طریقه پرورش و نگهداری کبوتر

32

طریقه پرورش و نگهداری کبوتر

اهداف پرورش کبوتر 

بهترین روش نگهداری کبوتر این است که جوجه ها را از سنین پایین برای نگهداری انتخاب نمایند تا به محل و جایگاه خود عادت کنند. این کبوترها را می توان در سنین ۵ تا ۷ ماهگی به جفت گیری انداخت ، چرا که به بلوغ جنسی رسیده اند .البته بهتر است که یکی دو ماه دیگر صبر نمود تا کبوترها به بلوغ جسمی نیز برسند. با این مقاله از وبلاگ چیکن دیوایس همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد هدف های پرورش و چگونگی پرورش صحیح کبوتر با هم کسب نمایید .

باید توجه داشت که هر قدر وزن  جوجه ها سنگین تر باشد به همان نسبت دیرتر بالغ می شوند. به منظور جفتگیری باید کبوترهای نر و ماده را در کنار هم قرار داد، تا به هم عادت کنند. کبوترهای نر فقط یک جفت برای خود برمیگزینند و نباید کبوترهای نر را در یک جا با هم گذاشت.

هرچند که تشخیص کبوتر نر و ماده از هم کمی مشکل است، اما پس از مدتی می توان آنها را از هم تمیز داد چه این که کبوترهای نر، سری بزرگ تر و صدایی مشخص تر دارند در حالی که کبوترهای ماده ظریف تر و آرام تر هستند.

جفت گزینی بین کبوتر نر و ماده ممکن است به طور طبیعی اتفاق بیفتد و چه بسا به طور مصنوعی با دخالت پرورش دهنده صورت پذیرد، که در این صورت، کبوتر نر و ماده ای را به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز در یک جا کنار هم قرار میدهند تا به هم عادت کنند.

بعد از این که کبوتر ماده ای، نری را به عنوان جفت برگزید و اعلام آمادگی جنسی و همزیستی نمود، او و سایتها در تخمدان شروع به رشد کرده و پس از تقریباً ۴/۵ روز اوولاسيون انجام گرفته و مدت کوتاهی بعد از آن جفتگیری و انتقال اسپرم صورت می گیرد.

تقریباً ۴۰ تا ۴۴ ساعت پس از زمان جفت گیری در ساعات بعد از ظهر اولین تخم و دو روز بعد نیز در حوالی ظهر دومین تخم گذاشته می شود. در کبوترها بر عکس سایر طیور گذاشتن فقط دو تخم از لحاظ ژنتیکی تثبیت شده و هیچ گاه افزایش یا کاهش ندارد. تخم کبوترها حدوداً ۲۰ گرم وزن و ۴ سانتی متر طول و ۲/۵ سانتی متر پهنا و رنگی سفید دارند.

نسبت زرده به وزن تخم با ۱۹ درصد در بین سایر طیور در کمترین حد است، ولی پوسته اهکی با ۱۰ درصد اختلافی با دیگر طیور ندارد.لانه سازی با همکاری هر دو جنس ، ۲ تا ۳ روز قبل از تخم گذاری آغاز می گردد و تا پس از آن نیز ادامه می یابد.پس از ۱۷ تا ۱۸ روز جوجه ها از تخم خارج شده و به ندرت هر دو جوجه با هم متولد می شوند.فاصله زمان تولد دو جوجه اغلب ۱۲ تا ۲۴ ساعت است.

جوجه ها در موقع تولد کاملا لخت هستند و حدودا پس از یک هفته پر هایشان نیشی می زنند. جوجه ها باید تا ۶ هفتگی توسط مادران تغذ یه شوند. در ۴ تا ۵ روز اول تولد غذای جوجه ها را، شیرابه چینه دان تشکیل می دهد.

این شیرابه بسیار مغذی بوده و توسط سلول های چین خورده سطحی چینه دان ترشح می شود. هورمون پرولاکتین، سلولهای چینه دان را تحریک به ترشح شیرابه می نمایند. ترشح شیرابه تا ۸ روز پس از تولد جوجه ها نیز می تواند ادامه یابد. معمولاً از روز پنجم به بعد تغذیه جوجه ها با غذایی که خود پدر و مادر می خورند آغاز می گردد. جفتهای بسیار مرغوب، زمانی که سن جوجه هایشان به ۲ تا ۳ هفتگی رسید، لانه دیگری را آماده تخم گذاری می کنند.

