آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﺮاي ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن

آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن

پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن : آماده سازی سالن همراه با لوازم و تجهیزات ضروری مورد نیاز :

اصول آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

پرورش موفق به بهترین شکل ممکن، به شروع خوب نیازمند است.
رمز موفقیت در داشتن یک روشی سیستماتیک و با برنامه و مدیریت کارآمد و آگاه است.

آماده سازی سالن و سیستم های محیطی، تأمین لوازم و تجهیزات مورد نیاز، نشان دهنده شروعی مناسب و پیش از رسیدن جوجه ها به مزرعه است.
ارائه مطالب فنی مشاوره ای، دستیابی به بهترین نتیجه عملکرد از جنبه های آماده کردن لوازم و تجهیزات است.

اصول اوليه آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

همواره آماده سازی صحیح در دستیابی به اهداف مؤثر است؛ بنابراین جوجه ها قبل از پایان کار آماده سازی نباید به سالن منتقل شوند.
برنامه ریزی خوب نشانگر یافتن بهترین زمان در جا به جایی جوجه هاست.
رعایت قانون «تک سنی» در یک سالن (مزرعه) باید رعایت شود.

مدیریت سیستم و چند سنی»، به برنامه های بهسازی خوب، بهداشت و واکسیناسیون دقیق و مسئولاته درخصوص آگاهی از مشکلات ناشی از بیماری ها به علت چرخه عوامل بیماری زا نیازمند است.
رعایت و آگاهی کامل از مشکلات احتمالی مابین پرورش موفق گله ها (بین آخرین پرنده ارسالی به کشتارگاه و جوجه ریزی بعدی) مانع از جا به جایی عامل بیماریزا از گله ای به گله بعد می گردد.

۱- آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن | تمیز کردن  سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

اطمینان کافی از تمیز بودن سالن و روش های بهداشتی اعمال شده در سالن.
روش کار بایستی کل سالن، تمام لوازم و تجهیزات (دانخوری، آبخوری و …) و هر آن چه که کل تأسیسات را احاطه کرده، تحت پوشش قرار دهد.
پس از پاک سازی، تمام مناطق که قبلاً تمیز شده اند بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.

شایسته است نمونه گیری میکروبی صورت پذیرفته تا از عملیات بهداشتی اطمینان حاصل نمود.
این موضوع ممکن است جزو شرایط طرح بیمه اجباری و یا مورد خواسته مشتریان باشد.

اطمینان حاصل شود تا تمام تله های حشرات و جانوران موذی تمیز و دوباره طعمه گذاری و مجددا در محل مناسب قرار گرفته اند.

۲-آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن | تعمیرات سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

اطمینان حاصل شود تا کلیه کارهای تعمیراتی، نگهداری لوازم و تجهیزات قبل از جوجه ریزی صورت پذیرد.
موارد زیر احتیاج به بازرسی و نگهداری دارند:

  • – ساختمان و تأسیسات؛
  • – سیستم های تهویه؛
  • – سیستم های آبخوری و دانخوری؛
  • — هواکش و سایر تجهیزات الکتریکی ( شامل ترموستات ها)؛
  • – سیستم های حرارتی؛
  • – أخطار دهنده هاء سیستم های امنیتی بازدارنده و موتور برق های اضطراری.

 

۳-آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن | حرارت سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

جوجه یکروزه بوقلمون قادر به تطابق کامل بدن با شرایط حرارتی محیط اطراف را در هفته های اول زندگی نیستند و به سیستم های حرارتی سالن وابسته اند تا حرارت بدن را حفظ نماید.
این مهم است تا سیستم های حرارتی در صورت نیاز به صورت کامل فعال باشند و توسط متخصص مربوط سرویس های لازم انجام گیرد.

سیستم های حرارتی به طور کامل و دو روز پیش از جوجه ریزی روشن شوند.
از کافی بودن سوخت مورد نیاز در سیستم های حرارتی اطمینان حاصل شود.

 

روشنایی سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
روشنایی سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن

۴-آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن | روشنایی سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

سالن بایستی دارای نور کافی برای دستیابی جوجه بوقلمون ها به دان و آب باشد.
در ضمن الگوی چیدمان دانخوری و آبخوری نیز رعایت گردد.
منابع نوری بایستی قادر به تأمین نور با شدت ۱۰۰ الوکس در داخل حلقه پرورش باشد.

موقعیت منبع نوری داخل حلقه پرورش بازبینی و از یکنواختی نور و به طور مساوی اطمینان حاصل شود. شدت نور بایستی برای چشم پرنده در تمام نقاط و در زیر منابع نوری و یامایین آن قابل تشخیص و به طور مساوی تقسیم شده باشد.
لامپ های سوخت و یا حباب شکسته و گرد و غبار ناشی از گله قبلی تمیز و یا تعویض شده تا بیشترین بازده نوری را داشته باشد.
از کارکرد صحیح ساعت ها و دیمرهای روشنایی اطمینان حاصل شود.

 

۵-آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن | تغذیه سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

از تمیز بودن سیلوهای ذخیره دان و همچنین سیستم های دانخوری از گله قبلی اطمینان حاصل شود.
پس از آن از پر بودن سیلوهای ذخیره دان اطمینان حاصل شود.
دو روز قبل از جوجه ریزی خوراک مورد نیاز گله جدید تهیه شود و سپس انتقال یابد.
خوراک پری استارتر جوجه های بوقلمون بایستی عاری از گرد و خاک باشد.

دانخوری ها قبل از انتقال جوجه ها به طور کامل از خوراک پر شود و در موقعیت مناسب نسبت به منبع حرارتی قرار گیرند تا از آتش سوزی جلوگیری شود.
دانخوری و یا سینی دان نیز خیلی نزدیک به منبع حرارتی نباشد.

