دستگاه گردش خون، گوارش و سیستم عصبی خروس لاری

0

بررسی کامل دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش و سیستم عصبی خروس لاری

دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش و سیستم عصبی خروس لاری موضوعاتی هستند که در این مقاله قصد بررسی آنها را داریم. خروس لاری نیز مانند سایر موجودات زنده دارای سیستم گوارشی و گردش خون می باشد، دستگاه گوارشی در این پرنده شامل دهان، مری، چینه دان، پیش معده، سنگدان، روده کور، روده بزرگ، کلواک و مقعد میباشد.

دستگاه گردش خون نیز شامل قلب، رگها و خون می باشند و سیستم عصبی نیز شامل مغز ، کانال نخاعی و رشته های عصبی می باشد که در این مقاله سعی داریم شما را با این سه سیستم حساس و حیاطی در بدن خروس لاری آشنا کنیم، پس با ادامه مطلب همراه باشید.

دستگاه گردش خون خروس لاری

دستگاه گردش خون و لنف شامل، خون، قلب و رگها است. عمل دستگاه گردش خون تامین نیازهای بافت ها است، یعنی حمل مواد غذایی به بافت ها و خارج کردن فراورده های زائد از بافت ها، رساندن هورمون ها از یک قسمت بدن به قسمت دیگر و به طور کلی حفظ یک محیط مناسب در تمام قسمت ها بافتی برای بقا و عمل مناسب سلول ها است.

ساختمان قلب: قلب دارای چهار حفره شامل دهلیز چپ، دهلیز راست، بطن چپ و بطن راست است. دهلیز راست در جلوی دهلیز چپ و بطن راست در جلوی بطن چپ قرار دارد.

دیواره ی قلب شامل سه لایه ی خارجی یا اپیکارد، لایه ی میانی ضخیم یا میوکارد و لایه ی نازک داخلی یا اندوکارد می باشد. لایه داخلی، پوشش حفرهای دهلیز و بطن است. لایه میانی ماهیچه ای و ضخیم و بخش قابل انقباض قلب است و لایه خارجی، پوشش پیوندی یا آبشامه ی قلب را میسازد.

خون پمپ شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن میباشد، توسط سرخرگها در بدن توزیع میگردند. شریانها پس از انشعاب به شاخه های باریک به انشعابات باریکتری به نام مویرگ ختم می شوند. مبادله مواد بین خون و سلول های اندامهای مختلف در سطح مویرگها انجام میگیرد. 

پس از مبادله مواد، خون مویرگی توسط وریدها مجددا به قلب برمیگردد. وزن قلب پرندگان ۲ تا ۴ درصد وزن بدن است و تعداد ضربان آنها در شرایط محیطی و در نژادهای مختلف، متفاوت است. هرچه جثه پرنده کوچکتر باشد تعداد ضربان قلبش بیشتر است.

خون و لنف بسیار مهم است زیرا بوسیله سیستم خون، غذا و اکسیژن به سلولها حمل شده و مواد دفعی از آنها دور میشود. سیستم لنفاوی شامل رگهای لنفی و گره های لنفی است. گره های لنفاوی لنفوسیت تولید می کنند که یک نوع گلبول سفید موثر در مقاومت و مبارزه بدن علیه عوامل بیماری زا است.

خون حدود ۸ تا ۱۰ درصد از وزن زنده بدن را تشکیل میدهد، خون، بافت همبند تخصص یافت هایی است که از مایعی به نام پلاسما تشکیل شده و سلولهای خونی یعنی گلبولهای سفید، گلبولهای قرمز و پلاکت ها در آن شناور هستند.

حدود ۵۵ درصد خون را پلاسما و ۴۵ درصد آن را سلول های خونی تشکیل میدهد. تعداد گلبولهای سفید حدود ۳۰۰۰۰ در میلیمتر مکعب است و عمل آنها در پرندگان دفاع از بدن در مقابل بیماری های عفونی میباشد. تعداد پلاکت ها ۲۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ در میلیمتر مکعب است و عمل آن ها دخالت در امر انعقاد خون است. تعداد گلبولهای قرمز در مرغ ۲ تا ۴ میلیون در میلیمتر مکعب است و در خروس حدود ۵۰۰۰۰۰ عدد بیش از مرغ است.

