ستر چیست ؟ هچر چیست ؟ ستر هچر همزمان چیست

60

ستر هچر همزمان چیست

ستر هچر همزمان چیست : جوجه کشی از پرندگان مختلف هر چند که دارای طول مدت و شرایط جوجه کشی متفاوتی است اما در همه پرندگان از دو مرحله ستر و هچر تشکیل شده است. دستگاه های جوجه کشی مختلف نیز بدین صورت تولید می شوند که یا مخصوص مرحله ستر هستند و یا مخصوص مرحله هچر و یا هر دو. دستگاه هایی که هر دو مرحله ستر و هچر را انجام می دهند ، می توانند این عمل را به صورت همزمان و غیرهمزمان انجام دهند. در این مقاله قصد داریم شما را با شرایط مراحل ستر و هچر و دستگاه های مخصوص این عمل آشنا کنیم.

ستر چیست
ستر چیست

ستر چیست :

اگر علاقه مند به جوجه کشی باشید حتما کلمه ستر را شنیده اید.ولی معنی دقیق آن را می دانید؟ ستر چیست ؟ از زمان قرار دادن تخم نطفه دار در داخل یک ماشین جوجه کشی شاهد دو مرحله هستیم ، مرحله اول که به دوران ستر معروف می باشد ، مرحله ای است که در آن تخم نطفه دار نیاز به دما و رطوبت و چرخش مخصوص به خود می باشد.در دور ستر معمولا دما اندکی بیشتر از دوران هچر می باشد ، همچنین درصد رطوبت کمتر است.از همه مهم تر تخم نطفه دار در دوران ستر نیاز به چرخش دارد.برای مثال در مورد تخم نطفه دار مرغ ، ستر به ۱۸ روز اول جوجه کشی می گویند.از روز اول تا پایان روز ۱۸ ام.در ادامه به موضوع هچر و ستر هچر همزمان چیست می پردازیم.

هچر چیست
هچر چیست

هچر چیست :

بعد از آنکه معنی ستر را متوجه شدیم ، نوبت به هچر می رسد ، هچر چیست ؟ در مرحله هچر که سه روز آخر جوجه کشی است نطفه در داخل تخم به اندازه کافی رشد کرده است و به جوجه تبدیل شده است و آماده شکستن پوسته و خروج از تخم می باشد.در این مرحله از جوجه کشی دیگر نیاز به چرخش نیست. همچنین دما در این مرحله مقدار اندکی از دمای مرحله ستر کمتر است و به رطوبت بیشتری نیاز خواهیم داشت.

 

شانه های همه کاره در ماشین جوجه کشی
شانه های همه کاره در ماشین جوجه کشی

نیاز به رطوبت بیشتر :  در دوران ستر تخم نطفه دار به طور طبیعی در داخل خود مقدار آب و رطوبتی دارد.اگر به تخم بیش از حد نیاز رطوبت داده شود ، سبب میشود که آب داخل تخم تبخیر نشود و جوجه در داخل تخم خفه خواهد شد به همین دلیل به میزان رطوبت کمتری نیاز داریم.در دوران هچ به دلیل اینکه نطفه تبدیل به جوجه شده است بایست پوسته تخم را نرم کنیم تا بتواند آن را بشکند به همین دلیل میزان رطوبت را درصدی بالا می بریم.در تخم نطفه دار غاز این عامل بسیار مهم می باشد.

نیاز به چرخش در دستگاه جوجه کشی : وقتی تخم ی دارای نطفه است ، یعنی یک موجود زنده در داخل آن در حال رشد می باشد.در داخل فضای تخم یک لایه وجود دارد که در صورتی که مایه داخل تخم ثابت بماند به آن لایه چسبیده و باعث پاره شدن آن میشود ، پاره شدن لایه مساوی است با مرگ جنین . به همین دلیل یک تخم نطفه دار نیاز دارد در طول هر ۲۴ ساعت ۶ مرتبه چرخش آهسته و منظم داشته باشد.این چرخش در دوران ستر مورد نیاز است و به دلیل تکامل نطفه در دوران هچ دیگر نیاز به چرخش نمی باشد.

