حداکثر تهویه مورد نیاز در پرورش بوقلمون | پرورش بوقلمون

حداکثر تهویه مورد نیاز در پرورش بوقلمون

تهویه مورد نیاز در پرورش بوقلمون : تهویه سالن های پرورش بوقلمون به چند عامل اساسی و مهم زیر برای دستیابی به بیشترین بازده و راحتی پرنده بستگی دارد :

 1.  کنترل درجه حرارت سالن؛ مثلاً خروج حرارت متابولیک متساعد شده از سطح پرنده
 2. کنترل اکسیژن مورد نیاز پرند
 3. خروج آلاینده ها شامل : دی اکسید کربن، آمونیاک، گرد و غبار و منواکسید کربن
 4.  حفظ و نگهداری کیفیت بستر از طریق خروج رطوبت؛ ۵- ایجاد و انتقال حجم هوای زیاد از بالای سر پرنده به منظور کاهش استرس ناشی از حرارت با استفاده از تأثیرات کوران باد
 5. – میزان تهویه حداقل و حداکثر در یک سالن متناسب با کنترل درجه حرارت

آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﺮاي ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن

حداکثر تهویه قابل دسترس از طریق تمام هواکش های موجود :

حداکثر میزان تهویه (حداکثر حجم) طوری در نظر گرفته شود تا مانع از افت درجه حرارت داخل سالن پرورش بوقلمون نشود.
اگر درجه حرارت خارج سالن نسبت به حرارت مورد نیاز سالن افزایش یابد، جریان هوای ورودی به داخل سالن بایستی توانایی حفظ و نگهداری اختلاف درجه حرارت سالن و خارج را داشته باشد.

حداکثر مجاز تغییرات درجه حرارت ناشی از هواکش ها (تهویه) معمولاً بین ۳ تا ۵ درجه سانتی گراد است.

خیلی مهم است که یادآور شود با توجه به حرارت تولید شده توسط پرندگان، حرارت داخل سالن بدون بهره گیری از تجهیزات سرمایش نصب شده برای کاهش دمای سالن امکان ناپذیر است.

موضوعات :
توانایی محاسبه حداکثر تهویه مورد نیاز در یک گله

عیین تعداد هواکش ها با توجه به محاسبه حداکثر تهویه مورد نیاز 

اصول :

یکنواختی حرارت سالن | تهویه مورد نیاز در پرورش بوقلمون  :

گرمای معقول انرژی حرارتی است که موجب افزایش درجه حرارت در سالنهای پرورش بوقلمون می شود.

گرمای حاصل از پرنده بستگی به جثه پرنده، نوع و مقدار خوراک مصرفی، سلامت و سایر فعالیت های دیگر دارد.

برای مثال یک بوقلمون نر ۱۷/۵ کیلوگرمی تقریبا معادل ۶۰ وات انرژی تولید می کند.

هرچند که گرمای تولید شده توسط یک گله بزرگ ظاهراً خیلی زیاد به نظر می رسد.

به طوری که در یک گله ۶۰۰۰ قطعه ای بوقلمون نر معادل ۳۶۰ کیلو وات انرژی یا برابر ۷۶ دستگاه مادر مصنوعی ۴/۷ کیلو واتی است.

گرمای حاصل از سایر منابع قابل دسترس و همچنین حرارت متصاعد شده محیطی و هدایت یافته از خارج ساختمان، توسط هواکش ها به خارج از سالن منتقل می شود.

با افزایش دما و گرمای اضافی داخل سالن، با انتقال هوای خنک موجب کاهش حرارت سالن می شود.

یکنواختی حرارتی، مبین ارتباط بین حرارت تولید شده توسط بوقلمون ها و همچنین سایر منابع حرارتی و گرمای انتقال یافته به وسیله هواکش ها به علاوه بازتاب حرارت ساختمان است.

چندین عامل دیگر نظیر نوع عایق بندی، حرارت خورشیدی (محیطی) و … می تواند در یکنواختی حرارتی دخیل باشد.

 

یکنواختی حرارت سالن
یکنواختی حرارت سالن

آیا برآورد حداکثر تهویه مورد نیاز (حداکثر حجم) | تهویه مورد نیاز در پرورش بوقلمون :

محاسبه حداکثر حجم مورد نیاز به عوامل زیر بستگی دارد :

 استاندارد تعریف شده عایق :

 1.  حداکثر گرمای تولیدی توسط پرندگان در حداکثر ظرفیت گله (کیلوگرم بر مترمربع)
 2.  سطوح داخل سالن
 3.  نفوذپذیری حرارت خورشیدی
 4.  مقدار حجم گرمای هوای ورودی
 5.  میزان اختلاف قابل قبول بین دمائی داخل و خارج از سالن

 استاندارد عایق مورد نیاز بستگی به نوع آب و هوای محلی در طول سال دارد.

