بهداشت و پیشگیری از بیمار های قناری

قناری

بهداشت و پیشگیری از بیمار های قناری

قناری

بهداشت و پیشگیری از بیماری ها
۱- تعریف بیماری :
برای بیماری تعاریف مختلفی ارائه شده است.عموما تصور میشود که پشت معضلی به نام بیماری یک میکروب یا انگل مخفی شده است در حالیکه هر پدیده ی غیر طبیعی که بر رشد و تولید تاثیر منفی بگذارد می تواند به عنوان بیماری تلقی شود.بنابراین چنانچه این تعریف مورد قبول واقع شود علاوه بر اثرات سو ناشی از باکتری ، ویروس و انگل های داخلی و خارجی هر گونه استرس ، کمبود ویتامین ، مواد معدنی و دیگر مواد مغذی و حتی اثرات ناشی از سو مدیریت گله می توان به شکل یک بیماری خود نمایی کند.بیماری ها را به اشکال مختلف دسته بندی ی کنند و از جمله بیماری های عفونی و غیر عفونی ، بیماری های میکروبی ، ویروسی و انگلی ، بیماری های ناشی از کمبود مواد مغذی و غیره.بعضی از بیماری ها را می توان معالجه کرد و گروعی دیگر را نمی توان درمان نمود یا درمان کردن آنها مقرون به صرفه نیست.یک اصل معروف پزشکی می گوید : همیشه پیشگیری بهتر از درمان است .

۲- پیشگیری :
باید این مهم را به خاطر داشت که می توان از بروز اکثر بیماری ها با بکار گیری یک مدیریت خوب و کاربردی پیشگیری کرد.این مدیریت خود در چند اقدام منطقی خلاصه میشود که عبارتند از :

۳-رعایت اصول بهداشتی و نکات فنی
رعایت اصول بهداشتی همان پیش گیری است.یک برنامه خوب بهداشتی که سعی کند تجهیزان و اماکن را تمیز نگه دارد و پرندگان بیمار را قرنطینه کند بسیار با ارزش است .رعایت اصول بهداشت کمک می کند تا وقوع و شیوع بیماری ها به حداقل برسد.بعضی از این اصول ضروری به قرار زیرند :
در قدم اول ، انتخاب پرندگان سالم و قوی .
نگه داری قناری جوان و در حال رشد به صورت جدا از پرندگان بالغ.
ضد عفونی کردن تجیزات ، ساختمان ها و رعایت بهداشت در تغذیه پرندگان.
رعایت قرنطینه ۳۰ روزه برای پرندگانی که تازه خریداری میشوند.
پرهیز در نگه داشتن بیش از اندازه قناری در مکانی کوچک.
حذف و معدوم نمودن فروی پرندگان سنی مختلف.
قرنطینه نمودن قناری در زمان شیوع و یا شایعه شدن بروز یک بیماری واگیردار و حساسیت بیشتر در این دوران و استفاده از پرندگان بیمار برای نمونه برداری و تشخیص بیماری .

 

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.