این چنین کبوتر ماده ای، مجدداً تخم گذاشته و بر روی آن میخوابد و جوجه های خود را نیز تا چهار هفتگی تغذیه نموده و مورد مراقبت قرار می دهد. پس از پایان ۴ هفتگی و حداکثر ۶ هفتگی جوجه کبوترها خود به خوردن غذا اقدام می کنند. کبوترهای نر در خوابیدن بر روی تخمها به کبوترهای ماده کمک می نمایند و معمولاً کبوترهای نر از هنگام ظهر تا هنگام شب بر روی تخم ها می خوابند.

در حالی که کبوترهای ماده باقیمانده شب و روز را روی تخم می خوابند. در صورتی که جوجه کبوترها در روزهای اولیه زندگی، پدر و مادر خود را از دست بدهند، باید به جایگاه کبوترهای دیگری که دارای جوجه های هم سن و سال هستند، منتقل شوند و یا اینکه اقدام به تغذیه مصنوعی آنها نماییم، جهت انجام این کار باید اقدام به له کردن دانه ها و تخمیر آنها به منظور تغذیه جوجه ها نمود. در سن چهار هفتگی جوجه ها از لحاظ تغذیه به خود متکی می گردند و در همین سان به بازار فروش عرضه می شوند.

اما جوجه هایی را که قرار است برای پرورش، نگهداری شوند باید در جایگاه ویژه ای که گنجایش ۴۵ تا ۶۰ کبوتر را دارد، نگهداری کرد تا هنگام جفتگیری آنان فرا رسد و بتوان هر جفت از آنان را در لانه هایی جداگانه قرار داد.

دوره نگهداری کبوترهای پرورشی به طور متوسط ۵ سال بوده و قطعه جوجه در سال را مناسب و بین ۱۶ تا ۲۰ قطعه را بسیار خوب به شمار می آورند. موفقیت در این امر، بستگی به تعداد تخم گذاشته شده، جوجه های متولد شده و سرزندگی و سلامت جوجه ها دارد.

تعداد تخمها با فاصله زمانی دو پریود تخم گذاری رابطه داشته که بین ۲۶ تا ۴۵ روز در نوسان است. فصل نیز به نوبه خود در این مورد بی تاثیر نبوده، چنانکه در پائیز و در حین توالک رفتن پرنده، این فاصله طولانی تر از بهار می باشد. حداکثر رکورد تخم در سال ۲۴ عدد است، به عبارتی هر ماه یک جفت. درصد باروری در کبوترها ۸۵ تا ۹۵ درصد و میزان جوجه در آوری ۸۰ تا ۸۵ درصد است (ناظر عدل ۱۳۷۵).

fxb188k0vn4nidtspcng

برای به گزینی در جهت تولید مناسب تر باید به موارد زیر توجه نمود:

 • تولید تخم زیادتر
 • زودرسی (چون به تولید بیشتر تخم منتج میگردد)
 • طول عمر و قدرت مقاومت بیشتر
 • تولید تخم حتی در زمان توالک رفتن
 • باروری مناسب و کاهش تلفات زمان جنینی
 • روحیه آرام
 • وزن زیاد بدن (در صورتی که تولید گوشت هدف باشد)

کبوترهای گوشتی در سنین ۲ تا ۳ ماهگی و اغلب در ۶ ماهگی تحویل میگردند. در یک گله یک دست، علاوه بر جفت گیری آزاد، می توان از جفت گیری کنترل شده نیز برای دستیابی به راندمان های بهتر استفاده نمود.

قفسهایی با ابعاد ۳۰ سانتی متر عمق، ۳۰ سانتی متر پهنا و ۳۰ سانتی متر ارتفاع را برای پرورش کبوترها ساخته و در چنین قفسی هایی نخست جفت ها به مدت ۱۴ روز با یکدیگر انس می گیرند. برای این که از مبارزات و درگیریهای روز اول ممانعت به عمل آید، باید آنها را در دو قفس توری نزدیک به هم، به طوری که دیدن دیگر کبوترها برایشان میسر نباشد قرار داد.

پس از این که آنها به یکدیگر عادت کردند، هر دو را به یک قفس منتقل کرده و بعد از جفت گیری، مجدداً آنها را به محل های تخم گذاری و به میان سایر کبوترها انتقال می دهند. علامت گذاری با شماره های آلومینیومی در سن ۱ تا ۲ هفتگی و با نصب شماره هایی به پای جوجه کبوترها در لانه انجام می گیرد.

کنترل مستمر روزانه جفت ها کاملاً ضروری است. جفتی که نر یا ماده آن به نوعی از بین رفته، باید از گروه حذف شود، تا از ایجاد اغتشاش و ناراحتی در گله جلوگیری گردد.