دستگاه های جوجه کشی برای دوران ستر :

در بحث دستگاه های جوجه کشی دو قابلیت ستر و هچر هم زمان و ستر و هچر غیر همزمان دیده میشود.وقتی یک محصول جوجه کشی فقط برای شرایط دوران ستر تولید و بهینه شده باشد به آن دستگاه جوجه کشی ستر گفته میشود.معمولا اکثر دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار دارای قابلیت ستر و هچر غیر هم زمان می باشد.

دستگاه های جوجه کشی برای دوران هچر :

دستگاه های هچر ، دستگاه هایی هستند که مخصوص دوران هچر هستند و شرایط مربوط به مرحله هچر را تامین می کنند. همانطور که اشاره شد در مرحله هچر که سه روز آخر جوجه کشی است تخم ها ثابت نگه داشته می شوند. دستگاه های هچر نیز برای نچرخیدن تخم ها بدین صورت طراحی می شوند که موتور فعالیت نمی کند و تخم ها ثابت می مانند.معمولا اکثر دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار دارای قابلیت ستر و هچر غیر هم زمان می باشد.

ماشین های جوجه کشی ستر و هچر غیر همزمان :

یک دستگاه جوجه کشی که دارای قابلیت ستر و هچر غیر همزمان است ، قادر می باشد که هم شرایط مرحله هچر و هم شرایط مرحله ستر را فراهم کنند. در این دستگاه ها با قرار دادن تخم های نطفه دار در داخل دستگاه جوجه کشی و انتخاب مرحله ستر ، دستگاه شرایط لازم برای مرحله ستر را فراهم کرده و با انتخاب مرحله هچر دستگاه شرایط لازم برای مرحله هچر را فراهم می کند.این گونه دستگاه ها فقط می توانند در یک زمان شرایط موجود برای ستر یا هچر را تامین کنند و قابلیت تامین شرایط ستر و هچر را به صورت هم زمان ندارند.معمولا افرادی که با استفاده از این محصولات جوجه کشی می نمایند یک دستگاه برای دوران ستر و یک دستگاه برای دوران هچر تهیه می کنند.

دستگاه جوجه کشی ستر و هچر همزمان
دستگاه جوجه کشی ستر و هچر همزمان

 دستگاه جوجه کشی  ستر و هچر همزمان | ستر هچر همزمان چیست :

در برخی شرایط نیاز خواهیم داشت که از محصولی استفاده کنیم که توانایی ایجاد شرایط ستر و هچر هم زمان را داشته باشد.شما مزرعه داری را در نظر بگیرید که روزانه برای مثال ۲۰ تخم نطفه دار جمع آوری می کند.یعنی روز اول بیست تخم نطفه دار برای جوجه کشی دارد ، روز بعد دوباره بیست تخم جمع آوری می کند.اگر تخم ها را انبار کند تا همه را یک باره داخل دستگاه جوجه کشی قرار دهد خوب واضح است که تخم های نطفه دار روز های ابتدای کهنه شده و راندمان  آنها کاهش می یابد.چاره چیست؟ چاره کار در استفاده از دستگاه جوجه کشی ستر و هچر همزمان می باشد.

در این محصولات دستگاه به گونه این طراحی می شود که بتواند شرایط را برای تخم در دو حالت ستر و هچر شبیه سازی کند.این قابلیت با استفاده از طراحی خاص بدنه ، برنامه نویسی مشخص و بهینه برای این شرایط در برد دستگاه جوجه کشی و … به دست می آید.

در این محصولات شخص استفاده کننده از ماشین جوجه کشی در روز اول ۲۰ تخم را در دستگاه قرار میدهد ، روز بعد بیست تخم بعدی و همین طور ادامه می دهد ، وقتی زمان هچ فرار رسید بیست تخم اول را به سبد های هچ منتقل می کند ( در همان دستگاه ) و بیست تخم بعدی و همین طور تا تخم های نطفه دار تمام شود.

در قسمت دیدگاه ها می توانید سوالات و نظرات خود را در مورد موضوع ستر هچر همزمان چیست با ما و دیگران در میان بگذارید.

یکی از دستگاه های جوجه کشی خانگی که دارای قابلیت ستر و هچر هم زمان می باشد ، دستگاه جوجه کشی خانگی ۹۶ تایی گروه صنعتی اسکندری است.

