مرور برچسب

مرغ

ساختار تخم مرغ

ساختار تخم مرغ اتاقک هوایی در ساختار تخم مرغ یک محفظه میان تهی بین سفیده و پوسته بوده که در انتهای پهن تر تخم مرغ واقع شده است. هنگامی که تخم مرغ از شکم…