انتقادات و پیشنهادات

شما عزیزان می توانید برای مطرح کردن پیشنهادات ، انتقادات خود فرم زیر را پر کرده و با ما از این طریق به اشتراک بگذارید و مطمئن باشید که شخص مدیریت مجموعه تمامی این فرم ها را بررسی کرده و پاسخگوی شما عزیزان خواهد بود.