همانطور که می دانید به دلیل قانون عمومی گازها معمولا هوای گرم به سمت بالا حرکت می کند و هوای سرد به سمت پایین حرکت می کند. همچنین هوای با رطوبت بالا به دلیل چگالی بالای رطوبت به سمت پایین حرکت می کند و هوای با رطوبت پایین در قسمت های بالایی قرار می گیرد.
در طراحی دستگاه های جوجه کشی ستر و هچر همزمان از این قوانین استفاده می شود. بدین صورت که قسمت بالایی دستگاه به مرحله ستر که دما بیشتر و رطوبت کمتری نیاز دارد اختصاص پیدا می کند. قسمت پایین نیز به مرحله هچر که در آن به دمای پایین و رطوبت بیشتر نیاز هست اختصاص پیدا می کند. در دستگاه های ستر و هچر همزمان برای تنظیم دقیق دما و رطوبت از بردهای مجهز به هوش مصنوعی استفاده می شود. این بردها قادر هستند که دمای مناسب مراحل ستر و هچر را به صورت همزمان در داخل دستگاه تنظیم کنند.

 

ویدیو از قابلیت ستر و هچر همزمان در دستگاه جوجه کشی آرکام کره :

ویدیو در مورد قابلیت جوجه کشی به صورت ستر و هچر همزمان در دستگاه جوجه کشی کره ای آرکام :

 

دانلود مستقیم ویدیو | مشاهده در آپارات

مطالب مفید دیگر در صنعت جوجه کشی :

ممکن است شما دوست داشته باشید
60 نظرات
 1. علی می گوید

  سلام مهندس
  من هرچه مطالعه کردم متوجه نشدم که برای هچر باید ۳روز تمام شود
  ایا در روز چهارم تخم ها بدنیا میان یا اگر بدنیا نیامدن مرده اند
  ایا اواخر روز سوم اگر بدنیا نیامده باشن باید کمکشان کنم

  واقعا علاوه بر دستگاه خوب , صبر و حوصله عالی هم برای پاسخگویی دارین که نشون میده خدمات پس از فروش عالی دارین

  ممنونم

  1. ادمین می گوید

   سلام عزیز دل
   برای مرغ این زمان سه روز هست ، برای پرنده های دیگه ممکنه متفاوت باشه (برا بوقلمون ۴ روزه)
   از اواخر روز اول هچر ممکنه شروع به نوک زدن بکنن ، در طی چند روز کم کم نوک میزنن و خارج میشن ، ممکنه یکی روز ۲ خارج بشه یکی روز ۴ ، بسته به قدرت نطفه میتونه متفاوت باشه
   در مورد اینکه کمکش کنید نظرات متفاوتی وجود داره ، بعضی ها میگن که نباید کمک بشه چون در این صورت جوجه ضعیف میشه ولی بعضی ها هم میگن که در صورت نیاز کمک بشه بهتره ، یعنی اگه دیدید که نوک زده ولی نمیتونه کامل بیاد بیرون میشه کمکش کرد . باز هم این مورد به تجربه برمیگرده و باید به صورت عملی تجربه کنید
   اگر از گروه صنعتی اسکندری دستگاه خریداری کردید پیشنهاد میکنم حتما با بخش خدمات پس از فروش ما تماس بگیرید ، دوستان حاظر در این بخش تجربه ی سالیان سال جوجه کشی عملی از انواع پرندگان داشتن و اطلاعاتشون با ادمین های سایت قابل مقایسه نیست

 2. رضا نوذرپور می گوید

  سلام میخواستم بدونم اگه دستگاه
  ۱۶۸تایی توقسمت ستر ۱۶۸تاداره توقسمت
  هچر هم همین تعدادو داره

  1. ادمین می گوید

   سلام
   دوست عزیز این دستگاه مجموعا ۱۶۸ تا ظرفیت داره
   برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید با شماره ی زیر تماس بگیرید :
   ۰۹۱۴۴۴۸۵۵۹۰ مهندس علیزاده

 3. علی فلاح می گوید

  ببخشید زمان جوجه شدن ملنگو چقدر است و در چ روزی باید چرخش قطع کرد

 4. رضا می گوید

  سلام بیزحمت یه دستگاه برای افراد مبتدی و تازه کار که حدودا تا ۴۰ پنجاه تا تخم بزرگ داخلش جا بشه و بی دردسر باشه رو معرفی کنید
  با تشکر

