حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

اصطلاحات کبوتر بازی ، بخش سوم

اصطلاحات کبوتر بازی

اصطلاحات کبوتر بازی

اصطلاحات کبوتر بازی – سر دادن : وقتی پرورش دهنده کبوتران خود پرواز می دهد،می گویند کبوتر سر داده است.

سر پر : به کبوترانی که پس از کشیدن پرهایشان و رشد مجدد ان، قبل از رسیدن ، شامل پرها به اندازه ای که بتواند پرواز کنند، می گویند سر پر شده است.

 

اصطلاحات کبوتر بازی

 

سو : وفاداری به لانه را سو گویند.

فروبازی کردن : وقتی کبوتر در آسمان نمایش می دهد میگویند فرو بازی می کند.

قرص بازی کردن : وقتی کبوتر نمایش هوایی خود را به طور کامل انجام دهد، میگویند قرص بازی می کند. .

قلم کردن : کبوترانی که توسط مربیشان شاه پرهای آنها، قیچی و یا کشیده شود را قلم کردن میگویند.

قل و واقل : به جوجه کبوترانی که از سر شادابی حرکاتی نمایشی در آسمان انجام می دهند می گویند قلی و واقل میکنند.

قیچی : به کبوترانی که پرهایشان را چیده باشند، می گویند قیچی شده اند.

قوش بازی : در زمانی که کبوتران مورد حمله قوش ، قرقی ، شاهین و یا عقاب، قرار گیرند تو هم می پیچند و حرکاتی عجیب انجام می دهند که به این پیچیدن شان قوش بازی می گویند اصولا یکی از عوامل تیپ شدن کبوتران و تو هم رفتن آنها، همین پرندگان شکاری می باشند.

غریب : به کبوترانی که به طور اتفاقی به لانه خودی وارد می شوند غریب می گویند.

غلط : به کبوتری گویند که دارای رنگ خالصی نباشد و دارای یک یا تعدادی رنگ پر مغایر با رنگ اصلی کبوتر دارد.

غلط انداز: پرهایی که دور از چشم پرورش دهنده در بال های کبوتران رشد کرده  باشد و موجب شود پرنده بی اختیار به پرواز در آید، غلط انداز می گویند.

کاکل کبوتر : نژادی از کبوتر است که بر روی سرش پرهای برجسته ای به مانند شاخ ( کاکل ) می باشد این پرها بر خلاف جهت دیگر پرها روییده می شود و بسیار مشخص و بارز می باشد.

کبوتر بند شده : به کبوترانی که از زیاد بازی کردن و پشتک زدن، دیگر قادر به پرواز نباشند ودر مواقعی حتی انقدر شدت دارد که در کوچه و خیابان نیز می افتند، کبوتر بندشدہ ای گویند.

کبوتر ساز شده : کبوترانی که به موقع کبک شده و به پرواز در آمده و آماده برای پرش نهایی در روز گرو می باشد، کبوتر ساز شده می گویند.

کبوتر از تخم افتاده : کبوتری که به علت پیری، کمبود کلسیم و ویتامین ها، شکستن جناق و یا ابتلا به بیماری خاصی تخم نگذارد، از تخم رفته می نامند. ممکن است با تقویت کبوتر دوباره به تخم آید و یا در مواقعی به دلایل خاصی (شکستن جناق و جوش نخوردن) دیگر هیچوقت تخم نکند.

کبوتر پنجه دار: کبوتران پنجه دار، کبوتران بسیار خوب و پرشی را شامل می شوند. زمانی که برای نشستن از بلندی به پایین می آیند به صورت مداوم پنجه می کنند و پایین و بالا می کنند تا بنشینند و این کار را به دفعات انجام می دهند. می توان به خوبی با تعدادی از کبوتران پنجه دار غیر پرشی غریب گیری کرد. با کیش کردن و دست دست کردن های پیاپی و پنجه کردنهای مداوم به خوبی توجه کبوترهای غریبه را به خودشان جلب می کنند.

کبوتر هرز : به کبوتری گویند که در جاهای دیگری به غیر از بام صاحبش بنشیند.

 

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.