جدول دما و رطوبت جوجه کشی | آموزش جوجه کشی از پرندگان

147

جدول دما و رطوبت جوجه کشی

جدول دما و رطوبت جوجه کشی : جوجه کشی از پرندگان مختلف مدت زمان متفاوتی دارد که به آن طول دوران جوجه کشی گفته می شود. جوجه کشی از تخم های نطفه دار هر پرنده ای از دو مرحله ستر و هچر تشکیل شده است. فرایند جوجه درآوری از تخم های نطفه دار پرندگان نیازمند فراهم نمودن دما و رطوبت مطلوب جوجه کشی است. اگر دما و رطوبت به اندازه مطلوب و همچنین چرخش و تهویه مناسب برای جوجه کشی تامین نشود ، جوجه کشی موفقیت آمیز نخواهد بود. در این مقاله قصد داریم شما را با تعاریف و شرایط مناسب برای جوجه کشی آشنا کرده و دما و رطوبت مطلوب برای جوجه کشی از انواع پرندگان را ارائه کنیم.

 

جدول دما و رطوبت جوجه کشی
جدول دما و رطوبت جوجه کشی

مرحله ستر در جوجه کشی :

مرحله ستر اولین مرحله در جوجه کشی از تخم های نطفه دار پرندگان است. در جدول دما و رطوبت جوجه کشی انتهای مطلب می توانید طول دوره ستر هر پرنده را مشاهده کنید.در این مرحله که ۳ روز ماقبل آخر جوجه کشی است ، به دلیل دمای مناسب نطفه از فاز گازی به فاز مایع و سپس به فاز جامد تبدیل می شود. در مرحله ستر جنین تشکیل شده با تغذیه از کیسه زرده رشد و نمو پیدا می کند و از کیسه هوایی تخم ها تنفس می کند.

مرحله هچر در جوجه کشی :

در مرحله هچر که ۳ روز آخر جوجه کشی محسوب می شود ، جوجه در داخل تخم به اندازه کافی رشد کرده و آماده خروج از تخم است. در جدول دما و رطوبت جوجه کشی انتهای مطلب می توانید طول دوره هچر هر پرنده را مشاهده کنید.جوجه در این مرحله به پوسته تخم نوک زده و و آن را می می شکند و خارج می شود.

شرایط مناسب برای جوجه کشی :

۱- دما :
دما و حرارت برای تبدیل نطفه به فازهای مختلف و رشد جنین ضروری است. دمای مناسب برای مرحله ستر پرندگان به صورت عمومی حدود ۳۷.۷ درجه سانتی گراد است. جوجه کشی از تخم های نطفه دار نسبت به دما بسیار حساس است به طوری که افزایش یا کاهش یک درجه ای دما از دمای مطلوب می تواند منجر به تلف شدن تخم های نطفه دار شود. در مرحله هچر که جوجه ها به اندازه کافی رشد کرده اند و در حال خروج از تخم هستند ، دما مقدار اندکی و در حد چند دهم درجه سانتی گراد کاهش پیدا می کند.

۲- رطوبت :
رطوبت نیز از المان های مورد نیاز برای جوجه کشی است. میزان مطلوب رطوبت برای انواع پرندگان به صورت عمومی بین ۵۵ تا ۶۵ درصد است. توجه داشته باشید که رطوبت کمتر از این میزان می تواند منجر به تبخیر بیش از اندازه محتویات تخم و کاهش اندازه کیسه هوایی شده و تنفس جنین را با مشکل مواجه کند. این معضل می تواند منجر به تلف شدن جنین در داخل تخم های نطفه دار شود.
رطوبت بالا نیز می تواند برای هچ شدن جوجه ها مشکل ساز باشد. اگر رطوبت به اندازه خیلی زیاد باشد ، منجر به غرق شدگی و یا خفگی جوجه ها می شود. رطوبت در مرحله هچر باید به حداکثر میزان خود برسد. زیرا در این مرحله جوجه ها در حال نوک زدن به پوسته و شکستن آن هستند و رطوبت بالا می تواند منجر به مرطوب شدن پوسته و شکستن راحت آن توسط جوجه ها شود.

۳- چرخش تخم ها
همانطور که اشاره شد ، جنین در مرحله ستر در حال رشد است. بنابراین برای جلوگیری از چسبیدن آن به پوسته باید تخم ها هر ۴ تا ۶ ساعت یکبار به صورت کامل چرخانده شوند در غیر این صورت جنین تشکیل می شود ولی به پوسته می چرخد و در زمان هچ نمی تواند از تخم خارج شود. در مرحله هچر چرخش تخم ها باید متوقف شود.

۴- تهویه و اکسیژن رسانی
پوسته تخم ها دارای هزاران منافذ کوچک هستند که از طریق آن ها اکسیژن را جذب کرده و دی اکسید کربن را دفع می کنند. بنابراین برای تامین اکسیژن و دفع دی اکسید کربن باید تهویه یا سیرکولاسیون هوا به صورت مناسب در داخل دستگاه جوجه کشی انجام بگیرد.