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام رضا جان
   ایزی باتور ۲ ، ۳ و ۴ میتونه انتخاب مناسبی برای شما باشه
   اما قبل از خرید پیشنهاد میکنم با کارشناس ما تماس بگیرید تا کامل راهنماییتون کنن
   ۰۹۱۴۴۴۸۵۵۹۰ مهندس علیزاده

   اطلاعات دستگاه ها رو هم میتونید از لینک های زیر مشاهده کنید :
   ایزی باتور ۲
   ایزی باتور ۳
   ایزی باتور ۴
   موفق باشید

 5. هادی می گوید

  با سلا و عرض ادب
  ببخشید در دستگاه ۱۰۰۸ تایی که قابلیت ستر و هچ هم زمان رو دارن میشه مثلا ۶۰۰ تخم بوقلمون رو هم زمان در دستگاه قرار بدیم ؟
  چون شما فرمودید که در قسمت پایین دستگاه شرایط هچ برقراره پس جریان تخم هایی که در قسمت بالا و در دوران هچ قرار دارن تکلیفشون چی میشه ؟

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   هادی عزیز برای اطلاع دقیقتر در این مورد بهتره با کارشناس ما تماس بگیرید تا اطلاعات دقیقتری رو در اختیارتون قرار بده
   ۰۹۱۴۴۴۸۵۵۹۰ مهندس علیزاده

 6. امید می گوید

  سلام خسته نباشید,من یک دستگاه ایزی باتور۱گرفتم واهرم پشت موتور شکسته است وچرخش راک ها انجام نمی گیرد,من درمشهد زندگی می کنم این اهرم رواز کجا می تونم تهیه کنم؟آقای فرقانی نمایندگی مشهد هم این اهرم روندارند

  1. ایمان نظری می گوید

   با بخش خدمات تماس بگیرید

   مهندس اشرفی
   ۰۴۴٫۳۳۷۴۴۹۸۸

 7. hamed می گوید

  سلام خسته نباشید من از دستگاه شرکت شما خرید کردم به نظر من تک ترین و بهترین دستگاه حال حاظر در ایرانه ولی یک انتقاد مقاله نویسی تون کمه و یک سوال آیا جوجه کشی مرغ ابریشمی هم مثل مرغ های معمولی ۲۱روزه و درجه حرارت و روتوبتش هم مثل مرغ های معمولی هست امیدوارم جواب بدین ممنون

  1. ایمان نظری می گوید

   ممنون
   بله جوجه کشی اون عین مرغ معمولی هست
   دوره جوجه کشی از تخم های نطفه دار این پرنده ۲۱ روز می باشد که سه روز آخر آن به دوره هچر تعلق می گیرد.

 8. مهدی می گوید

  سلام در قسمت نمایش گر رطوبت کلمه OH را نمایش می دهد
  و هیچ عددی را نمایش نمی دهد لطفا راهنمایی کنید چه کاری باید انجام دهم

  1. ایمان نظری می گوید

   تماس بگیرید :
   ۰۴۴۳۲۳۸۷۱۳۳
   ۰۴۴۳۲۳۷۹۱۸۸

 9. حسین مقدم کوهی می گوید

  با سلام خدمت گروه صنعتی اسکندری
  هفته پیش یک دستگاه ۳۳۶ تایی ستر و هچر همزمان گرفتم
  میخواستم بدونم با اینکه تعداد سبد هچر ۲ عدد هست و تعداد سبد ستر ۶ عدد من میتونم به صورت یکجا از قابلیت ۶ سبد ستر استفاده کنم و تو یک روز پرش کنم ؟؟
  ممنون بابت پاسخگوییتون

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   بله ولی تا رسیدن دوره هچ این تخم ها ، نمی توانید تخم جدیدی وارد دستگاه کنید.

 10. حسن قربانی می گوید

  سلام من میخوام ۴خانواده۳تاییشترمرغ رااندازی کنم میشه هر۲روز ۸تخم میتونم ستروهچرمجزاداشته باشم۲روز۲روز۸تخم تازه به ستراضافه کنم باتاریخ روی تخم به هچرانتقال بدهم چه دستگاهی بایدخریداری کنم