برای کنترل راندمان ضروری است، تعداد تخم، قدرت باروری و جوجه درآوری، شماره جفت ها و لانه ها، روز تخم گذاری، روز جوجه دراوری، تعداد جوجه های درآمده، تعداد جوجه های زنده و مرده در جداولی خاص یادداشت شده و در آخر سال نتایج برحسب داده های آماری برآورد شوند. برای نگهداری کبوترهای پرورشی، روش های گوناگونی توصیه می گردد.

طریقه-پرورش-و-نگهداری-کبوتر

یکی از آنها نگهداری به طور آزاد است که دارای مزایایی به ترتیب زیر میباشد:

 • کار کمتر
 • صرفه جویی در غذا
 • راندمان تولیدی بیشتر به جهت تحرک زیادتر (در نتیجه آزاد بودن کبوترها).
 • به عنوان جنبه های منفی این روش نیز می توان از:
 • عدم امکان کنترل غذا
 • از دست دادن انرژی زیادتر
 • تلفات بیشتر به علت زیست آزاد ( در نتیجه حمله پرندگان گوشت خوار به آنها )
 • مخلوط شدن با گله های دیگر را نام برد.

با روش نگهداری آزاد ، پرورش کبوترهای گوشتی به هیچ وجه اقتصادی نخواهد بود.با نگهداری جفت ها در قفس امکان کنترل آنها فراهم شده ، تخم های شکسته و تلفات جوجه ها کاهش یافته از لحاظ بهداشتی موقعیت مناسب تری را پیدا می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
32 نظرات
 1. محمد می گوید

  من ۵ تا کبوتر دارم لانه ۲ در ۲ همه جاشم مشما کشیدم ولی تخم نمی زارتن علتشو بگین

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   توی محیط شون دماسنج بذارید ببنیید دما چنده
   دمای مناسب بین ۲۵ الی ۲۷ درجه هستش
   به غذاشون رسیدگی کنید
   حتما باید غذای کافی بخورن تا جفت گیری کنن

 2. حسین می گوید

  سلام داداش الان باز شروع کردن به چوب جمع کردن تقریبا ۳ روزه که چوب جمع کردن الان میخوام تخم کنم الان ماده میده بخوای ولی تر نمیبره پیشش الان مشکل چیه؟

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   غذاشو زیاد کردید؟
   محیط شون هم باید گرم و خلوت باشه

 3. حسین می گوید

  نه داداش حامد از اولش تا حالا تخم نکرده کلن من ۲۰ دونه دارم هیچ کدوم از اول جفن نبودن خودم دست چین کردم ولی حتی ۱ جفتش هم تخم نمیکنن در حالی که من خودم میبینم که جفنگیری میکنن احساس میکنمئ خدا نمیخواد چون من ۳ بار کبوتر با جوجشون خریدم یا نرش مرد یا از قفس در رفت یا اینکه مادش ضربه دید خدا وکیلی الان ۲ جفت از همون ۳ جفت اصن نابود شدن اون جفت دیگه هم مادش رفت ولی جوجه هاش با نرش مونده دیگه تحمل باخت ندارم نمیدونم چیکارشون کنم حیفف

 4. حسین می گوید

  با سلام من به یه جفت زاغ دارم تا الان حدود ۳ ماه هست که جفتن اوایل تر هر روز با ماده جفت میکردن و بی ماده تخم نمیزاشت حدودا ۱ ماه همینطور هر روز تکرار میشد ولی بعد تر دیگه تمایل به جفتگیری نداشت و کمتر با ماده بود بنظر شما ماده مشکل داره البته سن تر و ماده هر دو حدود ۸ ماه می رسه شاید تر بیشتر باشه ولی ماده جوجه خونه هر کاری کردم جفتشم عوض کردم ماده تخم نمی کنه لطفا راهنمایی کنین

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   شاید از چیزی ترسیده
   یا تخم هاش رو قبلا برداشتید که دیگه تخم گذاری نمیکنه

 5. حامد می گوید

  سلام دوست عزیز.من یک جفت کبوترسینه دارم.هربارکه تخم میکنه یدونه اش بازمیشه واون یه دونه بعدچندروز میگره. ممنون میشم راهنماییم کنین

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   به تغذیه کبوترها رسیدگی کنید
   تغذیه من عامل اصلی جوجه نشدن تخم ها و مرگ جوجه پس از تولد هستش

 6. mahdi می گوید

  سلام من یه جفت کبوتر ساتن دارم هر وقت تخم میکنند یه تخم جوجه نمیشه پرسیدم گفتن ویتامین Eدادم هنوزم یه تخم جوجه نمیشه اگه میشه کمکم کنید

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   حتما به تغدیه کبوتر ماده پروتئین و کلسیم کافی اضافه کنید.
   از جفت گیری پرنده نر با اون مطمئن بشید.