 

جدول دما و رطوبت جوجه کشی | جدول زمان بندی جوجه کشی انواع تخم ها :

در لیست زیر جدول دما و رطوبت جوجه کشی هر پرنده و دوران جوجه کشی و همچنین زمان ستر و هچر و کل دوره جوجه کشی لیست گردیده است.برای مشاهده بدون نیاز به اینترنت جدول زیر روی این لینک ( جدول زمان بندی جوجه کشی ) کلیک کنید.دانلود فایل PDF جدول دما و رطوبت در جوجه کشی .

دمای مناسب در زمان هچری در این روز گردش تخم متوقف گردد درصد رطوبت نسبی در زمان ستری دمای مناسب در زمان ستری کل دوره جوجه کشی نوع تخم پرنده
۳۷.۲ ۱۱ ۵۵-۶۱ ۳۸ ۱۳-۱۴ قناری
۳۷ ۱۸ ۵۷-۶۰ ۳۷.۵-۳۷.۶ ۲۱ انواع مرغ
۳۷.۲ ۱۵-۱۸ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۱۸-۲۰ کوکاتیل
۳۷.۲ ۲۰-۲۷ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۲۲-۳۰ کوکاتو
۳۷.۲ ۲۵ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۲۸ کونور
۳۷ ۱۲ ۵۸ ۳۷.۵ ۱۴ فاخته
۳۷ ۲۵ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۲۸ اردک-مشترک
۳۷ ۳۱-۳۳ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۳۵-۳۷ اردک مسکوی
۳۷.۲ ۱۲ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۱۴ فنچ و سهره
۳۷ ۲۷ ۶۳ ۳۷.۵ ۳۰ غاز داخلی
۳۷ ۲۰-۲۷ ۶۳ ۳۷.۵ ۲۲-۳۰ انواع غاز
۳۷.۲ ۲۲ ۵۲-۵۸ ۳۷.۵ ۲۴-۲۵ باقرقره
۳۷ ۲۵ ۵۲-۵۷ ۳۷.۵ ۲۸ مرغ گینه ای
۳۷.۲ ۲۰-۲۲ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۲۲-۲۵ مرغ عشق
۳۷.۲ ۲۳-۲۵ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۲۶-۲۸ ماکائو
۳۷.۲ ۱۲ ۵۵-۶۱ ۳۸ ۱۴ مینا
۳۷.۲ ۱۵-۲۳ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۱۸-۲۶ پاراکیت
۳۷.۲ ۱۵-۲۵ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۱۸-۲۸ طوطی
۳۷.۲ ۲۵ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۲۸ کاسکو
۳۷.۲ ۲۰ ۶۳ ۳۷.۷ ۲۳-۲۴ کبک چوکار
۳۷ ۲۵-۲۶ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۲۸-۲۹ طاووس
۳۷.۲ ۱۸-۲۰ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۲۱-۲۳ پتارمیگان
۳۷.۲ ۱۷-۱۸ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۲۰-۲۱ کلاغ سیاه
۳۷.۲ ۲۱ ۵۷-۶۲ ۳۷.۷ ۲۴-۲۵ قرقاول حلفه گردن
۳۷.۲ ۲۰ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۲۳ قرقاول طلایی
۳۷.۲ ۲۰-۲۵ ۵۷-۶۲ ۳۷.۷ ۲۳-۲۸ قرقاول مختلف
۳۷.۲ ۱۴ ۶۱ ۳۸ ۱۷-۱۹ کبوتر
۳۷.۲ ۲۱ ۵۲-۵۷ ۳۷.۵ ۲۳ بلدرچین
۳۷.۲ ۱۵ ۵۷-۶۲ ۳۷.۷ ۱۷-۱۸ بلدرچین  ژاپنی
۳۷.۲ ۳۰-۳۳ ۵۸-۶۳ ۳۷.۵ ۳۳-۳۷ قو
۳۷ ۲۵ ۵۲-۵۷ ۳۷.۵ ۲۸ بوقلمون
۳۶.۳ ۴۷ ۲۴-۳۵ ۳۶.۳ ۴۹-۵۰ شتر مرغ  استرالیایی

 

 

مطالب مفید دیگر در صنعت جوجه کشی :

ممکن است شما دوست داشته باشید
147 نظرات
 1. مهسا می گوید

  سلام خسته نباشید.
  من دستگاه جوجه کشی دست ساز درست کردم .خواستم بدونم تخم مرغ رو تا چند روز باید بچرخونیمش تا ۲۱روز کامل بچرخونمش ؟؟

  1. ادمین می گوید

   سلام
   اگه تخم نطفه دار مرغ گذاشتید تا روز ۱۸ بچرخونید ، ۳ روز بعد هچر هست

 2. یاسین می گوید

  #مهم
  سلام من یک دستگاه دارم و تخم مرغ توش گذاشتم الان دما ۳۷.۷ و رطوبت ۷۰ هست میخواستم ببینم رطوبت ۷۰ مشکلی ایجاد نمیکنه !! هرکاری کردم رطوبت به ۶۰ نرسید دستگاه دست ساز نیست و نیمه اتوماته ممنون میشم حتما جواب بدین

  1. ادمین می گوید

   سلام
   رطوبت زیاد مناسب نیست ، بهتره با بخش خدمات پس از فروش شرکت تولید کننده تماس بگیرید تا راهنمایی کنن که مشکل کجاست

 3. محمدی می گوید

  سلام ببخشید من یک دستگاه جوجه کشی دست‌ساز درست کردم و از ش جوجه گرفتم الان میخوام تخم شترمرغ بزارم توش به نظر تون جوجه میشه