بیشتر بودن گلبولهای قرمز در خروس به این دلیل است که متابولیسم پایه در خروس بیش از مرغ است و بنابراین نیاز بیشتری به اکسیژن دارد. گلبولهای قرمز فاقد هسته بوده و نقش آنها انتقال اکسیژن از شش ها به سلول ها و انتقال گاز کربنیک از سلولها به شش ها است. 

دستگاه گوارش خروس لاری 

دستگاه گوارش خروس لاری همانند سایر حیوانات از لوله گوارشی و غدد ضمیمه تشکیل شده است. لوله گوارشی شامل دهان، مری، چینه دان، پیش معده، سنگدان، روده کور، روده بزرگ، کلواکی و مقعد میباشد.

طول دستگاه گوارش خروس لاری نسبت به طول سایر حیوانات اهلی کوتاهتر است. به طوری که نسبت طول دستگاه گوارش خروس لاری به طول بدن ۱ به ۴ است. همچنین میزان ترشحات آنزیمی و اسیدی در لوله گوارش طیور بیش از سایر حیوانات اهلی است. بدین دلیل کلیه قسمتهای لوله گوارش طیور تقریبا اسیدی است .  

دستگاه گوارش طیور

منقار و دهان : منقارها به صورت دو منقار سخت و شاخی هستند که روی هم قرار گرفته و نوک تشکیل می شود. دهان در طیور فاقد لب، دندان و کام نرم است. حفره دهانی در این حیوانات به وسیله منقارها از محیط بیرون جدا می شود. در اطراف دهان تعدادی غدد بزاقی وجود دارد که باعث نرم و خیس شدن خوراک می شود و این عمل نیز به نوبه ی خود باعث بلع راحت می شود. همچنین بزاق دارای آنزیمهایی مانند آمیلاز است که باعث شروع فرآیند هضم می شود.

زبان و نقش آن در طیور: در طیور، زبان دارای تیغه هایی در دو طرف میباشد. این تیغه ها در حرکت خوراک به طرف حلق و مری نقش مهمی دارد. پرنده با استفاده از زبان خوراک را به پشت دهان برده و به این ترتیب عمل بلع انجام میگیرد.

مری و چینه دان : لولهای قابل انعطاف و عضلانی که از حلق تا پیش معده کشیده شده است و خوراک را از دهان به قسمتهای دیگر دستگاه گوارش منتقل می کند. مری در نزدیکی مهره های پنجم گردن گشاد شده، کیسه ای به نام چینه دان را به وجود می آورد، سپس لوله مری به حالت اولیه خود برگشته و تا پیش معده ادامه می یابد.

وظیفه اصلی چینه دان ذخیره خوراک است. به علت عدم جویدن و توقف خوراک در دهان طیور تأثیر بزاق حیوان در هضم خوراک در چینه دان به طور خیلی جزیی شروع می شود. هنگامی که چینه دان خالی است سیگنالهای گرسنگی به مغز فرستاده میشود و پرنده را به خوردن خوراک ترغیب می کند.  

معده : معده در طیور، شامل دو قسمت پیش معده یا معده غدهای و معده اصلی یا سنگدان است. پیش معده عضوی دوکی شکل است که در سمت چپ حفره بدن قرار دارد و چینه دان را به سنگدان متصل می کند و بخش عمدهای از هضم در پیش معده انجام میگیرد.

در سطح داخلی پیش معده برجستگی هایی به نام پاپیلا وجود دارد که حاوی غدد ترشحی هستند و از طریق مجرایی، ترشحات خود را به داخل پیش معده می ریزند.

این ترشحات شامل کلریدریک اسید و آنزیمهای گوارشی مانند پپسی می باشند که در هضم غذا نقش اساسی دارند.

سنگدان یا معده ماهیچه ای : اندامی سفت و به شکل عدسی محدب در دو طرف می باشد.سنگدان ترشحی ندارد ولی دارای ماهیچه های قوی است که به عنوان دندان عمل می کنند و عمل خرد کردن خوراک را برعهده دارند.

پوشش ضخیمی این عضلات را محافظت می کند و سنگهایی که توسط پرنده خورده می شود خوراک را آسیاب آماده هضم برای دیگر قسمتهای دستگاه گوارش می کنند. 

