حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

راهنمای مدیریت عمومی و تغذیه مرغ تخمگذار بخش اول

برنامه نوری به منظور تحریک جوجه ها برای تغذیه و رشد

راهنمای مدیریت عمومی و تغذیه مرغ تخمگذار

دوره پرورش مرغ تخمگذار : راهنمای مدیریت عمومی و تغذیه مرغ تخمگذار : در ده بخش مختلف میخواهیم به مدیریت عمومی و تغذیه مرغ تخمگذار بپردازیم.

این مطالب به افراد علاقه مند و فعال در این حوزه بسیار کمک خواهد نمود تا تصمیم درست در مدیریت خود داشته باشند.

لینک های هر ده قسمت به مرور زمان در این صفحه و صفحات هر بخش اضافه خواهد گردید.با ما همراه باشید.

راهنمای مدیریت عمومی و تغذیه مرغ تخمگذار

دوره پرورش مرغ تخمگذار

۱. دوره پرورشی (۰ تا ۵ هفتگی)
برای اینکه جوجه ها در دوران پرورش به خوبی رشد کنند، بسیار حیاتی است که تمام شرایط در روزهای اغازین مطلوب باشد.
دورهٔ زمانی بین ۱ روزگی تا تولید اولین تخم مرغ، برای مرغ نژاد تخم گذار بسیار حیاتی و بحرانی است.

در این دورہ ظرفیت فیزیولوژیکی مرغ رشد مییابد.

موفقیت در دورهٔ پرورش به موفقیت در دوره تخمگذاری منجر خواهد شد و این امر از زمان رسیدن جوجه به سالن اغاز می شود.

ثابت شده است که داشتن تمام استانداردها و به کار بستن تمامی برنامه ها در این مقطع (دوره پرورش)، بهترین عملکرد را در مرحل تولید ایجاد خواهد کرد.

هرگونه تأخیر در رشد در ۴ تا ۵ هفتگی به کاهش وزن در ۱۶ هفتگی منجر خواهد شد

که بعدا در عملکرد مرغ در زمان تولید مؤثر خواهد بود.

 

 

دوره پرورش مرغ تخمگذار
دوره پرورش مرغ تخمگذار

 

وازم و تجهیزات دورۀ پرورش مرغ تخمگذار
وازم و تجهیزات دورۀ پرورش مرغ تخمگذار

ارتباط بین میزان تهویه و دمای سالن را در نظر بگیرید.
ابخوري اضافه برای هر قفسی در هفته اول قرار دهید.
مطمئن شوید که تمام جوجه ها حداقل به ۲ نیپلی دسترسی داشته باشند.
صفحه های کاغذی را در کف قفس، طوری پهن کنید که تا ۷ روز تمام شوند. هر روز، صفحه بالایی را بردارید.

 

نکات مهم دوره پرورش مرغ تخمگذار

 •  حذف آبخوری های کمکی آغازین باید به تدریج انجام شود تا جوجهها به استفاده از ابخوری های معمولی سالن
  • عادت کیفیت بستر لازم است با کنترل و تنظیم دقیق ابخوری ها و نیپل ها از نشت اب جلوگیری شود.
 • در روزهای اولیه بعد از ورود جوجه ها، درجه حرارت آب باید بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد باشد.
 • آبخوری ها در ۲ هفته اول به طور روزانه و از هفته سوم، یک بار در هفته باید شسته و تمیز شوند.
 • حتماً کنترل کنید که تمام جوجه ها و حتی ضعیفترها به دان و آب دسترسی داشته باشند.
 •  استفاده از نیپل های ۳۶۰ درجه (قابل استفاده از هر طرف) مهم است: به خصوصی زمانی
  • که جوجه ها با اشعه مادون قرمز، نوک چينی شده اند.

استانداردهای درجه حرارت و رطوبت محیط در دوره پرورش مرغ تخمگذار

برای اینکه مطمئن شوید لوازم و محیط سالن به اندازه کافی برای ورود جوجه ها گرم شده اند

توصیه می کنیم ۳۶ ساعت قبلی، دمای سالن را افزایش دهید؛ به طوری که دما به ۳۱ تا ۳۳ درجه بستر ۳۲ درجه باشد.
بهترین راه برای اینکه بفهمید درجه حرارت جوجه ها را اندازه گیری کنید.

این دما باید ۴۰ درجه سانتیگراد یا ۱۰۴ درجه فارنهایت باشد.

استانداردهای درجهحرارت و رطوبت محیط
استانداردهای درجه حرارت و رطوبت محیط

 

مرغ تخمگذار
مرغ تخمگذار

 

دما و رطوبت مرغ تخمگذار
دما و رطوبت مرغ تخمگذار

 

 

نکات مهم دوره پرورش مرغ تخمگذار

توجه به کاهش دمای بدن جوجه در اثر تماس با بستر، در روزهای نخست بسیار مهم است.

