درخواست آموزش ویدیویی

در این بخش امکان درخواست ویدیوهای آموزشی مدنظر کاربران عزیز در مورد جوجه کشی و دستگاه های جوجه کشی اسکندری مهیا شده است.

توجه : پیش از اقدام به پر کردن فرم ، از طریق بخش جستجوی سایت در منوی بالای سایت ، کلمه ی مدنظر خود را سرچ کنید و در صورتی که ویدیوهای موجود نیاز شما را برطرف نکرد ، موارد مد نظر خود را به صورت دقیق در این فرم وارد کرده تا در صورت امکان اقدام به تولید ویدیوی آموزشی در حوزه ی مدنظر شما کنیم .