حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

اصطلاحات کبوتر بازی بخش اول

اصطلاحات کبوتر بازی

اصطلاحات کبوتر بازی بخش اول

استیل : به قد و قواره کبوتر ، که ظاهری می باشد و قابل رویت و مشاهده است ، استیل یا فرم می گویند این استیل در شناخت کبوتران پرشی امری تخصصی می باشد و با تجربه بسیار قابل تشخیص و رویت می باشد.

این کول و آن کول : به کبوترانی که در موقع پرواز از حدود لانه خارج و به راست و چپ و شمال و جنوب متمایل میشوند ، میگویند به این کول و آن کول میرود.

بوم دار: به کسانی گفته می شود که در استخدام پرورش دهنده بوده و نگه داری و نظافت کبوتران، لانه ان ها و نیز هر آنچه که مربوط به کار پرندگان است را به عهده دارد. . بازی کردن: به عمل کبوترانی که در هوا(آسمان) معلق می زند و نمایش می دهند، بازی کردن می گویند.

بازی دار : به کبوترانی که در آسمان به نمایش می پردازند و ملق می زنند و پرواز خود را زیباتر می کنند، بازی دار می گویند.

باخت کردن : اگر کبوتری از دسته خود به دسته دیگری بپیوندد، اصطلاحاً می گویند که «باخت» کرده است.

باخت رفتن : زمانی که کبوتر جلد شده ای بعد از به پرواز درآوردن به بوم اصلی اش بر نگردد، اصطلاحا می گویند کبوتر باخت رفته که معمولاً بر اثر عواملی چون آماده نبودن کبکی و بیماری، ذات کبوتر، باد و باران، گرما و سرما، امواج سر گردان رادیویی و ماهواره ای و موبایل و غیره … می باشد.

بالا ماندن : اغلب کبوترهای «در رو»، حتی با وجود تاریک شدن هوا به پریدن ادامه می دهند و به اصطلاح، شب بالا می مانند.

بریدن : به کبوتری اطلاق می گردد که در هنگام پرواز با اشکال مواجه شده و نتواند توقعات صاحبش را برآورده نموده و حد نصاب لازم را بدست بیاورد و زودتر از ساعت متعارف بع لانه بازگردد و نیز نتواند خود را کنترل نماید می گویند بریده است.

اصطلاحات کبوتر بازی

برفی شدن : به کبوتری که سفیدی برف همه جا پوشانده چشمانش را بزند و قادر به تشخیص نباشد و نتواند به لانه بازگردد، می گویند برفی شده است.

بند شدن : به کبوتری گفته می شود که بیش از حد ملق می زند تا حدی که ممکن است به کف زمین و یا بام های دیگری بیافتد.

بوم : ( پشت بام ) به بالاترین جای یک منزل که کبوتر دار بر روی آن بازی می کند

بیرون کردنی : به کبوتری اطلاق می گردد که نتوانند توقعات صاحبش را براورده نموده و حد نصاب رکورد لازم را بدست بیاورد.

بیخ کول ها ( رو پر ) : به پرهای روی شاه پرهای اصلی بیخ کولی گویند که در زمان کبک کردن باید کشیده شود.

پاک : کبوتری که رنگ آمیزی پرهایش، با آنچه که نزد عشقبازان (کبوتر بازان) معروف است، مطابقت کامل داشته باشد. (مقابل آن: کبوتر غلط)

پا کردن : اصطلاحی برای پرواز دادن یا پراندن کفتر ، توسط کفترباز است.بدان ” سر دادن ” نیز گفته می شود.

پشت دری : به کبوترانی گفته می شود که پرواز چندانی نداشته و از خود هنری نشان نمی دهند و به اصطلاح نامرغوبند و فقط برای جلد کردن انواع دیگر از آن ها استفاده می شوند، پشت دری می گویند. این کبوتران اغلب در بیرون از لانه و پشت در قفس روزشان را به شب می رسانند.

پر بستن : کبوترانی که هنوز لانه را به درستی نمی شناسند و نبایستی پرواز کنند ، پرهایشان را به وسیله نخ می بندند به این عمل پر بستن می گویند.

پر دادن : به عمل به پرواز در آوردن کبوتران پرشی و یا کبکی پر دادن می گویند.

سپر دادن : به عمل زدن زیر کبوتران پشت دری برای جلب توجه کردن، پر دادن گفته می شود. ( در زمانی که کبوتر غریب روی خانه می باشد و یا جوجه ناجلدی را پرداده اید و روی خانه در حال پرواز می باشد.)

پس آمدن : به کبوتری گفته می شود که پس از چند مدت، بعد از گم شدن یا هدیه داده شدن و یا فروختن یا دزدیدن به لانه خود باز می گردد. این عمل نشانه هوش و قدرت جهت یابی، وفاداری بالای کبوتر به لانه اش می باشد.

تو بند افتادن : به کبوترانی که از زیاد بازی کردن و معلق زدن دیگر قادر به پرواز

توفاق کردن : توفاق کردن یعنی پرهای شماره ۳، ۴، ۵ کبوتر را چیدن البته به سمت داخلی نه بیرون ( بال کبوتر که باز شود به بلندترین پر بالش تیزی شماره ۱۰ می گویند و اگر به داخل شمرده شود و پرهای ۳، ۴، ۵ آن قیچی شود، می گویند توفاق شده است. البته ممکن است ۱ یا ۲ عدد از تیزهای کبوتر افتاده باشد و جایش یا خالی باشد و یا شیر باشد که باید آن را در شمارش حساب کرد.) علت اینکار کاهش قدرت کبوتر در بعضی از فصول سال می باشد.

 

اولین کبوتر بازان حرفه ای

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.