  1. ادمین می گوید

   سلام
   برای تخم شترمرغ باید سیستمی درس کنید که رطوبت کشی کنه از محیط
   اگه همچین چیزی توش قرار دادید ارزش امتحان کردن داره

 4. یزدانی می گوید

  سلام
  من ایزی باتور۶ دارم. میخواستم راهنمایی کنید. داخل جدول زمان بندی که در دفترچه دستگاه بود برای عروس هلندی نوشته:کل دوره جوجه کشی۱۸تا۲۰روز.. رطوبت رو زده ۵۸تا۶۳ و توقف گردش تخم رو نوشته ۱۵تا۱۸روز..
  ۱_ دقیقا روز چندم چرخش رو متوقف کنم که بهترین راندمان رو داشته باشم؟
  ۲_رطوبت زمان «« هچر »» رو چند بزارم؟؟
  ۳_ وقتی جوجه ای از تخم در اومد حتما باید تا ۲۴ساعت داخل دستگاه بمونه بعد خارجش کنم- یا اشکالی نداره بلافاصله بعد از تولد خارجش کنم؟؟
  با تشکر فراوان از شما و گروه خوب اسکندری.

  1. ادمین می گوید

   سلام
   لطفا برای اطلاع دقیقتر با بخش خدمات پس از فروش ما تماس بگیرید کامل راهنمایی میکنن
   من حقیقتش با این جزئیات نمیدونم که بتونم راهنمایی کنم !

   ۰۴۴۳۲۳۸۷۷۸۷ خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری

 5. پارسا می گوید

  دستگاه من رطوبت از ۴۰بيشتر نميشه ولي داخلش بخار زده ميشه راهنمايي کنيد

  1. ادمین می گوید

   سلام
   دلایل مختلفی میتونه باعث بشه که بستگی به دستگاهتون داره
   دست ساز هست یا خریداری کردید ؟سنسور دارع ؟

 6. مبین می گوید

  دما و رطوبت تخم مرغ برهما فرق می کنه

  1. ادمین می گوید

   سلام
   نه در اون حد
   به صورت عمومی نوشته شده جدول

 7. پویا می گوید

  اگر ۲۱روزکامل شد… تخم مرغ ها ،در دستگاه جوجه کشی جوجه نشد چیکارکنیم باید تا ۴روزه دیگه منتظر ماند؟؟؟
  لطفا راهنمای کنید جواب را بفرستید😃از اول تخم مرغ هاخیلی سبک بودن الان وقتی میچرخانم سنگین شدن…تنها ۳روز باقی ماند
  این جواب هم بگم دستگاه جوجه کشی ساده واقعی است😶

  1. ادمین می گوید

   سلام
   باید تو ۱۸ روز تخم هارو ببرید به هچر ، چرخش متوقف بشه و رطوبت تنظیم بشه تا بتونن بیان بیرون
   ۴ روز نیاز نیست ، ۲ روز منتظر بمونید در نیومدن دیگه در نمیان
   البته اینهایی که گفتم برای مرغ بود ، برای پرنده های دیگه فرق داره
   مهمترین عامل در جوجه کشی موفق قدرت نطفه هست ، اگه نطفه ضعیف باشه تو بهترین دستگاه دنیا هم جوجه نمیشه
   از نطفه های مراکز پرورش مختلف استفاده کنید و شرایط بهینه ی دستگاه رو براتشون مهیا کنید (در سری بعد جوجه کشی) ، روی تخم ها علامت بزارید تا متوجه بشید مال کدوم پرورش دهنده کیفیت مناسبی داره
   قسمت اخر سوال رو متوجه نشدم ! بیشتر توضیح بدید منظورتون رو

 8. رضا می گوید

  سلام خسته نباشید. بی زحمت راهنماییم کنید. تخم بوقلمون گذاشتم داخل دستگاه اما نصف ظرفیت دستگاه(۳۰۰عدد) رو گرفته اشکال نداره نصف دیگه رو بلدرچین و مرغ جوری بزارم ک هچ بوقلمون و مرغ وبلدرچین باهم باشن ؟؟؟
  دوره ستر: دما ۳۷.۷ و رطوبت ۶۰
  دوره هچر:۳۷.۲ و رطوبت ۷۰
  ممنون

  1. ادمین می گوید

   سلام
   اگر از دستگاه های اسکندری استفاده میکنید با بخش خدمات پس از فروش ما تماس بگیرید تا راهنمایی کنن

   به طور کلی این کار امکان پزیر هست ، باید روزهای ستر و هچر رو تنظیم کنید ، با توجه به قوای نطفه ها ممکنه درصد هچ کمی متفاوت از حالت عادی بشه

 9. محمدجواد می گوید

  سلام. می خواستم بدونم دما ورطوبت مرغ های زینتی راازکجا بفهمیم که چه دمایی برای مرغ های زینتی خوبه آیاجدولی داره؟

  1. ادمین می گوید

   سلام
   مرغ زینتی منظورتون چیه ؟ اسمشو بگید

 10. هادی می گوید

  سلام خسته نباشید. من توی دستگاه تخم مرغ گذاشتم ولی بیشتر تخم مرغ ها از پوسته شون یه موادی بد بویی ترشو میشه میشه کمک کنید علتش چیه

