فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش پنجم

آناتومی خروس لاری

آناتومی خروس لاری   شیپور

ادامه مقاله آناتومی خروس لاری : شکل آن شبیه قیف است و در زیر تخمدان چپ واقع شده و به آن فانل نیز میگویند. طول این قسمت حدود ۷ سانتیمتر است. قسمت شیپوری قبل از تخمک گذاری غیر فعال میباشد و نقش آن گرفتن زرده است که زرده وارد آن و اویدوکت می گردد برای زمان کوتاه ۱۵ دقیقه ای در اینفاندیبولوم می ماند و سپس با انقباضات متعدد اویدوکت به جلو رانده می شود. بارور شدن اوول در اثر رسیدن اسپرم به اوول در این ناحیه انجام میگیرد .

  مگنوم قسمتی از اویدوکت که در آناتومی خروس لاری آلبومین تخم مرغ از آن ترشح می شود. طول آن در مرغ به طور متوسط حدود ۳۳ سانتیمتر است و حدود ۳ ساعت طول میکشد تا تخم مرغ از آن بگذرد.   استیموس یا تنگه در این قسمت سفیده ی رقیق و غشاهای داخلی و خارجی پوسته در آناتومی خروس لاری شکل گرفته و شکل نهایی تخم مرغ در این محل به وجود می آید. طول این قسمت حدود ۱۰ سانتیمتر بوده و تخم مرغ ۷۵ دقیقه در این قسمت باقی میماند. پوسته نازک اطراف سفیده در این قسمت تشکیل میگردد.   عکس خروس   رحم حلول رحم ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر سفیده و پوسته ها تکمیل شده و دو غشای احاطه کننده تخم مرغ از هم جدا می شوند و در ناحیه پهن است. تخم مرغ حدود ۱۸ تا ۲۰ ساعت در این قسمت می ماند که در آن تخم اطاقک هوایی را میسازند. طی مدتی که تخم در ناحیه رحم توقف می کند به وسیله غدد مترشحساخته می شود. قسمت اعظم این ترشحات از کلسیم کربنات است که با جریان خون به رحم حمل می شود.   مهبل مهبل قسمت انتهایی اویدوکت با طول ۱۲ سانتیمتر در مرغ های تخم گذار می باشد و نقشی در تشکیل تخم مرغ ندارد. در این محل کوتیکول روی پوسته تشکیل گردیده و تمام منافذ پوسته را پر می کند. این ماده سبب لیز شدن و سهولت در خارج شدن تخم میگردد این ماده پس از خروج تخم در مجاورت هوا خشک می شود و تا حد زیادی نیز جلوی ورود میکروب ها به داخل تخم مرغ را میگیرد. به طور طبیعی تخم مرغ فقط چند دقیقه در مهبل باقی مانده و دفع میگردد.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.