چون جوجه ها در هفتهٔ اول توانایی تامین دمای بدن خود را ندارند در صورت سردبودن بستر دمای بدان آنها کاسته می شود که خطرناک است.
دما و رطوبت نسبی باید در تمام سالن یکنواخت باشد.
نحوه پخش جوجه ها در سالن، بهترین شاخصی برای ارزیابی دمای سالن است.

در سیستم بستر توجه به نحوه توزیع جوجه ها در هر بخشی (پن) یا در سرتاسر سالن برای مدیریت دمای مناسب سالن به ما کمک خواهد کرد:

 1. اگر جوجه ها دور هم جمع شده باشند، دمای سالن
 2. اگر جوجه ها هم ثور شده باشند و به دسمت دیوارهای سالن بروند، دمای سالن بسیار زیاد است.
دمـای بـدن جوجـه
دمـای بـدن جوجـه

 

برنامه نوری به منظور تحریک جوجه ها برای تغذیه و رشد

برای تشویق جوجه ها به خوردن دان و آب، باید در ۳ تا ۴ روز اول، برنامه نوری حداکثر (۲۲ تا ۲۳ ساعت) همراه با شدت بالا (۳۰ تا ۴۰ لوکسی) باشد.

سپس در سالن های بسته، شدت نور باید به تدریج کاهش داده شود تا به ۱۰ لوکس در ۱۵ روزگی برسد.

البته تنظیم شدت نور به رفتار جوجه ها نیز بستگی دارد.

بدین صورت که در هر ۶ ساعت، ۴ ساعت نور و ۲ ساعت تاریکی باشد و این برنامه را ۴ بار در هر ۲۴ ساعت تکرار کنیم.

سپس از هفته سوم به بعد، برنامه نوری توصیه شده را ادامه دهیم: به طوری که در هفته سوم ۱۸ ساعت نور باشد.
در برخی مناطق و تحت شرایط خاصی این برنامه میتواند اجرا شود.

 

برنامه نوری به منظور تحریک جوجه ها برای تغذیه و رشد
برنامه نوری به منظور تحریک جوجه ها برای تغذیه و رشد

 

برنامۀ نوری هفته ابتدایی برای دریافت دان و رشد مطلوب
برنامۀ نوری هفته ابتدایی برای دریافت دان و رشد مطلوب

 

چند نکته کلیدی برای شروع خوب پرورش جوجة یک روزہ:

قبل از رسیدن جوجه ها تمام لوله های آب را با فشار بشویید ضد عفونی کننده در انها باقی نمانده است.
نیپل ها و سایر آبخوری ها را مرتبا بررسی کنید و مطمئن مدور باید در کف سالن و نیپل ها در سطح چشم جوجه ها قرار داشته باشند

به طوری که جوجه ها بتوانند به آب کافی دسترسی داشته باشند.

برای جوجه ها فشار اب نیپل ها را طوری تنظیم کنید تا قطره آب ایجاد شود (کاهش فشار آب در لوله ها).
در زیر نیپل ها یک صفحه کاغذ پهن کنید تا جوجه ها را کاغذهای مخصوص جوجه ها بریزید.

 

در ۴۸ تـا ۷۲ سـاعت اولیـه بعد از ورود جوجـه ارتفاع نیپل ها بایـد در سـطح چشـم جوجه هـا باشـد .

سـپس از روز چهـارم ارتفـاع نیپلهـا بایـد بـاال بـرود .

طوری کـه پرنـده با زاویـه ۴۵ درجـه آب بنوشـد.

ارتفاع نیپل
ارتفاع نیپل

کنترل پر بودن چینه دان جوجه ها در طول ۲۴ ساعت اولیه پس از ورود انها به روشی زیر:

کنتـرل پربـودن چینـه دان جوجه هـا
کنتـرل پربـودن چینـه دان جوجه هـا

 

زمانی دان توزیع کنید که مطمئن شوید جوجه ها به اندازهٔ کافی اب نوشیده اند و مایع بدن خود را تامین کرده اند

(تقریبا ۲ ساعت بعد از اسکان جوجه ها در سالن) به خصوص اگر زمانی طولانی در راه بوده اند.

برای اینکه آب تازه و با دمای مناسب در اختیار جوجه ها قرار گیرد، درست قبل از رسیدن انها

لوله ها را تخلیه کنید: خصوصا در مناطق با اب وهوای گرم. رعایت نکات فوق به شما کمک خواهد کرد

تا به اهداف زیر برسید :
شروع خوب، با تلفات کم در ۲ هفته اولی.
رشد بدنی مناسب، همراه با یک سیستم ایمنی خوب.
یکنواختی متناسب، از همان اغاز کار.

 

مطالب مرتبط جوجه کشی :

مدیر سایت
دیدگاه کاربران ۲ دیدگاه
 • رسول ۲۹ آبان ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۷:۱۰

  بادرود
  مطالبتون کامل و عالی بود
  سپاسگذارم از شما

 • رسول ۲۹ آبان ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۷:۱۰

  بادرود
  مطالبتون کامل و عالی بود
  سپاسگذارم از شما

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.