  1. سعید می گوید

   سللام سوال خوبی پرسیدی جواب خوبی هم خواهید شنید،در دستگاهي جوجه کشی های جديد از بردهای مجهز به هوش مصنوعی استفاده کردند اگه تخم بالا دستگاه یا پایین باشدودرزمان هچر یاسترباشد مهم نیست چون بردهای مجهز به هوش مصنوعی قابلیت اینو داره دمای مناسب مراحل ستر وهچر رو بصورت همزمان تنظیم کنه حالا تخم چه بالا چه پایین مهم نیست چون برد مجهز به هوش مصنوعی‌ کارش اینه دمای مناسب ستر وهچر را باتوجه به فرایند ان تنظیم کند مدفق باشید

  2. سعید می گوید

   سلام عرض ادب کارشناس محترم شخصی از شماپرسید دستگاه‌ جوجه کشی دارد که ۶سبد ستر و ۲سبد هچر دارد گفته بود میتونم همزمان از۶سبدستر استفاده کنم؟ جواب شمابله بود وگفته بودین تازمانی ۶سبدبه مرحله هچرنرسند نمیتونین تخم جدید داخل دستگاه بگذارید، سوال بنده تز شما اینه اگه دستکاه دارای‌ ۶سبدستر و۲سبد هچر هستش اکه همزمان ۶سبد ستر پر کند هم زمان هم ۶سبد ستر به مرحله هچر میرسند، اونوقت دستگاه دارای۲سبد چر هست ۶سبدستر رو چطور در ۲ سبد هچر قرار بدهد. ممنون میشم جواب بدین

  3. مدیر سایت می گوید

   سلام
   دوست عزیز این مورد با توجه به نوع دستگاه متفاوت هست و میتونید از خدمات پس از فروش شرکتی که دستگاه ازش خریدید بپرسید بهتر میتونن
   اما در کل میشه داخل همون سبدهای ستر هم هچر انجام داد ! اگر سبد همه کاره هست ، قسمت فوقانی سبد قرار داده بشه ، دستگاه از طرف برد طوری تنظیم بشه که چرخش نداشته باشه ، دما و رطوبت برای هچر تنظیم بشه به نظر مشکلی پیش نمیاد
   باز هم عرض میکنم باید با بخش خدمات پس از فروش شرکتی که دستگاه خریدید تماس بگیرید تا صحیحتر راهنمایی کنند

 11. مهران می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید یه سوال داشتم؟
  ایا میتوانم در قسمت هچر دستگاه یک پارچه یا موکت نصب کرده و تخم هارو روی ان بزارم و داخل سبد نزارم

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   خیر احتمال غلط خوردن تخم مرغ و شکستن آنها وجود دارد

 12. عبداللهی می گوید

  با سلام بنده قصد خرید دستگاه درنا ۴ را دارم . ایا امکان دارد ۵۰۰ تخم بوقلمون داخل دستگاه قرار داده شود همزمان و زمان هچر سبد ها را تعویض کنم ؟ یا اتوماتیک توسط دستگاه عمل هچر انجام میگیرد ؟ راهنمایی کنید ممنون میشم .

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   دستگاه درنا ۴ از امکان ستر و هچر همزمان برخوردار است و تعداد ۴۰۰ تخم بوقلمون را می توانید در قسمت ستر قرار دهید.

 13. Abbas می گوید

  سلام
  من ایزی باتور ۴ رو خریدم.
  میخواستم در مورد ستر و هچر همزمان بیشتر توضیح بدین.
  در روز اول ۲۰ تتم و در روز دوم ۲۰ تخم دیگر به دستگاه اصافه کردم وقتی ۲۰ تخم اول رو به کف دستگاه انتقال دادم(برای هچ) دما و رطوبت رو باید رو حالت هچر یا ستر تنظیم کنم که نه به ۲۰ تخم ستر و نه به ۲۰ تخم هچر اسیب برسه؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   لطفا با خدمات پس از فروش تماس بگیرید، شما رو راهنمایی خواهند کرد.
   در سی دی آموزشی همراه دستگاه کاملا توضیح داده شده .

 14. مهرداد می گوید

  سلام و خسته نباشید خدمت اقای اسکندری می خواستم بدونم که در دوران هچر می شه تخم ها رو جا به جا نکنی و فقط چرخش را متوقف کنیم (جوجه ها داخل شانه به دنیا می ایند؟).

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   در دوران هچر تخم ها باید آزادانه حرکت کنند تا جوجه ها به راحتی از قسمتی از تخم که دارند، بیرون بیایند. بنابراین حتما باید اونها رو به سبد هچر منتقل کنید.