  1. ادمین می گوید

   سلام
   علت رو باید در گله ای که تخم هارو از اونجا گرفتید بررسی بشه
   تغذیه ، وجود بیماری در مرغ مادر و … میتونه از دلایل چنین مواردی باشه
   تا اتمام زمان جوجه کشی هم صبور باشید

 11. داود می گوید

  سلام رطوبت دوران هچر اگر دو سه درصد کمتر باشه مثلا به جای ۷۵ برسه به ۷۲ مشکلی پیش میاد در هچ تخم قرقاول؟

  1. ادمین می گوید

   سلام
   نه مشکلی پیش نمیاد
   ۲ ۳ درجه قابل چشم پوشی هست

 12. محمد می گوید

  سلام دمای دستگاه باید چقدر باشد

  1. ادمین می گوید

   سلام
   داخل جدول نوشته شده
   برای هر پرنده متفاوته

 13. محمدرضاگوهری می گوید

  سلام من دستگاه خریدم دمای دستگاه من بین ۳۷/۴،۳۷/۷خودش دور میزنه مشگلی نداره باید چه کنم 🙏

  1. chicken-admin می گوید

   سلام
   نه به نظر نمیرسه مشکلی داشته باشه ، دمای محیط رو بررسی کنید و به مقدار مناسبش برسونید
   دما رو به صورت دستی هم تنظیم کنید ببینید بالا میره یا خیر
   در صورت عدم تغییر با بخش خدمات پس از فروش شرکتی که ازش خریدید تماس بگیرید راهنماییتون میکنن

 14. Shabnam می گوید

  سلام دستگاه من تا زاویه ۴۵میچرخه فقط روزی چندساعت تخم مرغ هترو بچرخونم دائم بزنم بچرخن مشکل پیش میاد

 15. شاهین می گوید

  ممنون بعد از این همه چرخیدن تو سایتا این بهترین اطلاعات رو داد بدونه چیزای اضافی

  1. ایمان نظری می گوید

   موفق باشید

  2. مصطفی می گوید

   سلام اگه در زمان ستر دمای رطوبت بین ۶۵تا۷۱باشه آیا مشکلی پیش میاد

  3. ادمین می گوید

   سلام
   برای چه پرنده ای میخواید ؟

 16. اصغر می گوید

  سلام دستگاه جوجه کشیم دست سازه ..چطوری دما و رطوبت رو کنترل کنم ؟ دماسنج و رطوبت سنج دارم ولی چطوری تو یه انداره مناسب نگه دارم ؟ یه دفعه رطوبت میره بالا

 17. محمد رضا می گوید

  دمای دستگاه من۳۵ تا ۳۸هست آیا این دما خوبه

  1. ایمان نظری می گوید

   تقریباً خوبه

  2. ناشناس می گوید

   اگه برای مرغ هست باید بین ۳۷ تا۴۰ باشه

  3. عیسی می گوید

   سلام دما به هیچ وجه نباید کمتر از ۳۷ باشه ۳۷تا ۳۸ خوبه

 18. جواد می گوید

  سلام چه جوری رطوبت ایجاد کنم از ۳۸ بیشتر نمیشه

  1. ایمان نظری می گوید

   باید تهویه و سیستم تامین رطوبت مناسب خریداری کنی

 19. ابولفظل کاظمی می گوید

  سلام دوست عزیزخسته نباشه خواهش میکنم راهنماییم‌کنبد ممنونتون میشم من یه دستگاا جوجه کشی اسکندری خیلی تلاش کردم‌رنگ بزنم ولی موفق نشدم کسی پاسخ گونبودشلوغ بود مبخواستم بدونم دمایی دستگام ۳۷/۵مبره تا ۳۸/۹کم‌زیادمیش فقط بین همین حدود بیشترازاین نمیش دوست عزیز ورطبوتم ۶۳هستش میخواستم خواهش کنم االتماس کنم کمکم‌کنید ک بدونم برای تخم مرغهام ظررنداره بدشم اینگ اگ بخوام سری بد از تخم بلورچین باهمین دمارطوبت استفاد ونم برای جنین خطرناک یا عادیه معوللا دما ۳۷/۲تا۳۷/۷باقی نمیومنه نوسان دار مشکل پیش نمیاد آیا میش یکم‌توضیح بدید خوااهش مبکنم‌

  1. ایمان نظری می گوید

   سلام
   تماس بگیرید
   ۰۹۱۴۴۴۸۵۵۹۰ | ۰۹۱۲۶۷۵۶۱۴۵

 20. ناشناس می گوید

  جدول پایینی برای بلدرچین معمولی اشتباهه.

 21. علی می گوید

  دستگاهی دست ساز دارم دمای آن از ۳۷.۵ تا۳۷.۸ میزنه مشکلی برای تخمها پیش می اره لطفا راهنمایی کنید با تشکر

 22. سلمان می گوید

  سلام من دستگاه خونگی درست کردم تو روز سوم برا ۴ساعت دما اومده بود رو ۳۶ ایا مشکلی برا تخمها به وجود اومده ممنون

 23. محمود می گوید

  سلام من دستگاه ۵۸۸تایی بلدرچین دماوند دارم رطوبشوبارطوبت سنج تنظیم کردم ورطوبتش از۵۳ میره تا۵۸ ایامشکلی برای جوجه هاپیش خواهدامدوسوال بعدیم دماسنج گذاشتم داخل دستگاه اشکال ازدما سنج بود ۳درجه پاین نشون میداد ومن دمای دستگاه روبالا بردم به مدت ۳روزبعد متوجه شدم دماسنجم خطا میزنه ولی رطوبت نه الان تخم هاخراب شدن

  1. ایمان نظری می گوید

   اختلاف اندک رطوبت چندان مشکل ساز نمی باشد ولی متاسفانه دما به دلیل اهمیت بالا باید در بهترین حالت ممکن و بدون خطا تامین شود .. دو درجه اختلاف می تواند راندمان کار را تا حدی کاهش دهد.