 7. میلانی می گوید

  سلام یه کبوتر اتفاقی اومده حیاطمون ۳ ماهه که میاد حیاطمون دون میخوره میره فصل سرما که رسید چجوری ازش مراقبت کنیم گربه نخوره?
  تو انباری میشه نگه داشت? بالغه

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   بله امکانش هست ، برای جلوگیری از حمله گربه به پرنده ، می توانید برای کبوتر از قفس استفاده کنید.

 8. احمد می گوید

  سلام یک جفت کبوتر دارم که جوجه هاشون پنج روزه هستن امروز مادشون سگ خورد آیا نره از جوجه ها مراقبت میکند اگه نکرد چکار کنم

  1. ادمین می گوید

   سلام
   بله به امکان زیاد میکنه
   اگه نکرد باید خودتون مراقبت کنید !
   مقاله زیر رو بخونید :
   مراقبت از جوجه کبوتر

 9. حسین می گوید

  سلام کبوترام ۱ماه هست که باهم هستن ولی تخم نمی زارن چرامگه مشکل از نژاد شونه؟

  1. ایمان نظری می گوید

   فرقی ندارد که شما چه نژادی از کبوتر ها را پرورش می دهید. همه کبوتر ها دارای ویژگی های ذاتی یکسانی هستند و در صورتی که کبوتر های شما بالغ باشند، با رسیدن فصل بهار نشانه هایی از مستی در آنها بروز خواهد کرد اما برای تقویت آنها و انجام جفت گیری موفق بهتر است موارد اشاره شده در این مقاله را انجام دهید. اما قبل از آن باید با نشانه های مهم در تشخیص جنسیت کبوتر های نر از ماده آشنا شوید که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

   پس از شناسایی جنسیت کبوتر و حصول اطمینان از نر بودن کبوتر مورد نظر مرحله بعدی تست سالم بودن پرنده می باشد، زیرا برخی از پرنده ها به دلیل ناتوانی ذاتی قادر به جفت گیری نیستند به عنوان مثال پرنده های فلج و یا دارای پاهای کج و یا ضعیف توانایی لازم برای برقراری یک رابطه کامل را ندارد و برخی از کبوتر ها نیز بر اثر عوامل دیگری دچار جراحت و یا شکستگی شده اند که در این حالت نیز قادر به جفت گیری نخواهند بود و ناگفته نماند که برخی از کبوتر های نر کم هوش هستند و توانایی تشخیص جفت خود را ندارند.

   اما پس از شناسایی و انتخاب کبوتر های نر و سالم نوبت به تغذیه و تقویت آنها خواهد رسید. دانه ها و تخم های گرم مانند تخم کتان، گاودانه و شاهدانه دارای انرژی بسیار زیادی هستند و می توانند کبوتر شما را برای جفتگیری آماده کنند، بنابراین برنامه غذایی کبوتر را بر روی این دانه ها متمرکز کنید. تمیز بودن کبوتر به او حس اعتماد به نفس خواهد داد بنابراین هفته ای دو الی سه مرتبه کبوتر تان را با ظرف آب گرم استحمام دهید، اگر هوا گرم و آفتابی است می توانید این ظرف آب را در زیر آفتاب قرار دهید و اجازه بدهید کبوترتان به شخصه آب تنی کند و سپس در مقابل آفتاب خودش را خشک کند، این سبب خواهد شد تا کبوتر تان خودش را پاکیزه و جذاب بداند و به راحتی به سمت جنس مونث خواهد رفت و پیشنهاد رابطه را خواهد داد.

   قفس کبوتر ها باید طوری باشد که به راحتی پرواز کنند این کار باعث آزاد شدن انرژی زیاد ذخیره شده در بدن کبوتر خواهد شد و قدرت بدنی او را برای انجام یک جفت گیری موفق افزایش خواهد داد و پرنده شما را شاداب تر و سرحال تر خواهد کرد. مکان پرورش آنها را تمیز نگه دارید وجود فضولات زیاد در قفس باعث بیماری کبوتر های نر و ماده خواهد شد زیرا بوی ساطح شده از فضولات حاوی آمونیاک بوده و آمونیاک برای سیستم تنفسی کبوترها و انسان ها مضر می باشد.

