دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش خروس لاری – بخش چهارم

دستگاه گوارش خروس لاری

غده تیروئید: ادامه مقاله دستگاه گوارش خروس لاری – در پرندگان غدد تیروئید بصورت یک جفت غده بیضی شکل و به رنگ قرمز تیره در دو طرف نای قرار دارند. اندازه تیروئید طیور اهلی با افزایش سن به نسبت وزن بدن تغییر چندانی نمی کند، هر چند وزن خالص آن با افزایش سن زیاد می شود. اندازه فعالیت غده تیروئید در فصول و درجه حرارت مختلف تغییر می کند. درجه حرارت پایین باعث افزایش ترشح هورمونهای تیروئید میگردد. مهمترین هورمون های تیروئید شامل T۳ و T۴ است که نقش مهمی در تنظیم متابولیسم در بدن پرندگان بر عهده دارند و علاوه بر این باعث افزایش فعالیت غدد جنسی می شوند. T۳ فرم فعال هورمون تیروئید است.

 

دستگاه گوارش خروس لاری

 

غده پاراتیروئید: چهار غده پاراتیروئید در دستگاه گوارش خروس لاری و سایر پرندگان کمی پایین تر از تیروئید قرار گرفته اند. این غدد هورمون پاراتورمون را ترشح نموده و از طریق تنظیم دفع کلسیم ادراری و همچنین تاثیر بر آزادسازی کلیسم استخوانی، غلظت کلسیم را در سرم خون تثبیت میکند. همچنین این هورمون نقش مهمی در دفع کلیوی فسفات و تنظیم فسفر بدن بر عهده دارد. غدد اولتیموبرانشیال : این غدد در پرندگان در ناحیه پشتی و در دو طرف غده پاراتیروئید قرار گرفته اند. مهمترین هورمون تولیدی در این غده کلسی تونین است که برخلاف پستانداران هیچ تاثیری در استخوان سازی ندارد. این غدد در کاهش کلسیم خون موثر هستند.

 

غدد برون ریز : غددی هستند که در دستگاه گوارش خروس لاری دارای مجرا یا کانال بوده و ترشحات خود را از این راه، به درون خود و یا بافت مورد نظر میریزند. مهمترین این غدد شامل کبد، کلیه ها، تیموس و غده پینه آل است غده تیموس: تیموس به صورت هفت بخش مجزا در اطراف گردن قرار گرفته و در فعالیتهای ایمنی بدن نقش دارد. غده پینه آل: این غده بین نیمکره های مغز و مخچه به صورت یک بیرونزدگی قرار دارد. این غده با ترشح هورمون ملاتونین در حفظ درجه حرارت بدن و کنترل رفتارهای تولیدمثلی، از طریق تاثیر بر گنادها موثر می باشند، علاوه بر این، غده پینه آل در تأمین سلول های ایمنی لازم برای محافظت از سیستم عصبی مرکزی نیز نقش مهمی دارد.

 

جنگ خروس لاری

 

بورس فابرسیوس: یک اندام لنفاوی است و از یک لایه دیوارهای شامل ماهیچههای صاف و بافت مخاطی غدهای و لنفاوی تشکیل شده است. این غده از نظر فیزیولوژیکی قبل از بلوغ جنسی به تدریج تحلیل میرود. ساختمان این اندام به اندازه یک نخود بوده و در انواع پرندگان وجود دارد.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.