تاریخچه قناری، قناری های رنگی، آوازخوان و نژادهای معروف

0

تاریخچه قناری، قناریهای رنگی، آوازخوان و نژادهای معروف

قناری
تاریخچه قناری، قناری های رنگی، آوازخوان و نژادهای معروف : در علوم زیست شناسی و طبق دسته بندیهای موجود قناری وحشی جزایر قناری به دسته گنجشک ها (PaSSeros) و خانواده بزرگ فنجها Fringillidae از دسته سبک بالان تعلق دارد و تمام خصوصیات پرندگان سبکبال را دارد.

قناری وحشی (SeriNus canaria canaria) پرندهای دانهخوار بوده و از میوههای وحشی و جوانه درختان و بوته ها و گاهی از کرمها و ملخ و پروانه ها نیز تغذیه می نماید.اجداد قناریهای فعلی که در جزایر قناری و مادیراو آزرو در اقیانوس اطلس در مجاورت کشورهای مراکش و موریتانی میزیسته و هنوز هم نشانه هایی از وجود اینپرندہ در این نواحی گسترده اقیانوس مشاهده می شود. این پرندہ وحشی جثه ای شبیه به قناریهای رسمی فعلی داشته با پرهائی برنگ زرد سیر مخلوط با سبز و خطوطی سیاه و قهوه ای بر روی بالها و دم.
قناریهای وحشی جزایر قناری عموما در فصل بهار و بصورت گروهی در جنگلها ودشتها برای انتخاب جفت و آشیانه سازی سیر سیستماتیک خود را طی می نمودند دربین آنان جفت مناسبب همواره از روی ابراز عشق و با آواز پر شور پرنده نر و بال زدنهای مادہ صورت می گرفت.
شدہ فعلی نیز در تعداد نوزادان حاصله نقش مهمی را دارد. کار آشیانه سازی بر روی مناسب ترین شاخه و بوته ها و در قلمروی که پرنده نر ترسیم می نمود صورت می گرفت و  خوابیدن روی تخمها را عهده دار بوده است. و در این مدت پرندہ نر ضمن حفظحراست از قلمرو و باغذای چینهدان خود ماده را تغذیه می نمود.این خصیصه هنوز هم دار قناریهای اهلی شده و به قوت خود باقی است. برای اولين بار و هنگامیکه دریانوردان اسپانیائی این مجمعالجزایر را در اقیانوس أطلس به اشتعالی خود در اوردند (اوایل قرن پانزدهم) این پرنده زیبا و خوش اواز را با خود به اسپانیا e بردند.  می توان گفت که قناری، پرنده ای که برای نخستین بار در کشور اسپانیا عده ای به تکثیر و تربیت قناری پرداختند نوزادان تولید شده اند ک، اندک بعنوان یک کالای تجاری به سایر نقاط جهان و بویژهکشورهای اروپائی برده شد و قناری بعنوان پرنده ای خوش استیل و دست آموز، در قفسهای گرانبها زینت بخش منازل اشرافی بحساب می آمد
و کمتر کسی توانائی مالیخرید یک جفت قناری را داشت.کشورهائی نظیر اسپانیا، انگلستان، آلمان و ایتالیا از نخستین کشورهائی بودند که در راه تکثیر و تربیت و تکامل و آمیختن آن با پرندگان دیگر و تولید قناریهائی با رنگها و تیپ بدنی خاص گامهای چشمگیری برداششتند. اکنون پس از گذشت حدود پانصد سال قناری بصورت ایده آل ترین پرندگان قفسی در تمام جهان از جایگاه ویژهایبرخودار است.