 10. مرتضي می گوید

  سلام ايا دوكبوتر نروماده باهم بشت گيري ميكنند اول نر بعد ماده

 11. سعید می گوید

  س داداش یه۱ماهی میشه۳جفت کفترخریدم اول که اوردمشون خیلی تروتمیزبودن الایخوردفظولات کفترچسپیده بهشون هرچیم اب میزارم استحمام کنن نمیکنن خیلی کفترامودوس دارم گرونم پام دراومدن وقتی میبینم اینقدکثیف شدن خیلی ناراحت میشم خواهشاراهنمایم کن داداش

 12. مهدی محسنی می گوید

  با سلام و ادب
  ما یه جفت کبوتر داریم که جوون هستن و تازه تخم گذاری رو شروع کردن
  دوبار تاحالا تخم گذاشتن و هربارم ۴تا تخم گذاشتن ولی تخماشون نه جوجه شده نه خراب شده غذای مغذی هم بهشون دادیم ولی نمیدونیم چرا تخماشون جوجه نمیشه ممنون میشیم راهنمایی کنید و بفرمایید دلیل جوجه نشدن تخما چیه و باید چیکار کنیم تا جوجه بشن؟

  1. ناشناس می گوید

   سلام این دوتا کبوترماده هستند برای همین ۴ تخم میگذارند

 13. سامان طوقی باز می گوید

  سلام ممنون از مطالبتون
  در جواب یکی از دوستان:اولا لازم نیس ۲۱ روز وایسی میتونی تو هفته اول تخمارو ببری جای تاریک با ی چراغ قوه قوی یا فلاش گوشیت نگاه کنی اگه نطفه داشته باشه داخل تخم کاملا معلومه(رگ و خون )
  در جواب دوست بعدی ک میگه تخماشون سرد نشه:اولا دوست عزیز کبوتر ب جاش بستگی داره تو فصول سرد مثل پاییز و زمستان ک تخم براره اگه بخوای چهار فصل جوجه بگیری باید کفترخونت رو گرم کنی
  ولی بهتره واسه جوجه گیری تو زمستان مخصوصا جایی مثل زیر زمین داشته باشی چون کبوتر وقتی دون و ابشو میدی از رو تخما بلند میشه و اگه جات سرد باشه تخم ک سرد شه چون نطفه شوک بهش وارد میشه یا نارس میشه یا جوجه خیلی ضعیفی در میاد اما تو فصل تابستون و بهار مشکلی نداره چون هوا خودش دماش معتدله
  در ضمن اینم از تجربه خودمه
  مولداتو بعد از هربار ک جوجه هاشون سه هفته ای شد اب بزار براسون تا اسحتمام کنن بخاطر اینکه دفعه بعد ک تخم میزاره هر ابی رو دید خودشون خیس نکنه و رو تخم بخوابه ک خرابشون میکنه
  در ضمن کبوتری ک سر وقتش استحمام کنه احتمال مریض شدنش کم میشه و هر دونی رو ک میخرید چه با گونی و یا کیلویی حتما بشورید و خشکش کنید و بعد خشک شدن نمک بزنید ک جک جونور در نیاره

  با سپاس

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   ممنون از تجربه خوب شما

 14. Ali molaiy می گوید

  با سلام ؛؛ آیا جوجه های ۱۰ روزه که پدر مادر آنها مرده اند و من با دست غذا به انها می دهم ؛ می توان از قطره مولتی ویتامین یا ب کمپلکس به آنها خو رانده شود ؟ با تشکر

  1. کارشناس وب سایت می گوید

   بله می توانید مولتی ویتامین را در آب آشامیدنی آنها بریزید.

 15. پیمان می گوید

  سلام ..اولا از راهنمایی هاتون بسیار متشکرم ..دوما یه سوال ازکجا باید فهمید تخم کبوتر نتفه دارد یا نه ایا پرنده خود براین امر واقف است …اگر پس از ۲۱ روز جوجه از تخم درنیامد چه باید کرد ممنون میشم ذاهنمایی بفرمایید

 16. ناشناس می گوید

  سلام می خواستم بدونم که کبوتر مریضی های پوستی هم داره

 17. فرحان می گوید

  سلام
  ببخشید من تازه کبوترام برا اولین بار خوابیدن رو تخم هاشون.وقتی میخوان جاهاشونو عوض کنن در حد ۳یا ۴ دقیقه فاصله میفته بعضی وقت ها این باعث سرد شدن تخم ها یا خدایی نکرده تشکیل نشدنه جوجه نمیشه؟لطفا راهنماییم کنید بار اولمه

  1. ناشناس می گوید

   نخیر

  2. ناشناس می گوید

   به

 18. فرحان می گوید

  مطالبتون عالی بود

  1. سید می گوید

   دوست عزیز سلام کبوتر زمانی بلد میشه رو به زمان کرچی با نشستن افزایش مده نگران نباشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.