 24. عرفان رایانی پور می گوید

  سلام
  آیا دما همیشه ثابت باشه مشکلی ایجاد نمی کنه یا اگر قبلا تو یخچال بوده باشه چی

 25. محمدرضا می گوید

  سلام یه سوال داشتم آیا لامپ باید مدام ۲۴ساعت روی تخم ها روشن باشد

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   بله

 26. ناشناس می گوید

  سلام من از دستگاه جوجه کشی دست ساز استفاده میکنم دمای دستگاه من از۳۶ درجه بالا تر نمی ره. ایا این دما به نطفه ها آسیب میزنه

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   بله

 27. امیر می گوید

  سلام ببخشید مزاحم شدم من ی دستگاه جوجه کشی ساختم
  با کنترولر دما‌و رطوبت و لامپ و طرف اب و فن فقط ی مشکلی هست
  اگه نور لامپ ب تخم ها بخوره تاثیر داره تو درصد جوجه کشی؟

  1. یوسف می گوید

   روشن کردن لامپ

 28. ممد وکیلی می گوید

  سلام آیا دما و رطوبت مذکور ، دما و رطوبتیست که
  باید در دستگاه تنظیم شود یا دمای مطلوب است که
  باید به آن برسیم؟

 29. ناشناس می گوید

  سلام خسته نباشید دستگاه جوجه کشی من دست سازهست وقتی تخم مرغ گزاشتم روزی چندباربایدتخم مرغ رابچرخانم

 30. امیر می گوید

  سلام ببخشید دمای دستگه۳۷.۸ورطوبت هم۵۷ درصد برای یه مدت طولانی این وضعیت رو دستگاهم داشت ایا مشکلی برای نطفه پیش میاد

 31. محمد رضا می گوید

  سلام و خسته نباشید. ببخشید یک سوال داشتم. میشه تخم کاسکو و ماکائو و کاکادو را با هم در یک دستگاه قرار داد؟ ممنون.

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   خیر
   دوره جوجه کشی و شرایط متفاوتی دارند.

 32. امیر می گوید

  سلام میشه راهکری برای تنظیم رطوبت در دستگاه های دست ساز ارائه بدید؟

 33. محمد می گوید

  سلام ببخشید توی دستگاه دستساز بدون ترموستات چطور میتونیم دما رو کنترل کنیم

  1. پوریا می گوید

   روی محفظه دست سازت چندتا سوراخ درست کن با باز و بسته کردنشون میتونی دما رو کنترل کنی

 34. محمد می گوید

  ممنون از اطلاعاتی که میدید

 35. محمد می گوید

  سلام ببخشید اگر دما در مرحله ستر یکی دو دهم کم و زیاد بشه واسه نطفه مشکلی پیش میاد

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   خیر. تغییرات دما در حد دهم درجه مشکلی به وجود نمی آورد

 36. ستار می گوید

  سلام ….دمای دستگاه بین ۳۷ تا ۳۸هست آیا مشکلی پیش میاد ….؟؟من از کنترلی استفاده کردم که دما به ۳۸رسید قطع میکند و حدود ۵دقیقه طول میکشد که به ۳۷برسد دوباره وصل میکند

 37. محمد می گوید

  سلام ببخشید من تعداد مرغ هام کمه میخواستم بدونم تخم مرغ ها رو میشه چند روز نگه داشت و بعد توی دستگاه جوجه کشی گذاشت؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   بله فقط باید در جای خنک باشد و روزانه چند بار آن را بچرخانید

  2. محمد می گوید

   توی یخچال که نباید گذاشت؟دمای مناسب رو میگید

  3. کارشناس وب سایت می گوید

   ۱۵ الی ۱۸ بهترین دما است.

 38. احسان می گوید

  سلام ببخشید دما و رطوبت دسنگاه در زمان هچ ۳۸ . ۴۶ بود آیا نطفه میمیره؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   اگر به صورت لحظه ای باشد مشکلی پیش نخواهد آمد اما اگر به مدت چند روز این دما و رطوبت باقی مانده باشد احتمال صدمه دیدن نطفه وجود دارد

  2. عرفان می گوید

   تخم نطفه دار خیلی حساسه دما یک ذره دما بالا پایین بشه میمیره

 39. محمد وکیلی می گوید

  سلام
  زمانبندی درست چپگرد و راستگرد به چه صورت انجام میشه؟

 40. جواد می گوید

  با سلام وخسته نباشی
  من از دستگاه ۴۸ تایی به صورت اتوماتیک انتخاب پرند.
  در روز ۱۹موقع انتقال به سبد هچ متوجه شدم دستگاه روی ۲۳روز تنظیم بود آیا برای تخم ها مشگلی بیش میاد؟
  تخم مرغ تو دستگاه هست