به طور کلی برای آب و هوای معتدل فاکتور ۰.۴w/m2/c برای محاسبه میزان تهویه با توجه به دو عامل قدرت هواکش ها و تهویه طبیعی سالن ها در نظر گرفته می شود.

 به منظور محاسبه تئوری حداکثر حجم هوای مورد نیاز بر اساس فاکتورهای اشاره شده در بالا روش زیر قابل دسترسی است.

هرچند در عمل مطالب ساده شده زیر توسط و چالز پیشنهاد شده است. (۱۹۹۴ -۲۰۰۳) :

۰.۷۵ برای هر کیلو وزن زنده ۳-۱O×۱.۵ – حداکثر حجم هوا برای یک پرنده در هر وزن  چارلز در سال های بعد مقدار ضریب ۱/۵ را به دنبال پیشرفت های ژنتیکی، بین ۱/۵۵ و ۱/۶۶ افزایش داد.

از این رو در مثال زیر ضریب ۶/ ا محاسبه گردیده است؛ اما این احتمال وجود دارد که در پی افزایش بهبود صفات ژنیتکی در پرنده مقدار ضریب ، چندین بار دیگر نیز افزایش یابد.

بنابراین به منظور احترام به برخی از متخصصان، توصیه میشود ضریب مورد نظر به عدد ۲ افزایش یابد.

 

حداکثر هوای مورد نیاز برای یک گله بوقلمون
حداکثر هوای مورد نیاز برای یک گله بوقلمون

محاسبه تعداد هواکش های مورد نیاز :

تعداد هواکش های مورد نیاز بستگی به موارد زیر دارد :

 1.  حداکثر مقدار حجم هوای مورد نیاز در حداکثر ظرفیت سالن (مترمکعب / ساعت)
 2. مقدار جریان هوا ناشی از هواکش های استفاده شده

اطلاعات کاربردی هواکش ها از روی برگه های منتشر شده کارخانه سازنده قابل مشاهده است.

کارکرد عملکرد هواش در بیشترین توان در شرایط عادی در یک سالن پرورش بوقلمون به چگونگی استفاده از آن مربوط است.

به عنوان مثال: در مواقعی که هواکش رو به باد قرار گیرد، میزان قابل توجهی از عملکرد و توان آن کاسته می شود (گاه تا ۴۰ درصد).

نصب حلقه ها و توری های دست ساز بر روی هواکش ها، ضمن آنکه اقتصادی نیست،

موجب کاهش توان هوای خروجی نیز می گردد. توری های ساخته شده توسط کارخانه با اصول استاندارد طراحی شده و منطبق بر مشخصات هواکش است.

در مثال احداکثر حجم هوای مورد نیاز ۸۲/۱۴ متر مکعب در ثانیه برآورد گردیده است،

از این رو در صورت استفاده از هواکش با قطر پروانه ۶۳۰ میلی متر با توان خروجی معادل ۲/۸ مترمکعب در ثانیه، ۲۹/۳ دستگاه خواهد بود.

از جمله نکات ارزنده، ظرفیت نهایی هواکش هاست،

به طوری که امکان جا به جایی هوا به ویژه در شرایط آب و هوایی گرم را فراهم سازد.

بنابراین به طور معمول در محاسبه مثال فوق تعداد هواکش ها را تا ۱۰ درصد بیشتر محاسبه شود تا تعداد آنها از ۲۹ به ۳۲ دستگاه افزایش یابد.

کاهش بهره وری پرورش بوقلمون :

در نظر گرفتن حداکثر جا به جایی هوا در سالن موجب افزایش درجه حرارت به میزان ۳ درجه سانتی گراد می شود. علت این کاهش بهره وری در هواکش های اضافی است. حصول به حداقل افزایش درجه حرارت نیازمند بیشتری از تغییر هواست.

نکته : در آب و هوای گرم، هواکش با محور بزرگ باعث ابجاد جریان هوا (کوران هوا) از بالای سر پرنده و موجب خنکی در پرنده می شود. این موضوع سبب می گردد تا پرنده ها نسبت به درجه حرارت طبیعی احساس خنک تری نماید. سرعت هوای مورد نیاز از بالای سر پرندگان بین

۱/۵ تا ۳ متر مکعتب در ثانیه است. این عمل با ایجاد تونل تهویه در داخل سالن امکان پذیر خواهد بود.

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام وخسته نباشید
  من یه سالن پرورش بوقلمون احداث کردم میخاستم برا محاسبات دریچه اینلت و هواکش راهنماییم کنیدابعاد سالن ۴۷×۱۶ارتفاع سقف ۲۷۰ باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای اطلاع از پاسخ به نظر خود، شماره همراه را در کادر زیر وارد کنید.

دکمه بازگشت به بالا
سوالی داری کلیک کن 👋