایی که در قسمت پهن تخم مرغ قرار دارد برسد. در طول مدت جوجه کشی تخم مرغها را باید روزانه چندین مرتبه چرخاند. در صورت ثابت بودن، زرده و نطفه به دلیل سبک بودن نسبت به سفیده به طرف بالا ...

روش جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی

[ssba]

جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار - جوجه خارج شده از تخم روش جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی : طول دوره جوجه کشی در مرغ ۲۱ روز می باشد. ۱۸ روز اول آن در ستر و ۳ روز آن در هچر می باشد.   [caption id="attachment_6057" align="aligncenter" width="888"] جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار - جوجه خارج شده از تخم[/caption]   قرار دادن در دستگاه ستر تخم مرغ های قابل جوجه کشی نباید بلافاصله از انبار ذخیره تخمها به ستر منتقل شوند، زیرا دمای آن ها در اتاق نگهداری پایین تر از اتاق ستر بوده و این تفاوت دما باعث ایجاد شوک حرارتی و عرق کردن تخمها شده و درصد جوجه در آوری را به شدت کاهش می دهد. علاوه بر این قرار دادن تخم مرغ های سرد در ستر، باعث کاهش درجه حرارت ماشین جوجه کشی می ...

نکات افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس – ۴

[ssba]

افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ حمل و نقل تخم های جوجه کشی ادامه مقاله نکات افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس – بخش سوم : کم دقتی در هنگام حمل و نقل تخم مرغ های قابل جوجه کشی سبب گسیختگی ساختمان شکننده داخل تخم مرغ شده و معمولا متعاقب آن مرگ و میر جنین مشاهده میشود در صورت نیاز به حمل و نقل تخم مرغها از محلی به محل دیگر و تکان خوردن آنها در هنگام حمل و نقل نکته ای که باید بدان توجه بسیار زیادی نمود عدم حرکت تخم مرغها ۲۴ ساعت قبل از خواباندن آنها می باشد تا بدین طریق درصد جوجه درآوری تخم مرغ ها افزایش یابد. حمل تخم های جوجه کشی در کار تن توصیه نمی شود و تنها در مواردی که تخم مرغ ها در فاصله های طولانی ...

نکات افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس – ۳

[ssba]

افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس جمع آوری و انتخاب ادامه مقاله نکات افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس - بخش دوم : تخم مرغها را باید هر چه سریع تر از سالن مادر خارج نمود. تا از نفوذ باکتریها و رشد اولیه جنین در تخم مرغ های جوجه کشی جلوگیری شود. بهتر است روزانه ۴ مرتبه تخم مرغ ها را از سالن جمع نمود. پس از جمع آوری فقط تخم مرغ های عاری از کثافت، ذرات مدفوع و خون را برای جوجهکشی انتخاب کرده و آنهایی که ترک یا سوراخ دارند، کنار بگذارید بسیاری از تولید کنندگان تخممرغهای کثیف را با استفاده از ترکیبات پاک کننده یا با سنباده زدن تمیز نمایند. از این کار باید اجتناب نمود زیرا باعث از بین رفتن کوتیکول که می شود. همچنین در اثر این کار ممکن است ...

نکات افزایش بازدهی جوجه کشی مرغ و خروس – ۲

[ssba]

افزایش بازدهی جوجه کشی مرغ و خروس - مرغ و خروس زینتی وضع سلامت و تغذیه نکات افزایش بازدهی جوجه کشی مرغ و خروس - بخش اول هرچه خروس سالم و سرحال و شرایط جسمی بهتری داشته باشد خاصیت نطفه داری در گله بالاتر خواهد بود. کمبود ویتامین به خصوص ویتامین های A و E و پروتیین در جیره غذایی خروس به سرعت خاصیت باروری آن را به سرعت کاهش میدهند. بسته به شرایط آب و هوا، تغییراتی در تولید اسپرم خروس ها به وجود می آید. هوای سرد و گرم اغلب سبب پایین آمدن خاصیت باروری در خروس ها می شود. در فصل گرم به خصوص در مناطق گرمسیر تمایلات جنسی خروسها کاهش می یابد بنابراین درصد نطفه داری در گله به طور چشمگیری کاهش مییابد. در نقاط سردسیر تاج خروس ها را قطع می نمایند. در گله هائی که برای جوجهکشی نگاهداری می ...

نکات افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس

[ssba]

نکات افزایش بازدهی جوجه کشی نکات افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس : ۱) سن مرغ و خروس بهترین سن مرغ بین ۹ تا ۱۱ ماهگی و بهترین سن خروس بین ۹ تا ۱۲ ماهگی بوده ( قبل از اولین تولک رفتن) که این سن در نژادهای مختلف متفاوت می باشد. این سن به این دلیل انتخاب شده که بنیه ی بدنی مرغ و خروس زیاد است و اکثر جوجهها از نظر جثه درشت و از نظر ژنتیکی دارای خلوص بیشتری می باشند. در مرغ لاری که اکثرا کم تخم می باشد در سری دوم نیز این خاصیت را دارا است ولی نسبت به اولین سری تخم گذاری کمتر می باشد. که به این نکته باید توجه شود.   زمان جوجه کشی بهترین زمان جوجه کشی خانگی فصل بهار می باشد زیرا در این فصل دمای هوا معتدل ...

تغذیه ، نحوه جوجه کشی مرغ لاری و تشخیص مرغ لاری کرچ – ۲

[ssba]

نحوه جوجه کشی مرغ لاری - عکس لاری بهداشت لانه ادامه مقاله تغذیه ، نحوه جوجه کشی مرغ لاری و تشخیص مرغ لاری کرچ  - در دوران جوجه کشی باید وضع بهداشت برای مرغ کرج، مناسب بوده و محل خوابیدن مرغ کرج باید ضد عفونی شود. همچنین باید اطمینان داشته باشیم که انگل یا میکروبی در آنجا وجود ندارد. همچنین خود مرغ نیز باید از نظر وجود انگل های خارجی بررسی شود.   تهیه خوراک مناسب در طول جوجه کشی طبیعی باید آب و خوراک مرغ کرچ به مقدار و با کیفیت مناسب تهیه شود. مرغ کرچ روزانه ۳ تا ۴ بار برای خوردن خوراک و دفع فضولات از روی تخم مرغ ها بلند می شود. و حدود ۱۰ تا ۲۰ دقیقه تخم مرغ ها را ترک می کند. خوراک مرغ کرچ باید کم حجم ولی مقوی باشد مخلوطی از دانه ها مانند ...