 روده باریک : پس از سنگدان، روده باریک قرار گرفته و مانند روده باریک حیوانات پستاندار از سه قسمت دئودنوم یا دوازدهه، ژئوژنوم و ایلئوم تشکیل شده است. باقی مانده خوراک در دوازدهه هضم شده و عمدتا در روده باریک جذب می شوند.

دوازدهه آنزیمهای گوارشی و بی کربنات را از پانکراس، و صفرا را از کبد دریافت می کند. شیره های گوارش مترشحه از پانکراس قوی ترین آنزیمهای گوارشی را داشته و عمدتا در هضم پروتئین نقش دارند.

صفرا یک عامل مهم در هضم چربیها و جذب ویتامین های محلول در چربی است چون چربیها را به حالت امولسیون درمی آورد تا لیپاز پانکراس به راحتی آن را تجزیه کند.

روده کور : به صورت دو زایده به طول ۱۴ تا ۲۳ سانتیمتر در دو طرف راست روده قرار دارد. در مبحث دستگاه گوارش خروس لاری این دو زایده در محل اتصال روده باریک به روده بزرگ، به آنها متصل هستند. روده کور دارای فلورای میکروبی و میکرو ارگانیسمهای زیادی است که سلولز موجود در مواد غذایی را در هضم کرده، گلوکز و همچنین ویتامینهای B و K تولید می کند.

مواد حاصل از تخمیر توسط میکرو ارگانیسمها، کمتر مورد استفاده طیور قرار میگیرند چون خارج از محل اصلی جذب یعنی روده باریک هستند.

روده بزرگ : قطر آن دو برابر روده باریک است. از انتهای روده باریک شروع و تا کلواک ادامه دارد. در مبحث دستگاه گوارش خروس لاری طیور همانند پستانداران کولون ندارند و روده بزرگ محل جذب آب است.

کلواک: آخرین قسمت دستگاه گوارش طیور میباشد. کلواک، حفره مشترک بین دستگاه تولید مثل، دفع ادرار و مدفوع میباشد. کلواک شیپوری شکل بوده و دارای دو ناحیه گوارشی و ادراری-تناسلی میباشد.

ناحیه گوارشی کلواک، به راست روده یا رکتوم متصل است و محل جمع شدن مدفوع می باشد. در انتهای این قسمت اسفنگتری وجود دارد که در نگه داری و تجمع مدفوع نقش داشته و موقع دفع، باز می شود. 

کبد : یکی از غدد ضمیمه دستگاه گوارش که وظیفه آن تولید صفرا میباشد. دو مجرا، صفرا را از کبد به روده منتقل میکند. مجرای سمت راست در مسیر خود بزرگ شده و کیسه صف میسازد. صفرا یک مایع نسبتا چسبناک و زرد متمایل به سبز بوده و حاوی نمکهای صفراوی و کاملا قلیایی است. صفرا آنزیم گوارشی ندارد. نمکهای صفراوی شامل سدیم، پتاسیم و نمکهای دیگر است.

پانکراس یا لوزالمعده : این غده در طیور در سمت راست حفره شکمی و در خمیدگی دوازدهه واقع شده است. بخاطر عمده لوزالمعده مسئول ساخت آنزیمها و ترشح آنها از طریق مجاری ویژه به دوازدهه هستند، قوی ترین آنزیمهای گوارشی از بخش برون ریز لوزالمعده ترشح می شود.

سیستم عصبی خروس لاری

سیستم عصبی مسئول ایجاد ارتباط بین خروس و محیط و همچنین مسئول برقراری تعادل در اندامهای داخلى بدن حیوان میباشد. پرنده به وسیله گیرنده های حسی با محیط اطراف خود در ارتباط است. محیط داخلی بدن توسط گیرنده های دستگاه عصبی موجود در ماهیچه ها، مفاصل، لیگمان ها و اندامهای موجود در حفره شکمی کنترل می شود.

سیستم عصبی خروس لاریرشته های عصبی آوران، اطلاعات حسی را به دستگاه عصبی مرکزی رسانده و رشته های عصبی وابران، اطلاعات حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به اندامهای مختلف بدن از قبیل ماهیچه ها و غدد منتقل میکنند. دستگاه عصبی طیور از مغز و نخاع به عنوان مرکز اعمال ارادی و اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تشکیل شده است.