 15. مجتبی می گوید

  سلام خسته نباشید
  من دستگاه ستر و هچر همزمان خریداری کردم
  اگه بخوام ۲۰۰تخم بلدرچین را همزمان در دستگاه بزارم
  چجوری با همون دستگاه مرحله هچ را انجام بدم؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   با خدمات پس از فروش تماس بگیرید اموزش می دهند خدمت شما
   ۰۴۴۳۲۳۸۷۷۸۷

 16. امیر حسین رستمی می گوید

  با سلام میخاستم ببینم میشه تخم طوطی کاکاسو و ماکائو رو توی دستگاه همزمان جوجه کشی کرد؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   با توجه به اینکه دوره جوجه کشی نزدیک به هم دارن ، امکانش هست. باز پیشنهاد می کنیم از افراد با تجربه مشاوره بگیرید.

 17. شاهین می گوید

  سلام اگر برای مثال در دستگاه که گنجایش ستر۱۲۶تخم مرغ را دارد قابلیت هچ همان تعداد تخم مرغ را دارد؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   بله دارد

 18. puya می گوید

  واقعا دستگاه اسکندری بهترین هست واز نظر من با دستگاه های ارکام و… قابل مقایسه هست به امید خدا روزی برسه که محصولاتتون به کل جهان صادر بشه

 19. مهرشاد می گوید

  سلام با تشکر از زحماتتون میخواستم بدونم در روز ۱۸ که تخمای اولی بزاریم در سبد و یکسری تخم در طبقه بالا باقی مانده باید چیکار کرد دقیقا؟ چطوری رطوبت و دما در ستر و هچر بالا پایین رو میزان کرد؟

 20. امید می گوید

  سلام خسته نباشید من دستگاه ۱۲ تایی ایزی باتور ۶ رو خریدم برای بار اول تخم مرغ خریدم و داخل دستگاه گذاشتم امروز روز ۱۸ شروع شد برای هچ باید ۱۸ روز کامل بشه؟
  و رطوبت رو من روی ۶۰ تنظیم کردم ولی هر از گاهی تا ۶۵ میره میخاستم ببینم مشکلی داره؟
  و موقع شروع هچ دمای محیط باید عوض بشه؟ یعنی موقعی ک میخام درب دستگاه رو باز کنم

  1. کارشناس وب سایت (احمدی) می گوید

   برای دریافت راهنمایی تخصصی با خدمات پس از فروش تماس بگیرید
   ۰۴۴۳۲۳۸۷۷۸۷

 21. JASOOR می گوید

  سلام، روز بخیر
  بنده دستگاه ۲۵۸ تایی خرید کردم ،در روز دوازدهم فروردین به صورت اینترنتی ،خواستم بدونم کی بدستم میرسه؟؟؟؟

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   ممنون از اینکه گروه صنعتی اسکندری رو انتخاب کردید.
   لطفا مشخصات خودتون رو ارسال بفرمایید تا پیگیری صورت بگیرید.

 22. ایمان نوروزی می گوید

  سلام وقت بخیر
  جناب اسکندری عزیز
  میخواستم بدونم سی دی ها اموزشی وجود داره تا بتونم ب بهترین روش کار جوجه کشی یاد بگیرم،
  ب علاوه
  بتونم تشخیص بدم ک من برای اولین بار با چ دستگاهی کار خودم شروع کنم ک کمترین هزینه،ضرر داشته باشم

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   DVD های آموزشی و کتاب آموزشی موجود که می تونید هم برای مشاوره و هم برای خرید آموزش ها با واحد فروش تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

 23. ارمان می گوید

  سلام
  دستگاه ۹۶ تایی رو خرید کردم حالا میتونم همزمان هم تخم مرغ و هم بوقلمون در دستگاه قرار بدم؟

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   پیشنهاد ما اینه این کار رو انجام ندید ، ولی به طور کلی میتونید پرنده های که دما و رطوبت نزدیک به هم رو دارند رو با هم جوجه کشی کنید.

 24. هاشمی می گوید

  سلام جناب اسکندری
  سوال من اینه که در مورد پرندگانی مثل فنچ یا قناری که بعد از خروج از تخم باید توسط مادرشون تغذیه بشن ، آیا راهی وجود داره که ما خودمون بتونیم به جوجه های یاد شده غذا بدیم و شرایط دمایی مناسب را خارج از دستگاه براشون فراهم کنیم؟

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   بله ، ولی نیاز به تجربه و مهارت داره.
   عبارت سرلاک جوجه رو در اینترنت جست و جو کنید.