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   خیر
   می توانید از تنظیمات دستی استفاده کنید
   برای راهنمایی بیشتر با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

 41. محمد زوارمقدم می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم گام چرخشی در پرندگان ریز تخم مثل بلدرچین و درشت تخم مثل غاز یکسان است؟؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   با خدمات پس از فروش تماس بگیرید راهنمایی می کند

 42. ابوالفضل می گوید

  آیا ۲ساعت دمای بالا باعث از بین رفتن نطفه تخم مرغ می شود؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   اگر دما خیلی شدید نباشد آسیب جدی به نطفه ها وارد نخواهد شد

  2. ناشناس می گوید

   سلام من دستگاه اسکندری دارم. رو دمای ۳۷.۷ گاهی یک سوت تقریبا طولانی میکشه بعد در هنگام سوت دما میشه ۳۵. دقیقا دما باید چقد باشه

 43. امیر حسین می گوید

  اگر رطوبت ۷۰باشه در کل روز های جوجه کشی مشکل ایجاد میکنه

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   بهتر رطوبت را طبق گفته کارشناسان تنظیم کنید تا مشکلی پیش نیاید.

 44. علیپور می گوید

  با سلام در جدول بالای نوشته دمای مرغ در ایام ستر ۳۷.۷ ولی دستگاه من در ایام ستر دماش اتوماتیک روی ۳۷.۲ ایا مشکلی پیش میاد رطوبت هم ۷۰ لطف کنین جواب بدین
  ومن چطور میتونم چند تخمو در یک دستگاه جوجه کشی کنم

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   از تنظیمات دستی استفاده کنید
   با خدمات پس از فروش تماس بگیرید راهنمایی می کنند شما رو

 45. محمد می گوید

  سلام من یه دستگاه جوحه کشی با استفاده از ماژول کنترل دما مدل w1209 ساختم الان لامپ گذاشتم تو دسگاه ولی دما بین ۳۷.۲ تا ۳۷.۹ متغیره یعتی ثابت نیست اینجوری تخما تبدیل به جوحجه میشن

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   تغییرات دما در حد دهم درجه مشکلی ندارد، اما از تغییرات شدید دمایی جلوگیری کنید.

  2. مهدی می گوید

   سلام،میتونی از تنظیمات ترموسات که خریدین حساسیت دستگاه تا سه یا دو دهم درجه تنظیم کنید تا اختلاف دمای زیاد نداشته باشین تا حساسیت بیشتری داشته باشه.

 46. Bardia می گوید

  سلام و عرض ادب
  من چند سؤال داشتم
  من از دستگاه دستساز براي جوجه کشي بوقلمون استفاده میکنم
  ۱) چگونه رطوبت دستگاه رو به حداقل یا حداکثر برسونم یعني بدون استفاده از رطوبت سنج
  ۲)چگونه رطوبت دستگاه رو بدست بیارم ؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   سلام
   با تنظیم میزان آب درون ظرف
   برای به دست اوردن مقدار دقیق رطوبت حتما باید از رطوبت سنج استفاده کنید

 47. ناشناس می گوید

  سلام دستگاه سوپر مینیاتور ۲۰۱۶تایی با برد jdr900دارم که تو انتخاب پرنده روز شمار مرغ رو ۲۳روز میزنه چیکار باید بکنم؟؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   با خدمات پس از فروش تماس بگیرید راهنمایی می کنند.

 48. ایمان می گوید

  سلام خسته نباشید موقع هچر اگر روی ۷۵ بزاریم بهتر یاهمان ۷۰ چون جوجه های من تخم را می شکنند ودر همون تخم می میرند یا در همان تخم بدون این که بشکنند می میرند به خاطر رطوبت یا به خاطر نطفه ی ضعیف واگر تخم مرغ ها را در وسط های روز نوزده هم به هچر منتقل کنم اشکال نداره یا اوایل روز نوزده هم بهتر

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   بهتره جوجه ها را از شروع روز ۱۹ به هچر منتقل کنید و رطوبت را فقط به اندازه ای که برای تخم مورد نظر مناسب است بالا ببرید ، نه بیشتر باشد و نه کمتر
   برای دریافت راهنمایی بیشتر در این مورد می توانید از کارشناسان خدمات پس از فروش مشاوره بگیرید.

 49. رضا می گوید

  دمای محیط که دستگاه ۹۶تای میزاریم حداقل حداکثرچنددرجه بایدباشه اگه دستگاه تواتاق من زندگی بزاریم مشکلی ازنظربهداشتی داره؟؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   دمای اتاق جوجه کشی باید بین ۲۰ الی ۲۶ درجه سانتی گراد باشه
   اتاق مورد نظر حتما باید دارای سیستم تهویه مناسب باشه ، یعنی یک فن در اتاق وجود داشته باشه

 50. ناشناس می گوید

  سلام من از دستگاه جوجه کشی دستساز استفاده می کنم میشه بگید چگونه رطوبت تنظیم کنم با تشکر

 51. سالار می گوید

  سلام خسته نباشین من ۱۵۰ تا تخم بوقلمون گذاشتم تو دستگاه و دمارو روی ۳۸ونیم تنظیم کردم وهمه چی درست کار میکنه این دما خوبه یا زیاده؟دماسنج جیوه هم گذاشتم همین عدد نشون میده

