تهیه نور مطلوب در لانه مرغ های تخمگذار

مرغداری (6)

تهیه نور مطلوب در لانه مرغ های تخمگذار

مرغداری (6)
برنامه نوردهی سالن ها
سال ها پیش تصور می شد که مرغ ها در زمستان تولید ندارند و تخمگذاری آنها از بهار آغاز میشود.مرغداری مدرن به این تصور پاسخ منفی داد.نور از طریق چشمان حیوان اعصاب مربوطه را تحریک کرده اثر این تحریک به مغز می رود و با دستور مغز غده های مخصوصی در اندام جنسی حیوان هورمون هایی ترشح می کنند این هورمون ها باعث بلوغ جنسی و تولید تخم مرغ میشود.در خلال نوردهی دو عمل مجزا یکی بر روی پولت ها و دیگری بر روی مرغ های تخمگذاری صورت می پذیرد.پولت های سبک و نیمه سنگین در سن ۲۰ هفتگی شروع به تخمگذاری می نمایند وقتی پولت ها تحت تاثیر رژیم نوردهی افزایش یابنده ای باشند زودتر به تخم می آیند و مدت زمان زیادی تخم مرغ ریز تولید می نمایند که زیاد مطلوب بازار نبوده و ارزش اقتصادی پائینی دارند.این پدیده منفی معمولا زمانی اتفاق می افتد که جوجه ها در ماه های اول بهار بدنیا آمده باشند لذا رشد این جوجه ها مصادف با روزهای طولانی آخر بهار یا تابستان می باشد.مرغدار می تواند به راحتی با این پدیده منفی مقابله نموده و برنامه ای منظم جهت نوردهی سالن های پرورش اعمال نماید و در صورت پرورش پولت ها توسط تولید کنندی دیگر مرغدار ( در اینجا خریدار پولت ) می بایستی بر برنامه نوردهی پرورش آنها نظارت داشته باشد.

اوقات نوردهی در خلال تخمگذاری مرغ ها نباید کاهش یابند
مهمترین مرحله بهره گیری از نوردهی مخصوص مرغ های تخمگذاری است.برای تولید منظم تخم مرغ مرغ ها نیاز به ساعت ها نور کافی با شدت مطلوب دارند این موضوع کاهش تخمگذاری مرغ ها را در زمستان توجیه می نماید.طریقه نوردهی مرغ ها بدین ترتیب است که چندین ساعت نور مصنوعی نور لامپ به نور طبیعی روزانه نور خورشید اضافی می شود.بگونه ای که طول زمان روشنایی مرغ ها در روز به حدود ۱۶ تا ۱۸ ساعت در ۲۴ ساعت افزایش پیدا کرده و ادامه یابد.در غیر اینصورت و زمانی که طول روز کاهش پیدا کند مرغ های تخمگذار تولک رفته و تخمگذاری آنها کاهش می یابد.شدت نور برای هر مترمربع سطح سالن مرغداری می بایستی ۲ تا ۳ وات باشد.مرغدار می تواند از لامپ های مهتابی فلورسنت نئون و لامپ های کوچک سری با قدرت ۲۵ تا ۴۰ وات استفاده نماید.در استفاده از لامپ های کوچک سری این مزیت را دارند که بصورت یکنواخت سالن را روشن می کنند و شدت نور لامپ های نئون در جریان بالا و پایین رفتن حرارت محیط کاهش پیدا می کند.طریقه استقرار لامپ ها باید بگونه ای باشد که در تمامی نقاطی که مرغ ها مستقر هستند با یک شدن نور تابیده شود.در سالن مرغ تخمگذار و سیستم قفسی لامپ ها در طول راهروی سرویس نصب خواهند شد.تمیز کردن مستمر لامپ ها و تعویض فوری لامپ های سوخته نباید فراموش شود.برای بهره برداری بیشتر و جلوگیری از اتلاف نور لامپ ها ضروری است در بالای هر لامپ بشقابک سفید رنگی به منظور انعکاس نور به سمت پایین نصب شود.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.