هیپوتالاموس : قسمتی از مغز که از چهار هسته تشکیل شده است. این قسمت از مغز پرندگان همانند هیپوتالاموس در پستانداران مرکز بسیاری از اعمال غیر ارادی مانند، تنطیم درجه حرارت بدن، تنفس، تشنگی، گرسنگی و قعالیت جنسی و کنترل غده هیپوفیز است.

دستگاه عصبی سمپاتیک : این دستگاه در طیور ، رشته های عصبی وابران تشکیل شده است و از طریق شاخه های شکمی اعصاب سینه ای و کمری ، نخاع را ترک و عقده های شوکی موجود در موازات ستون مهرها وارد میشوند

دستگاه عصبی پاراسمپاتیک : تمام اعصابی که از تنه سمپاتیک منشا نمی گیرند متعلق به سیستم عصبی پاراسمپاتیک میباشند. آنها نیز به همان اندام و بافت هایی عصب می دهند که اعصاب سمپاتیک عصب دهی می کنند. در کل می توان گفت که این دو سیستم کارهای متضادی روی اندام ها انجام می دهند، مانند افزایش یا کاهش جریان خون به یک اندام که باعث تنظیم واکنش پرنده به محیط اطراف می شود.

 

غدد داخلی خروس لاری

در بدن خروس لاری نیز مانند سایر موجودات زنده تعداد زیادی غده وجود دارد که نقش ترشح هورمون های لازم برای بدن را دارند، در ادامه با انواع غدد موجود در بدن خروس لاری آشنا خواهید شد:

غدد دورن ریز : به غددی گفته می شوند که فاقد مجرا بوده و ترشحات خود را مستقیما وارد جریان خون می کنند ترشحات غدد درون ریز را هورمون گویند. هورمون ها مستقیما روی بافت ها و سلول های اندام مورد نظر تاثیر می گذارند.

غده هیپوفیز : غدهای به وزن تقریبا ۱ گرم و به اندازه دانه گندم که از دو قسمت پیشین و پسین دستگاه گوارش خروس لاری تشکیل شده است. هورمون های بخش پیشین در همان قسمت ساخته می شوند ولی هورمون های قسمت پسین در هیپوتالاموس ساخته و در بخش پسین ذخیره می گردند. هورمون پرولاکتین در طیور باعث شروع کرچی می شود و با تزریق این هورمون می توان مرغ را به حالت کرچی برد.

لوزالمعده یا پانکراس : لوزالمعده طیور در سمت راست حفره شکمی و در بین خمیدگی دوازدهه واقع شده است. بخش عمده لوزالمعده مسئول ساخت آنزیمها و ترشح آنها از طریق مجاری خاصی، به دوازدهه هستند و فقط ۱ تا ۲ درصد این بافت تحت عنوان جزایر خوشه ای خصوصیات غدد درون ریز را دارند و هیچ گونه ترشحی در مجاری لوزالمعده نداشته و ترشحات خود را مستقیما وارد خون می کنند.

این سلول ها انسولین و گلوکاگون را به صورت مستقیم تولید و ترشح نموده که قند خون (گلوگز) را در بدن ثابت نگه می دارند. این هورمون ها میزان متابولیسم و مصرف قند در سلولهای بدن تنظیم می شود.

غدد فوق کلیوی : یک جفت غده فوق کلیوی در مبحث دستگاه گوارش خروس لاری و در قسمت بالا و میانی کلیه ها، نزدیک هم قرار گرفته اند. این غدد شامل دو بخش قشری و مرکزی هستند که برخلاف پستانداران کاملا از هم متمایز نیستند.

این غدد، اپینفرین و نور اپینفرین ترشح میکنند. اپینفرین در تجزیه قند پیچیده گلیکوژن و در نتیجه تولید گلوکز و افزایش قند خون نقش دارد و نور اپینفرین عکس این عمل را انجام داده و موجب سنتز و ذخیره سازی گلیکوژن می شود

دستگاه گوارش خروس لاری از بخش قشری این غده در طیور هورمون های دیگری ترشح می شود که مهمترین آنها کورتیکوسترون و آلدسترون است. کورتیکوسترون موجب تسهیل در تخمگذاری می شود.

