حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

تفسیر نتایج حاصل از شکستن تخم مرغ های هچ نشده

670px-Be-a-Poultry-Farmer-Step-9

تفسیر نتایج حاصل از شکستن تخم مرغ های هچ نشده

تخم مرغ هچ نشده

بسیاری از اشخاصی که تصمیم به جوجه کشی از طیور مختلف می گیرند در طول دوره جوجه کشی با مشکلاتی مختلفی روبه رو میشوند که از قبل تجربه مقابله با آن را ندارند در این مقاله  که به دست آقای عثمان مرادی ترجمه و نگارش شده است نگاهی کامل به مشکلات در طی دوران جوجه کشی با دستگاه جوجه کشی می پردازد.

تخم مرغ های هچ نشده : بسیاری از مشکلات مربوط به قابلیت جوجه درآوری و کیفیت جوجه تولیدی، از طریق تجزیه و تحلیل دقیق داده های جمع آوری شده و با استفاده از تکنیکهای توضیح داده شده در این نشریه، می توانند علت یابی و حل شوند. برخی از علل احتمالی تلفات جنینی در مراحل مختلف تکاملی در زیر توضیح داده می شود:
بیش از حد بودن تخم مرغ های بی نطفه :
رشد جنینی غیر قابل مشاهده. در نوربینی زودهنگام تخم مرغ ها در جوجه کشی، بلاستودیسک نابارور بصورت یک لکه سفید متراکم متمایز میشود. این حالت ممکن است در پایان دوره جوجه کشی بوضوح دیده نشود.
علل احتمالی: وجود خروس های نابالع در گله، عدم جفتگیری خروس بخاطر داشتن وزن بیش از حد و مشکلات پا، عدم تناسب وزنی مرغ و خروسی که منجر به جفتگیری های ناقصی می شود. افت وزن و تحلیل خروسی ها بدلیل تغذیه نامناسب. نسبت جنسی ( خروس به مرغ ) مرغ خیلی بالا یا پایین، اجتناب مرغ ها از جفتگیری با خروس ها، بدلیل
خیلی قوی و ستبر بودن یا شدن آنها مثلا جفتگیری بیش از حد . بیماری در گله.
بیش از حد بودن تلغات اولیه جنینی ۰ تا ۲ روزگی :
کندلینگ و شکستن تخم مرغ ها در اوایل دوره ی جوجه کشی، رشد غشاء های خارج جنینی کرم رنگ، کاملا مشخص می باشند ( یک و سه سانتی متر قطر، بترتیب در یک و دو روزگی جوجه کشی.) در این مرحله خونی هنوز وجود ندارد.
علل احتمالی : بیشتر مربوط به مشکلات موجود در فارم، حمل و نقل و ذخیره سازی تخم مرغ است. برای مثال، جمع آوری نامرتب تخم مرغ در فارم، آسیب به تخم مرغ ها در حین نگهداری و انتقال تخم مرغ، عدم ماندگاری تخم مرغ ها در جوجه کشی پیش از ست کردن، ذخیره ی طولانی مدت تخم مرغ ها در انبار مثلا بیش از( ۷ روز) یا ذخیره سازی در شرایط نامناسب مثلا خیلی سرد یا گرم بودن انبار یا نوسانات دمایی شدید. ضد عفونی نادرست تخم مرغ ها مثلا شستن تخم مرغ ها در دمای خیلی بالا، دود دادن تخم مرغ ها در ۱۲ تا ۹۶ ساعات اولیه ی جوجه کشی. دمای بالا در اوایل دوره ی جوجه کشی و دیگر عللی ممکنه.
بیش از حد بودن تلفات در مرحله ی حلقه خونی (۲.۵ تا ۴ روزگی ) :