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   دمای ۳۸ و نیم بالاست ، دما رو روی ۳۷ و نیم درجه قرار بدید

 52. Salar می گوید

  سلام من تو دستگاه تخم بوقلمون گذاشتم و دما ۳۸ونیم رطوبت ۵۸وتخلیه دمارو ۳۹گذاشتم ولی تو این سه روز اصلا فن برای تهویه کار نکرده ایا این کار نکردن تو سه روز مضر هس یا عادیه؟ممنون

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   با خدمات پس از فروش تماس بگیرید، راهنمایی می کنند
   ۰۴۴۳۲۳۸۷۷۸۷

 53. علی می گوید

  سلام..من تخم بلدرچین توی دستگاه گذاشتم میزان رطوبتش ۷۵هست آیا درسته یا نه و روزشماردستگاه ۱۷روزهست یا ۱۸روزش کنم لطفا راهنمایی کنید

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   اگر از قابلیت انتخاب پرنده استفاده کرده اید، نباید به تنظیمات دما و رطوبت و روز شمار دستگاه دست بزنید.

  2. ناشناس می گوید

   سلام رطوبت دستگاه زیاد میشه چجوری میتونم رطوبت رو کم کنم

  3. کارشناس وب سایت می گوید

   از چه دستگاهی استفاده می کنید؟

 54. علی می گوید

  سلام رطوبت سنج من از۱۲بالاتر نمیره مشکل ازکجاست

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   دلایل مختلفی داره با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

 55. علی می گوید

  سلام.
  موقع هچ بعضی جوجه ها نمیتونن پوسته رو سوراخ کنن و همون داخل تخم میمیرن . میتونم خودم آروم پوسته رو از سمت کیسه هواش سوراخ کنم تا تنفس کنن؟؟؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   بهتره که در دوره هچر رطوبت رو بالا ببرید تا جوجه ها به راحتی از تخم بیرون بیایند.
   اما اگر می خواهید تخم رو سوراخ کنید بهتر است با احتیاط این کار رو بکنید چون جوجه ای که خودش نتواند از تخم بیرون بیاید شاید اگر به کمک شما بیرون بیاید در اینده بدن ضعیف و مریضی داشته باشد.

 56. محمد حسین می گوید

  رطوبت ۷۰یا بالای ۷۰ درجه باشه مشکل دارد

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   تغییرات رطوبت تا ۱۰ درصد مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

 57. ناشناس می گوید

  سلام من دستگاه هم بخار اب روی شیشه جمع نیشه مشکل که نداره

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   دمای اتاقی که دستگاه در ان قرار دارد را بالا ببرید تا دستگاه بدون مشکل کار کند.

 58. حسین می گوید

  باسلام یه دستگاه جوجه کشی دویست پنجاه دوعددی بنام سروین دارم دفترچه راهنماشم ندارم تنظیماتش بهم ریخته ازتون خواهش میکنم اگه میتونید کمکم کنید من روستا زندگی میکنم و اینجا به امکانات دسترسی ندارم.ممنونم

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   با این شماره تماس بگیرید
   ۰۴۴۳۲۳۸۷۷۸۷

 59. علی می گوید

  با سلام خدمت همه دوستان
  میخاستم بدونم درون دستگاه که تخم مرغ کذاشتم دما هم ۳۷.۵تا۳۷.۸است که بیشتر روی ۳۷.۷ است دما درون دستگاه است آیا تخم مرغ هم همین دما رو داره اخه چون یه دما سنج دیگه که ازین درجه‌ای ها بود چسبوندم به پوسته تخم مرغ که دما رو ۳۸ نشون میاد
  آیا مشکلی پیش میاد ؟
  درضمن اگر در روز هر ۸ ساعت تخم هار رو بچرخونیم مشکلی پیش میاد؟
  لطفا راهنمایی کنید
  با تشکر

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   نه مشکلی پیش نمیاد
   تخم ها رو باید هر ۲ ساعت یکبار بچرخانید.

 60. کسرا می گوید

  سلام‌.من‌از‌دستگاه‌ارکام‌کره‌ای‌برای‌پرورش‌ماکائو‌استفاده‌میکنم.
  دوتا‌سوال‌داشتم
  ۱.من‌این‌دستگاه‌رو‌تازه‌خریدم‌ومیخواستم‌بدونم‌خوب‌هست‌یا‌نه؟
  ۲.دمای‌ورطوبت‌دقیق‌ماکائوچنده؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   با شماره زیر تماس بگیرید ، راهنمایی می کنند شما رو
   ۰۹۱۴۴۴۸۵۵۹۰

 61. محمد می گوید

  سلام…
  رطوبت دستگاه روی ۶۴% است برای تخم مرغ لاری مشکلی پیش نمیاد؟

  1. ناشناس می گوید

   خیر

 62. s.n.8 می گوید

  رطوبت کاهش پیدا کنه چجوری دوباره افزایش بدیمش؟

 63. متین می گوید

  سلام من یک دماسنج tfaمعمولی آلمانی خریدم اگر دما روی ۳۷درجه باشه نیازی نیست که نگاه به رطوبت کنم؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   رطوبتنیز به اندازه دما مهم است، پیشنهاد می کنیم از رطوبت سنج نیز استفاده کنید.