 25. حسین می گوید

  با سلام.من دستگاه ۱۶۸تایی شرکت اسکندری رو خریداری کردم اما در دفترچه توضیحی در رابطه با ستر و هچر هم زمان داده نشده.این توضیحات بالا بی اندازه مختصر هست.اگر ستر و هچر همزمان جاریه پس چرا دکمه تغییر دستگاه از حالت ستر به هچر قرار داده شده؟!و اینکه در حالت هچر راک ها دیگر نمیچرخه و این به تخم های دوره ستر قرار داده شده در راک های بالا اسیب میزنه

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   لطفا با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید تا شما را کاملا راهنمایی کنند.

 26. ناشناس می گوید

  ارض سلام وخسته نباشی من میخوام ۲۰۰۰ تخمه مرغ داخل دسکاه هم زمان بگزارم میخواستم بپرسم مشکلی ندارد

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   اگه ظرفیت دستگاه مناسب باشه و تجربه این ظرفیت از جوجه کشی رو داشته باشید ، نه چه مشکلی میتونه داشته باشه.

 27. حسین می گوید

  با سلام ، علت نوک زدن جوجه در هنگام هچ به قسمت باریک تخم مرغ و مرگ آن چیست .

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   عوامل مختلفی میتونه داشته باشه ، ضعیف بودن زرده ، نداشتن رطوبت کافی ، تنظیم نبودن مناسب دما در دوران جوجه کشی.
   باید بررسی کنید این موارد رو.

 28. مهرداد خرسندی می گوید

  شما در جواب یکی از سوالاتم فرمودید که اصلا به تنظیمات دست نمی زدم یعنی در زمان هچ که سیستم اعلام کرد البته در تنظیمات دستی باید تخم های ترک خورده رو فقط به قسمت پایین دستگاه انتقال میدادم و حرارت و رطوبت که ۳۷/۷و۶۰ درصد بود باقی می ماند فقط تخم ها رو انتقال میدادم

 29. مهرداد خرسندی می گوید

  سلام اقا خدا قوت سوالم اینطور مطرح کنم که من روز اول مثلا ۵۰تخم و۴روز بعد ۶۰تخم در داخل دستگاه قرار دادم بعد از ۱۹روز ۵۰تخمی که میخام در قسمت هچ قرار بدم ایا باید دما رو کاهش و رطوبت رو افزایش بدم چیزی که متوجه نمی شوم قسمت بالا که در دوره ستر هست ایا دستگاه تشخیص می دهد که بالا یک دما داشته باشد قسمت پایین دستگاه که مختص هچ هستش دما ورطوبت جدا گانه یا دما ورطوبت باید مثل دوران ستر باشد یعنی به تنظیمات دستگاه دست نزنم فقط تخم ها رو پایین دستگاه مربوط به هچ قرار بدم ممنون می شم یا به ایمیلم یا اینجا پاسخ دهید

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   اصلا به تنظیمات دست نزنید ، سیستم هچری در کف دستگاه به صورت اتوماتیک برقرار می باشد.

 30. مهرداد خرسندی می گوید

  سلام مجدد آقای اسکندری دستگاه ۳۳۶ تای قابلیت هچر وسترهمزمان را دارد ؟توضیح مختصر دهید ممنون می شم با تشکر از شما ودوستان گروه اسکندری

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   بله تمامی محصولات بدنه PVC شرکت دارای قابلیت ستر و هچر همزمان هستند.
   هر سوالی دارید بفرمایید تا پاسخ داده بشه

 31. مهرداد خرسندی می گوید

  سلام خدا قوت
  دستگاه ۳۳۶ تایی که خریداری کردم قابلیت ستر وهچر همزمان را دارا می باشد باتوجه به توضیحات بالا که فرمودید ممنون از گروه اسکندری بابت زحماتی که برای بروز کردن اطلاعات برا مخاطبین خود قرار می دهد به امید آینده ای بهتر برای شرکت در دنیا وهموطنان عزیزم با تشکر خرسندی

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   از اینکه گروه صنعتی اسکندری برای خرید انتخاب کردید سپاسگذاریم.
   موفق باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.