حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

آیا گله مولد بلدرچین براي مجموعه پرورش بلدرچین شما لازم است؟

گله مولد بلدرچین

آیا گله مولد بلدرچین براي مجموعه پرورش بلدرچین شما لازم است؟

گله مولد بلدرچین میتواند اولین بخش تولیدي در یک واحد پرورش بلدرچین باشد.

در بخش مولدان در صورتی که سرمایهگذاري و شرایط اولیه را فراهم کنیم مدیریت این بخش نسبتاً ساده است.

نگهداري مولد در مجموعه پرورش بلدرچین سبب میشود که نیازي به خرید تخم نطفه دار و جوجه نباشد و تنش و تلفات جابجایی جوجه تازه متولد شده تقریباً حذف میشود.

مهمترین پیچیدگی که نگهداري گله مولد در یک مجموعه پرورش بلدرچین دارد این است که در صورت تولید مداوم، هر هفته

مقدار مشخصی تخم نطفه دار و جوجه تولید میشود.

در صورتی که مشتري لازم براي فروش این محصولات وجود نداشته باشد باید امکانات لازم

براي پرورش مداوم در داخل مجموعه وجود داشته باشد.

در واقع باید شرایطی فراهم کنیم که هر هفته بتوان جوجه تولیدي را در مجموعه پرورش داد.

 

بازاریابی بلدرچین و فروش بلدرچین اولین مهارت پرورش بلدرچین

 

زمان مناسب تولید را از قبل برنامه ریزي کنیم.

در صورتی که هدف نهایی مجموعه پرورش بلدرچین تولید گوشت باشد باید از حدود سه ماه قبل گله مولد را براي تولید آماده کرد.

فرض کنید براي اوایل مهر قصد فروش هفتهاي یک تن گوشت را دارید.

حدوداً ۵۵۰۰ پرنده با متوسط وزن ۲۳۰ گرم قادر به تولید این مقدار گوشت است. بنابراین به حدود ۶۰۰۰ جوجه یکروزه در هفته نیاز دارید.
چرا سه ماه قبل از تولید گوشت، گله مولد باید تولید داشته باشد؟
با محاسبه ۴۵ روز دوره پرورش، ۱۸ روز جوجه کشی و ۷ روز جمع آوري تخم، مجموع دوره پرورش جوجه حدود ۷۰ روز طول خواهد کشید.

با محاسبه ۱۵ روز بعد از بلوغ گله مولد که قادر به جمع آوري تخم با باروري مناسب باشیم حدوداً از ۳-۵/۲ ماه قبل از تولید گوشت براي تشکیل گله
مولد باید برنامه ریزي کرد.

اگر قصد کاهش تولید نیز داریم از سه ماه قبل باید اقدام به کاهش یا حذف گله مولد کرد.

 

توجه : براي تشکیل گله مولد باید از ۶-۳ ماه قبل برنامه ریزي کنیم.

 

در صورتی که قصد داریم گله مولد اولیه را با خرید تخم نطفهدار تشکیل دهیم حدود دو ماه نیز فرایند جوجه کشی و رشد گله مولد طول خواهد کشید.

یکی از مشکلاتی که در بسیاري از واحدهاي تولیدي بلدرچین به وفور مشاهده میشود عدم هماهنگی تولید با بازار است.

بسیاري از پرورش دهندگان، بازار مصرف محصولات را میشناسند ولی گاهی به حدي درگیر کارهاي روزمره میشوند که کاهش یا افزایش تولید را فراموش میکنند.

به خصوص در فصل گرما که مصرف محصولات بلدرچین کم میشود باید حداقل از سه ماه قبل مثلاً بهمن یا اسفند تولید را کاهش داد.

براي تولید در فصل سرد باید حداقل از اوایل تابستان اقدام به افزایش جمعیت گله مولد نمود.

این افزایش و کاهش نیز میتواند به صورت تدریجی و یا یک مرتبه باشد که افزایش و کاهش تدریجی توصیه میشود.

چون سبب میشود که مدیریت پرورش و فروش محصولات به راحتی انجام شود.

توجه داشته باشیم که مصرف محصولات بلدرچین تقریباً در هیچ فصلی قطع نمیشود ولی ممکن است به شدت کاهش یابد.

 

کارخانه های جداگانه در یک مجموعه پرورش بلدرچین

سه روش تشکیل گله مولد بلدرچین

۱ -خرید تخم نطفه دار
براي تشکیل گله مولد بلدرچین میتوانید با خرید تخم نطفه دار و تبدیل آن به جوجه و سپس پرورش آن، گله مولد را تولید کنید.

این روش طولانی ترین روش تشکیل گله مولد است.

براي این کار شما به ۱۸ روز زمان براي جوجه کشی، ۴۵ روز براي پرورش و حدود ۱۰ روز براي رسیدن

گله به تولید نیاز دارید در واقع به زمانی در حدود ۳-۵/۲ ماه نیاز دارید.

این روش در صورتی که فرصت کافی داشته باشید مطمئن ترین و ارزان ترین راه تشکیل گله مولد است.

۲ -خرید جوجه یکروزه
در روش خرید جوجه یکروزه حداقل ۱۸ روز فرایند تشکیل گله مولد زودتر انجام میشود.

اما این روش در شرایطی مقرون به صرفه است که فاصله خیلی زیادي با گله مبدأ نداشته باشید و از کیفیت جوجه مطمئن باشید.

۳ -خرید مولد
در این روش اقدام به خرید جوجه هاي بلدرچین از گله مطمئن در سن ۳۰ تا ۴۰ روزگی از پرورش میکنیم.

این روش سریعترین روش تشکیل گله مولد است. براي اطمینان از عدم همخونی در گله میتوانید نر مورد نیاز

گله خود را از گله متفاوتی نسبت به گله مولد ماده تهیه کنید.

ترجیحاً پرنده نر و ماده هر دو از یک نژاد و سویه باشند.

جابجایی مولدان در سیستم پرورش بلدرچین | گله مولد بلدرچین

بهترین زمان براي جابجایی مولدان قبل از شروع تولید است.

چون زمانی که گله به تولید رسیده باشد در حین جابجایی به پرنده تنش وارد و تولید متوقف میشود. گاهی به دلیل شکستن تخم در
شکم پرنده، جابجایی ممکن است سبب تلفات نیز شود.

جابجایی مولدان خریداري شده قبل از شروع تخمگذاري پرنده و نگهداري در شرایط مناسب سبب میشود

بعد از گذشت حداکثر یک هفته گله مولد تولید خود را شروع میکند.

توجه: از جابجاي بلدرچین مولد پس از شروع تخمگذاري جدا خودداري کنید.

اگر قصد داریم از جوجه هاي گله پرورشی خودمان نیز به عنوان مولد استفاده کنیم انتقال مولدان انتخابی

از بخش پرورش به قفسهاي تخمگذاري مولدان باید قبل از شروع تخمگذاري باشد.

 


 

مطالب مفید دیگر در صنعت جوجه کشی :

خروس نورفولک خاکستری NOrfolk Grey

خروس اسکاتلندی خاکستری ScotS Grey

دستگاه جوجه کشی شتر مرغی ۲۴

خروس : آروکونا Araucanas

خروس کتالان چرمی Buff Catalanas

خروس نورفولک خاکستری NOrfolk Grey

دستگاه جوجه کشی شتر مرغی ۷۲

 


 

 

 

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.