 64. ابوذر می گوید

  سلام
  برای مرغ این دما که گفتید۳۷/۶حداکسر دماست
  یا این که روی این دما تنظیم کنیم

 65. آقا نیکی می گوید

  سلام .
  به منظور ستر و هچر همزمان در دستگاه ۹۶ تایی برای مرغ شاخدار
  دما و رطوبت را روی چند تنظیم‌کنم؟

  1. کارشناس وب سایت (احمدی) می گوید

   برای دریافت راهنمایی با خدمات پس از فروش تماس بگیرید
   ۰۴۴۳۲۳۸۷۷۸۷

 66. m.sh می گوید

  سلام
  دستگاه بخار دستگاه من حدود۳،۲ ساعت آب نداشته و بخار توی دستگاه نمیرفته…
  آیا مشکلی برا تخم بوقلمون ها پیش میاد؟؟

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   خیر ، فرایند رو ادامه بدید.

 67. امیرحسین می گوید

  سلام در جدول اولی برای پرنده مرغ دما را ۳۷.۷ زده اما در جدول دومی ۳۷.۶ زده و من نمیدانم کدام گزینه صحیح است لطفا راهنمایی کنید . باتشکر

  1. کارشناس وب سایت (احمدی) می گوید

   تفاوت ۰.۱ درجه هیچ مشکلی برای جوجه کشی ایجاد نمی کند.

 68. امیر می گوید

  با سلام خدمت دوستان عزیز سوال ی داشتم آیا اگه در دوران ستر رطوبت بین ۵۴ تا۵۰ درصد باشد آیا برای تخمها مشکل پیش مباد؟؟؟؟

 69. امیر می گوید

  ببخشید دمای دماسنج من بالای ۱۰۰هست یه cهم جلوی صد هست منظورش چیه و درشمن منظورش از رفتن بالای صد چه

 70. مهدی می گوید

  سلام اگه در مدت ستر غاز محلی رطوبت ۶۸ باشه مشکل ایجاد میکنه؟

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام
   اگر مدت زمان طولانی این فرایند ادامه داشته باشه ، بله به جنین داخل تخم ها آسیب وارد میشه.

 71. امیر می گوید

  ببخسید این دما بر حسب سلسیوس تنظیم کنم یا فارن هایت

 72. سهیل می گوید

  با سلام چرا در زمان هچ جوجه هام میمیرن وقتی تخمو نوک میزنن میشکونن همون جا میمیرن لطفا راهنمایی کنین با تشکر

  1. مدیر سایت می گوید

   با سلام
   اگر یک سری از جوجه ها از تخم بیرون می آن و یک سری این حالتی که میگید میشن ، احتمال زیاد اینه که زرده تخم ها ضعیف و تخم های نطفه دار ضعیفی بودند.
   مورد بعدی که می تونه باعث این حالت بشه ، سفت بودن بیش از حد پوسته تخم که می تونه برگرده به کمبود رطوبت یا باز بسته کردن بیش از حد درب دستگاه بخصوص در دوران هچ.
   این رو هم دقت داشته باشید در طول دوران جوجه کشی وقتی به زمان هچ میرسید و یک سری جوجه ها از تخم بیرون می آن ، صبر کنید تا جوجه کاملا خشک بشه و در این مدت جوجه های دیگه هم از تخم بیرون بیان و سریع جوجه ها رو با باز کردن درب دستگاه از اون خارج نکنید.

  2. محمد رضا می گوید

   سلام دوستان عزیز. من می خواستم بپرسم که من یک دستگاه جوجه کشی خودم درست کردم و از رطوبت سنج هم استفاده نمی کنم و از دماسنج چوبی درجه ای استفاده میکنم که نمی تونم با اون درجه های کوچیک رو مثل ۰/۵یا ۰/۷ رو بفهمم وگاهی اوقات درجه بالا و پائین میاد مثلا روز اول دمای دستگاه حدودا نزدیک ۴۰بود تقریبا ۵&۶ ساعت همین جوری بود ولی الان دما درس شده روی ۳۷ هست و الان هم روز چهارم هستم سوال من این بود که میتوانم ادامه بدم تخما ، نطفه ها سالم هستن یا از بین رفتن درضمن تخم مرغ هستن و برای رطوبت دستگاه هم دو تا پیاله آب گزاشتم لطفا جواب منو بدید خیلی ممنون میشم ازتون یا علی

 73. مرتضی می گوید

  سلام خدا قوت دماوند گرم

 74. زهرا می گوید

  واقعا ازتون ممنونم

 75. شهين می گوید

  واقعا ازتون ممنونم

 76. نجمه می گوید

  ممنون بابت اطلاع رساني.

 77. محسن می گوید

  عالي….

 78. سروش می گوید

  besyar aali bood

 79. لاله می گوید

  دم شما گرم….

  1. محمود می گوید

   من مرغ عشق دارم بیرون هستند و تخم کردن. الان هوا خیلی گرم شده حدود ۴۰ درجه . تخم ها چی میشن. ?

  2. محمد می گوید

   سلام ببخشید رطوبت بلدر چین باید چقدر باشد لطفا بگید؟؟؟؟

  3. ادمین می گوید

   سلام
   تو جدول همین پست نوشته عزیز !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.