۶-آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن | آب مورد نیاز سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

از تمیز و ضدعفونی شدن منابع ذخیره و همچنین لوله های انتقال آب اطمینان حاصل شود.
اگر روند ضد عفونی مطابق با اصول بهداشتی صورت پذیرد، ضروری است تا قبل از نوشیدن آب توسط جوجه ها، مواد ضدعفونی به طور کامل از سیستم آنتقال آب خارج و آب کشی شود.

سیستم آبخوری بازبینی و شیرهای آبخوری تمیز و از چکه کردن آن ها اطمینان حاصل شود. آبخوری ها خیلی نزدیک به منابع حرارتی قرار نگیرد تا مانع از رشد و نمو عوامل بیماری زا و باکتری ها در آب شویم.

 

۷-آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن | بستر مناسب سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

همیشه از بستر با کیفیت بالا، خشک و عاری از گرد و خاک استفاده شود.
تراشه های چوب بایستی تمام سطح بستر را پوشانده، باتوجه به فصل جوجه ریزی و نوع کف سالن، ۶ تا ۱۰ سانتی متر ضخامت داشته باشد. بیشترین ارتفاع بستر در فصل زمستان در نظر گرفته شود.

مواد قابل استفاده برای بستر بایستی از تراشه چوب، خشک و عاری از کپک ها و قارچ ها، بویژه عامل

بیماری تنفسی (آسپرژیلوس) که موجب مشکلات بهداشت و سلامت جوجه ها و حتی کارگران می شود، باشد.

بستر بایستی صاف و یکنواخت باشد. بستر ناصاف و ناهمگون موجب تغییرات دما در کف می شود. افزایش ناملایمات و تغییرات حرارتی باعث استرس و تلفات در جوجه ها می گردد.

بستر مناسب سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن

 

۸-آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن | طراحی سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

نحوه استفاده از سالن متناسب با ابعاد سالن، تعداد جوجه ریزی و ظرفیت گله است.
به طور کلی محیط بایستی فضای کافی، قابل دسترس، راحت و ایمن برای جوجه ها فراهم نماید.

 

۹-آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن | حلقه پرورش در سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

حلقه پرورش بایستی دو روز قبل از جوجه ریزی در محل های از پیش تعیین شده مستقر شود.
محوطه حلقه پرورشی دارای ۳ تا ۴/۵ متر قطر بوده و دیوار آن از توری محکم سیمی، پلاستیکی یا مقوا و با ارتفاع در نهایت ۵۰ سانتی متر باشد. سیم و توری قابلیت و بازده بیشتری دارد، به طوری که موجب تبادل حرارتی بالاتری در محیط برخلاف مقوا در طول فصل سرما ایجاد می نماید.
شایسته است مادرهای مصنوعی و هیترها دو روز قبل از جوجه ریزی روشن شود تا زمان کافی برای گرم کردن بستر، کف و دیوارها فراهم گردد و سالن پرورش به راحتی گرم بماند.

مادر مصنوعی به منظور امنیت بیشتر بایستی با زنجیر به سقف و در مرکز حلقه پرورش محکم شده باشد. ارتفاع مادر مصنوعی از کف زمین به ظرفیت و بازده حرارتی آن و همچنین میزان درجه حرارت مورد نیاز قابل دسترس بستگی دارد.
حلقه پرورش بایستی موقعیت مناسب برای دانخوری ها و آبخوری ها فراهم سازد:

– حداقل به ازاء هر ۵۰ تا ۶۵ قطعه جوجه یک دانخوری در نظر گرفته شود.
– پیشنهاد می شود ترکیبی از انواع دانخوری که در طول رشد و پرورش جوجه های بوقلمون و همچنین از دانخوری سینی ضروری استفاده شود.

– آبخوری زنگوله ای کوچک قابل استفاده است، تقریباً به ازاء هر ۱۰۰ قطعه جوجه یک آبخوری در نظر گرفته شود.
– آبخوری های نیپل عموماً در پرورش بوقلمون استفاده می شود. بنابراین پیشنهاد می شود از دستورالعمل و ظرفیت توصیه شده از سوی سازنده آبخوری نیپل بوقلمون پیروی شود.

حلقه پرورش در سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن

هیچگاه آبخوری و دانخوری را زیر و یا نزدیک مادر مصنوعی قرار ندهید.
آبخوری ها بایستی ۲۴ ساعت قبل و در صورت امکان نزدیک بستر تعبیه گردند.
آبخوری های زنگوله ای و پشتیبان بایستی به اندازه ۶ میلی متر تالبه آبخوری از آب پر شوند.

پیشنهاد می شود هر دو ساعت یکبار آبخوری ها برای جلوگیری از چکه و نشتی کنترل شود.
بلافاصله پس از ورود جوجه ها آب تازه دراختیار آنها قرار گیرد.

۱۰-آﻣﺎده ﺳﺎزي سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن | ضد عفونی نهایی سالن پرورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن :

بعد از سرویس نهایی و استقرار لوازم و تجهیزات در سالن و حلقه های پرورش بایستی گازدهی به منظور ضدعفونی برای مبارزه با آلودگی های قارچی و کپکی صورت پذیرد.

درب سالن بایستی بسته نگهداشته شود و تنها کارگران با چکمه و لباس ضدعفونی شده اجازه ورود به سالن خواهند داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای اطلاع از پاسخ به نظر خود، شماره همراه را در کادر زیر وارد کنید.

دکمه بازگشت به بالا
سوالی داری کلیک کن 👋