حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

آموزش جوجه کشی مصنوعی

آموزش جوجه کشی مصنوعی

آموزش جوجه کشی مصنوعی :راه های تشخیص هچ ضعیف به دلیل تهویه نامناسب
اگر بعد از آزمایش جنین های مرده درون پوسته در شرایط زیر دیده شوند پایین بودن میزان جوجه در آوری تحت تاثیر ناکافی یا نامناسب هوادهی بوده است.
بیشتر جنین های مرده به سن ۱۹ تا ۲۰ روزگی رسیده باشند
ناهنجاری شکلی در آن ها دیده نشود.
دهیدراته نشده باشند
در بررسی زرده جذب نشده بیماری دیده نشود
دماسنج تر معمولا در حدود ۹۰ درجه فارنهایت یعنی بیشتر از ۸۶ درجه فارنهایت باشد
گرما در آخرین مراحل رشد افزایش یافته است.
هواکش ها به اندازه مورد نیاز باز نبوده اند.

آموزش جوجه کشی مصنوعی
آموزش جوجه کشی مصنوعی

آموزش جوجه کشی مصنوعی :رطوبت در انکوباتور و هچر
میزان درصد رطوبت نسبی در ماشین های جوجه کشی فقط به درجه دماسنج تر بستگی ندارد درصد رطوبت نسبی با خواندن دماسنج های خشک و تر تعیین می شود برای مثال اگر دماسنج خشک ۱۰۰ درجه فارنهایت و دماسنج تر ۳/۸۳ درجه فارنهایت را نشان دهند رطوبت نسبی در ماشین جوجه کشی ۶۰ درصد است .در شرایط نرمال درصد رطوبت نسبی در ماشین های جوجه کشی و هچر ها باید بین ۵۷ تا ۶۰ باشد .

آموزش جوجه کشی مصنوعی :وضعیت فیتیله ها در دماسنج تر
در دماسنج های تر کثیفی ، کهنگی و همین طور خیلی کوتاه و نامناسب بودن اندازه فیتیله ها می تواند سبب غلط نشان دادن میزان دمای تر شود لذا نگهداری فیتیله دماسنج تر در شرایط مطلوب یک ضرورت است. فیتیله را باید به طور دقیق و هفتگی تمیز و بعد از هر ۴ تا ۸ بار شست و شو آن ها را تمیز کرد.
فیتیله های کهنه و نا مرغوب دما را بیشتر از دمای واقعی نشان می دهند.به عبارت دیگر دماسنج تر در این شرایط دمایی نزدیک به دماسنج خشک را نشان می دهد زیرا جریان آب در فیتیله های کهنه و نا مرغوب کند می شود. در این حالت اگر دماسنج تر ۸۶ درجه فارنهایت را نشان دهد دمای واقعی ۸۴ درجه فارنهایت است. این اختلاف ۲ درجه ای در دوره انکوباسیون و هچ می تواند کاهش قال توجهی در جوجه در آوری را به دنبال داشته باشد .
از دست دادن بیش از اندازه رطوبت تخ ممرغ ها در زمان نگهداری همان نتیجه را به دنبال خواهد داشت که کم بودن رطوبت ماشین در طول دوره جوجه کشی.

نشانه های کاهش یا افزایش رطوبت ماشین های جوجه کشی و جوجه دهی
علامت کاهش رطوبت چسبندگی جوجه در زمان نوک زدن به پوسته و هچ آنهاست زیرا جوجه ها نمی توانند در داخل پوسته بچرخند یا به آن نوک بزنند.
سازندگان ماشین های جوجه کشی و هچر ها پیشنهاد های مختلفی را برای میزان دمای دماسنج های خشک و تر ارائه می دهند. اما افراد با تجربه می توانند بهترین درجه ممکن را به دست آورند. تقریبا بهترین وضعیت برای دماسنج خشک ۱۰۰ درجه فارنهایت و دماسنج تر بین ۸۵ تا ۸۷ درجه فارنهایت است. این وضعیت باید از روز اول انکوباسیون تا پایان هچ شدن برقرار باشد.
اگر این شرایط در جوجه کشی برقرار باشد نیازی به تغییر درجه حرارت از ۸۶ درجه فارنهایت در دماسنج تر نیست.
اگر تخم مرغ های جوجه کشی با هم جمع آوری شده باشند برای جلوگیری از کاهش رطوبت قبل از قرار گرفتن در ماشین جوجه کشی باید در شرایط مناسبی نگهداری شده باشند.
تخم مرغ ها در داخل ماشین به طور مستمر چرخانده شوند
دمای ماشین در ۱۰۰ درجه فارنهایت نگهداری شود
شرایط بهداشتی جوجه دهی خوب باشد.
تهویه در زمان جوجه کشی و هچ به طور مناسب تنظیم شود
اگر نشانه های افزایش رطوبت دمانسنج تر ۹۰ تا ۹۲ درجه فارنهایت باشد و دریچه های انکوباتور و هچر خیلی بسته باشند باعث کاهش جوجه در آوری می شود.در هر صورت زیاد بسته بودن دریچه های تهویه می تواند موجب افزایش رطوبت نسبی شود .هم چنین جنین در حال رشد از کمبود هوا و تهویه نا مناسب رنج می برد و دچار مشکل می شود.
ناهنجاری های شکلی کوچک و ضعیف بودن جوجه ها و نادرست ایستادن آنها از علائم افزایش رطوبت ماشین های جوجه کشی و هچر هاست. وجود جوجه های مرده با بدن های بزرگ تر از حد معمول نرم و وا رفته بعد از هچ همراه با بوی بد در سینی ها یا شانه های مخصوص هچ در ماشین هایی دیده می شوند که سیستم افشانه رطوبت با فشار دارند زیرا میزان بیشتری رطوبت به داخل ماشین منتقل می کنند. در ماشین هایی که رطوبت آنها از آ؛ب تشتک های داخل ماشین تامین می شود این موارد کمتر دیده می شوند چون دما در آنها سبب هوادهی داخل ماشین با هوای تازه می شود.
اگر بر اثر محدودیت و کمبود هوادهی رطوبت افزایش یابد به طوری که جوجه ها در روز های ۱۹ الی ۲۱ جوجه کشی داخل پوسته مرده باشند عامل آن بیشتر هوادهی نامناسب است تا افزایش رطوت.
یکی از راه های دیگر در ارتباط با وضعیت رطوبت در ماشین های جوجه کشی استفاده از تعیین وزن تخم مرغ در طول دوره جوجه کشی و میزان کاهش آن است.

آموزش جوجه کشی مصنوعی 
آموزش جوجه کشی مصنوعی
آموزش جوجه کشی مصنوعی
مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.