غده تیروئید: در پرندگان غدد تیروئید بصورت یک جفت غده بیضی شکل و به رنگ قرمز تیره در دو طرف نای قرار دارند. اندازه تیروئید طیور اهلی با افزایش سن به نسبت وزن بدن تغییر چندانی نمی کند، هر چند وزن خالص آن با افزایش سن زیاد می شود. اندازه فعالیت غده تیروئید در فصول و درجه حرارت مختلف تغییر می کند.

درجه حرارت پایین باعث افزایش ترشح هورمونهای تیروئید میگردد. مهمترین هورمون های تیروئید شامل T۳ و T۴ است که نقش مهمی در تنظیم متابولیسم در بدن پرندگان بر عهده دارند و علاوه بر این باعث افزایش فعالیت غدد جنسی می شوند. T۳ فرم فعال هورمون تیروئید است.

غده پاراتیروئید: چهار غده پاراتیروئید در دستگاه گوارش خروس لاری و سایر پرندگان کمی پایین تر از تیروئید قرار گرفته اند. این غدد هورمون پاراتورمون را ترشح نموده و از طریق تنظیم دفع کلسیم ادراری و همچنین تاثیر بر آزادسازی کلیسم استخوانی، غلظت کلسیم را در سرم خون تثبیت میکند. همچنین این هورمون نقش مهمی در دفع کلیوی فسفات و تنظیم فسفر بدن بر عهده دارد.

غدد اولتیموبرانشیال : این غدد در پرندگان در ناحیه پشتی و در دو طرف غده پاراتیروئید قرار گرفته اند. مهمترین هورمون تولیدی در این غده کلسی تونین است که برخلاف پستانداران هیچ تاثیری در استخوان سازی ندارد. این غدد در کاهش کلسیم خون موثر هستند.

غدد برون ریز : غددی هستند که در دستگاه گوارش خروس لاری دارای مجرا یا کانال بوده و ترشحات خود را از این راه، به درون خود و یا بافت مورد نظر میریزند. مهمترین این غدد شامل کبد، کلیه ها، تیموس و غده پینه آل است

غده تیموس: تیموس به صورت هفت بخش مجزا در اطراف گردن قرار گرفته و در فعالیتهای ایمنی بدن نقش دارد.

غده پینه آل : این غده بین نیمکره های مغز و مخچه به صورت یک بیرون زدگی قرار دارد. این غده با ترشح هورمون ملاتونین در حفظ درجه حرارت بدن و کنترل رفتارهای تولیدمثلی، از طریق تاثیر بر گنادها موثر می باشند، علاوه بر این، غده پینه آل در تأمین سلول های ایمنی لازم برای محافظت از سیستم عصبی مرکزی نیز نقش مهمی دارد.

بورس فابرسیوس: یک اندام لنفاوی است و از یک لایه دیوارهای شامل ماهیچه های صاف و بافت مخاطی غدهای و لنفاوی تشکیل شده است. این غده از نظر فیزیولوژیکی قبل از بلوغ جنسی به تدریج تحلیل میرود. ساختمان این اندام به اندازه یک نخود بوده و در انواع پرندگان وجود دارد.

 

دستگاه گردش خون خروس لاری از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

دستگاه گردش خون مرغ  و خروس لاری از خون، قلب و رگها و لنف ها تشکیل شده که خود قلب دارای چهار حفره شامل دهلیز چپ، دهلیز راست، بطن چپ و بطن راست می باشد، آموزش کامل در مقاله دستگاه گردش خون خروس لاری وجود دارد.

دستگاه گوارش مرغ و خروس لاری شامل چه قسمت هایی است؟

دستگاه گوارش مرغ و خروس لاری نیز از دهان و منقار شروع شده و با گذر از مری، چینه دان، معده و پیش معده، سنگدان، روده باریک و روده بزرگ در نهایت به کلواک ختم می شود. 

در بدن مرغ و خروس لاری چه غددی وجود دارد؟

در بدن این پرنده ها غدد درون ریز، هیپوفیز، پانکراس، فوق کلیوی، تیروئید، بیرون ریز، پینه آل و تیموس و … وجود دارد که توضیحات کامل در مقاله ارائه شده است. 

 

در آخر  از شما خواهشمندیم در صورتی که نظر یا سوال و یا پیشنهاد خاصی در رابطه با سیستم گوارشی، سیستم گردش خون و سیستم عصبی خروس لاری دارید، از طریق بخش نظرات با ما در میان بگذارید. 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.