غریزه و قلمرو قناری

غریزیه چیست؟ و از کجا سرچشمه می گیرد که هم چون استادی چیره دست پرنده را چنان آموزشی درونی می دهد که به محض رسیدن به سن بلوغ خود یک استاد ماهر می گردد.؟ چگونه پرنده ای بی آنکه آموخته باشد. آشیانه ای چنان زیبا و حیرت انگیز می سازد؟ چگونه آموخته که روی تخمها بخوابد؟ از کجا آموخته که از غذای چنیه دان خود جوجههایش را تغذیه کند. در این زمینه سؤالات زیادی مطرح است و آنچنان راز و رمزی در این امر نهفته است که تفکر در آنها گوشه کوچکی از عظمت و حکمت آنچه را که خداوند تبارک و تعالی در رمز زندگی نهفته است باز می گوید… قناریهاری اهلی شده فعلی، پس از گذشت حدود پنج و نیم قرن هنوز رفتار اجداد خود را حفظ کرده و همین امر موجب تداوم نسل آنان شده است. به تجربه ثابت شده است که جذبه و کشش توأم با عشق و علاقه بین یک جفت در تعداد نوزادان حاصله نقش اساسی را ایفا می کند. در طبیعت آزاد و در بین گروهی از پرندگان هم خانواده، زوج مناسب خیلی زود همدیگر را یافته و در یک قلمرو اختصاصی که در ذهن خود ترسیم می کنند به زندگی ادامه می دهند. لذا پای هیچ بیگانه ای به این حریم باز نمی شود و دلبستگی به این حریم محدود تا پای جان ادامه می یابد.می توان گفت که این دلبستگی به حفظ حریم زندگی در میان پرندگان بیش از کلیه مهره داران شدت دارد. خصوصا در دوران آشیانه سازی و جفت یابی شدت بیشتری پیدا می کند تا جائیکه به تدارک یک آشیانه برای جوجه هائی که یوجود خواهند آمد کمک کرده و موجب تداوم حیات نسل پرنده ای در نقطه معینی از زمین گشته و مانع از آن میشود که پرندگان در فضاهای باز و وسیع طعمه و قربانی موجودات دیگر بشوند. بدست آوردن بهترین قلمرو ممکن که قادر به دفاع از آن باشد نه تنها ضامن تأمین غذای او و خانواده اش است، بلکه امکان یافتن زوجی مناسب را نیز در اختیارش قرار می دهد. روی همین اصل یافتن یک قلمرو خوب و مطمئن کار آسانی نخواهد بود و همواره بر سر تصاحب ایک قلمرو بین پرندگان نزاع و درگیری وجود دارد. در بین پرندگان این می تواند یک اصل و قانون باشد که همیشه پرنده ماده نر را انتخاب می کند انتخاب بستگی به نوع قلمرو و صدای آواز نر و مرغوبیت محلی دارد که نر برای آشیانه سازی بهماده نشان میدهد، عرضه داشتن آنچه که دارد از جذابیت، غرور، صدای آواز خوش و تمام آن چیزهائیکه بتوانند یک ماده را از بین تعدادی نر بسوی خویش جلب کند.وسعت  قلمرو پرندگان بحسب نژادها متفاوت است. مثلا یک عقاب به وسعتی بسیاربزرگ که بتواند خواسته های زندگی اش را تأمین کند نیاز دارد و واضح است که در این قلمرو هویج پرنده دیگری امنیت نخواهد داشت. و اینجا غریزه حکم می کند که ضعیف ترها عقب بنشینند تا زنده بمانند، عقاب از حدودو ثقور مرزهای قلمرو ترسیمی )Goelude( به قلمروی بسیار کوچک نیاز دارد که قادر به حراست از آن باشد. هنگامیکهپرنده ای مانند جنقلهپرنده ای سرانجام مرزهای قلمرو اختصاصی خود را معین نمود و به سایرین ثبت آنرا ثابت نمود، بتدریج به آن علاقمندتر گشته و این علاقه از

لحظه ای که پرنده ماده شروع به ساختن آشیانه می کند به نقطه اوج خود می رسد و هنگامیکه اولین جوجه قدم به جهان هستنی نهاد حراست از این قلمرو برای او حکم مرگ و زندگی را دارد. با وجود اینکه درگیریهای قلمروی در بین پرندگان و خصوصا راسته سبکبالان همیشگی است، معهذا این درگیریها عموما با یک دوئل لفظی خاتمه مییابد، نرهای یکگاہ اختلافات بر سر تصاحب یک قلمرو آنقدر بالا می گیرد که دتو مد عی به جنگ دار آسمان می پردازند و مدام در محدوده قلمرو مورد نزاع همدیگر را دنبال کرده و فریادهای خشم آگین سر می دهند، تا اینکه بالاخره هر دو خسته به گوشه ای در آنسویقلمرو خزیده و با خشم شروع به خواندن می کنند و این خواندن خشمگینانه جزعی ازجفت گیری – تخم گذاری – خوابیدن روی تخمها به مدت معین – چرخاندن تخمها و بسیار ی اعمال شگفت انگیز دیگر همه حکایت از این قانون لاینفک هستی دارد…

قناریهایی که به نزاع و زد و خورد شدید بپردازند.بایستی حتی الامکان زودتر جدا شوند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.