آموزش دستگاه جوجه کشی خانگی 48 و 96 تایی ( فصل اول – بخش نهم – قسمت اول )
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

آموزش دستگاه جوجه کشی 126 تایی ( فصل اول – بخش اول – قسمت اول )

لغو
خاموش کردن نور
پخش خودکار
فصل اول ویدیو های آموزشی | نحوه کار با دستگاه های جوجه کشی اسکندری