غشاء کرم رنگ جنینی در حال رشد، روی تمامی سطح زرده تخم مرغ می پوشاند و سیستم گردش خون با خون مشخصی، توسعه يافته است. –پس از مرگ جنین، رگ های خونی مشخص نمی باشند, زیرا خون در داخل حلقه ی خونی محیطی جریان می یابد و رنگ تیره تری به خود می گیرد.» حلقه خونی محیطی معمولا تا زمان انتقال می شوند، اما بقایای غشاء های خارج جنینی کرم رنگ و وجود کیسه ی آمنیوتیکی پر از مایع روی سطح بالایی زرده قسمت پهن) تخم مرغ ) ممکن است پس از پایان ۲۱ روز جوجه کشی تنها دلیل مرگ جنین در مرحله ی حلقهای خونی باشد. در این مرحله رنگدانه سیاه مشخصی در چشمها وجود ندارد.
علل احتمالی: همان علل فوق الذکر برای تلفات اولیه ی جنینی، احتمالا کمبودهای تغذیه ای یا آلودگی باکتریایی،
بیش از حد بودن تلفات جنینی در مرحله چشم سیاه(۱۲روزگی) :
در این مرحله، جنین دارای یک چشم سیاه رنگ مشخصی بوده و براحتی قابل مشاهده می باشد. همچنین، بال ها و پاهای کوچک نیز بطور مشخصی دیده می شوند. جنین های تلف شده در این مرحله اغلب آلوده می باشند.
علل احتمالی: آلودگی میکروبی ایجاد شده -از طریق های پوسته ترک خورده ی تخم مرغ، ضعف بهداشت لانه تخمگذاری ، ضدعفونی نامناسب یا تعریق تخم مرغ ها بدلیل تغییر ناگهانی دما و یا رطوبت در طول برنامه های ذخیره و نگهداری . بعلاوه، اغلب تخم مرغ های بستری، بویژه آنهایی که شسته شده اند در بروز آلودگی های میکروبی نقشی دارند. احتمالا علل تغذیه بیش از حد بودن تلفات جنینی در مرحله پر(۱۷- ۱۳ روزگی) :
روزگی روی تمامی سطح بدن را نپوشانند. در این مرحله، جنین های مرده حجم داخل پوسته را بطور کاملی پر نمی کنند و سر جوجه متمایل به سمت نوک تخم مرغ است. در بررسی ضایعات هج، محتویات داخل تخم مرغ اغلب تیره و به رنگ قهوهای مایل به قرمز هستند که ناشی از خون خشک شده می باشد.
علل احتمالی: بیشتر جنین ها در این دوره ی رشد سریع تمایلی به حفظ شدن دارند. با این وجود قلب کمبودهای تغذیه ای. بعلاوه ای آلودگی و شرایط نامناسب استر، باعث افزایش مرگ و میر جنینی در این مرحله می شود.
بیش از حد بودن جنینهای چرخیده (۱۸ – ۱۹ روزگی ) :
تلفات جنینی در این مرحله جنین بطور کامل داخل تخم مرغ را پر می کند و سر به طرق کیسه ی هوایی در سمت پهن تخم مرغ چرخیده می شود. کیسه یا زرده هنوز خارج از حفره ی شکمی است و بطور کامل جذب نشده است. جوجه جهت تشخیصی علایم مربوط به ناهنجاریهای تکاملی. داشتن رطوبت بیش از حد یا سروته بودن مورد بررسی قرار می گیرد.

علل احتمالی:
دما یا رطویت نامناسب درستر یا ھجر، آسیب ھای زمان انتقال به هچر کمبودهای تغذیه ای یا آلودگی های تخم مرغ، میزان تلفات جنینی را در این مرحله افزایش میدهند. مشکلات چرخشی تخم مرغ درستر مثلا فراوانی چرخشی یا زاویهای چرخشی وارونه چیدن تخم مرغها در استرتوک به طرق بالا بیش از حد بودن رطوبت تخم مرغ همراه با افت وزن پایین تخم مرغ در زمان انتقال، بدلیل بالا بودن رطوبت در سترها.
بیش از حد بودن جنین های نوک ده به کیسهای هوایی :
در این مرحله، جنین بطور کامل داخل تخم مرغ را پر می کند و نوک جوجه به داخل کیسه هوایی نفوذ می کند کیسه زرده به طور کامل جذب بدن شده است. ناهنجاریهای تکاملی جنینی ممکن است دیده شوند.
علل احتمالی مشابه علل مربوط به موضوع چرخید رطوبت خیلی بالا پسی از انتقال به هچر.
بیش از حدیودن جنین های نوک زدن به پوسته :
جنین کامل بوده و پوسته را سوراخ نموده است ولی هنوز از تخم مرغ بیرون نیامده است و در زمان باز کردن تخم مرغ، ممکن است زنده و یا مرده باشد. علل احتمالی رطویت پایین، دمای بالای تهویه ی نامناسب در چرخشی ناکافی یا سروته چیدن تخم مرغها کمبودهای تغذیه ای یا بیماریها نیز میتوانند در افزایش تلفات جنینی این مرحله نقشی داشته باشند. همچنین تاخیرهای طولانی مدت تخم مرغ، آسیبهای وارده به جنین در زمان انتقال و یا دود دادن بیش از حد در طول هچ شدن، می توانند از دیگر علل تلفات جنینی باشند.
ناهنجاریهای تکاملی (Matformation) :
برای مثال، مغز یاز exposed brain. نداشتن چشم و یا دو چشم ناهنجاری نوک ویا صورت .
علل احتمالی دمای بالا در اوایل دوره ی جوجه کشی -۱ – ۳ روزگی) یا کمبودھی تغذیه ای ۔
پاها و انگشتان:
انگشتان بد فرم لنگشی، داشتن پای دوقلوی چسپیده به هم . جوجه های با انتهای کوتاه
علل احتمالی۔ کمبود تغذیه ای ۔ خیلی صاف و صیقلی بودن کارتن کف سینی هچ.
بیرون زدگی امعاء و احشاءازبد (Ectopic Viscera) : در این حالت رودهها خارج از حفرهای شکمی یک جوجه کاملا توسعه یافته قرار می گیرد.
علل احتمالی: دمای خیلی بالای ستر در دورہ یا میانی جوجه کشی۔
داشتن دست و پای اضافی پاها و یا یال های اضافی):
علل احتمالی نگهداری نامناسب. آسیب به تخم مرغها در حین جمع آوری و یا حمل و نقل.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.