حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش خروس لاری – بخش اول

دستگاه گوارش خروس لاری

دستگاه گوارش خروس لاری دستگاه گردش خون

دستگاه گوارش خروس لاری – دستگاه گردش خون خروس لاری : دستگاه گردش خون و لنف شامل، خون، قلب و رگها است. عمل دستگاه گردش خون تامین نیازهای بافت ها است، یعنی حمل مواد غذایی به بافت ها و خارج کردن فراوردههای زائد از بافت ها، رساندن هورمون ها از یک قسمت بدن به قسمت دیگر و به طور کلی حفظ یک محیط مناسب در تمام قسمت ها بافتی برای بقا و عمل مناسب سلول ها است. ساختمان قلب قلب دارای چهار حفره شامل دهلیز چپ، دهلیز راست، بطن چپ و بطن راست است. دهلیز راست در جلوی دهلیز چپ و بطن راست در جلوی بطن چپ قرار دارد. دیواره ی قلب شامل سه لایه ی خارجی یا اپیکارد، لایه ی میانی ضخیم یا میوکارد و لایه ی نازک داخلی یا اندوکارد می باشد. لایه داخلی، پوشش حفرهای دهلیز و بطن است. لایه میانی ماهیچهای و ضخیم و بخش قابل انقباض قلب است و لایه خارجی، پوشش پیوندی یا آبشامه ی قلب را میسازد.

خون پمپ شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن میباشد، توسط سرخرگها در بدن توزیع میگردند. شریانها پس از انشعاب به شاخههای باریک به انشعابات باریکتری به نام مویرگ ختم می شوند. مبادله مواد بین خون و سلول های اندامهای مختلف در سطح مویرگها انجام میگیرد. پس از مبادله مواد، خون مویرگی توسط وریدها مجددا به قلب برمیگردد. وزن قلب پرندگان ۲ تا ۴ درصد وزن بدن است و تعداد ضربان آنها در شرایط محیطی و در نژادهای مختلف، متفاوت است. هرچه جثه پرنده کوچکتر باشد تعداد ضربان قلبش بیشتر است. خون و لنف بسیار مهم است زیرا بوسیله سیستم خون غذا و اکسیژن به سلولها حمل شده و مواد دفعی از آنها دور میشود. سیستم لنفاوی شامل رگهای لنفی و گرههای لنفی است. گرههای لنفاوی لنفوسیت تولید میکنند که یک نوع گلبول سفید موثر در مقاومت و مبارزه بدن علیه عواهل بیماریزا است. خون حدود ۸ تا ۱۰ درصد از وزن زنده بدن را تشکیل میدهد، خون، بافت همبند تخصص یافتهای است که از مایعی به نام پلاسما تشکیل شده و سلولهای خونی یعنی گلبولهای سفید، گلبولهای قرمز و پلاکتها در آن شناور هستند. حدود ۵۵ درصد خون را پلاسما و ۴۵ درصد آن را سلول های خونی تشکیل میدهد. تعداد گلبولهای سفید حدود ۳۰۰۰۰ در میلیمتر مکعب است و عمل آنها در پرندگان دفاع از بدن در مقابل بیماری های عفونی میباشد. تعداد پلاکتها ۲۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ در میلیمتر مکعب است و عمل آن ها دخالت در امر انعقاد خون است. تعداد گلبولهای قرمز در مرغ ۲ تا ۴ میلیون در میلیمتر مکعب است و در خروس حدود ۵۰۰۰۰۰ عدد بیش از مرغ است. بیشتر بودن گلبولهای قرمز در خروس به این دلیل است که متابولیسم پایه در خروس بیش از مرغ است و بنابراین تیاز بیشتری به اکسیژن دارد. گلبولهای قرمز فاقد هسته بوده و نقش آنها انتقال اکسیژن از شش ها یه سلول ها و انتقال گاز کربنیک از سلولها به شش ها است.   دستگاه گوارش طیور دستگاه گوارش دستگاه گوارش خروس لاری همانند سایر حیوانات از لوله گوارشی و غدد ضمیمه تشکیل شده است. لوله گوارشی شامل دهان، مری، چینه دان، پیش معده، سنگدان، روده کور، روده بزرگ، کلواکی و مقعد میباشد. طول دستگاه گوارش خروس لاری نسبت به طول سایر حیوانات اهلی کوتاهتر است. به طوری که نسبت طول دستگاه گوارش خروس لاری به طول بدن ۱ به ۴ است. همچنین میزان ترشحات آنزیمی و اسیدی در لوله گوارش طیور بیش از سایر حیوانات اهلی است. بدین دلیل کلیه قسمتهای لوله گوارش طیور تقریبا اسیدی است .   منقار و دهان : منقارها به صورت دو منقار سخت و شاخی هستند که روی هم قرار گرفته و نوک تشکیل می شود. دهان در طیور فاقد لب، دندان و کام نرم است. حفره دهانی در این حیوانات به وسیله منقارها از محیط بیرون جدا می شود. در اطراف دهان تعدادی غدد بزاقی وجود دارد که باعث نرم و خیس شدن خوراک می شود و این عمل نیز به نوبه ی خود باعث بلع راحت می شود. همچنین بزاق دارای آنزیمهایی مانند آمیلاز است که باعث شروع فرآیند هضم می شود. زبان و نقش آن در طیور: در طیور، زبان دارای تیغه هایی در دو طرف میباشد. این تیغهها در حرکت خوراک به طرف حلق و مری نقش مهمی دارد. پرنده با استفاده از زبان خوراک را به پشت دهان برده و به این ترتیب عمل بلع انجام میگیرد.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.