حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

تخم نطفه دار غیرطبیعی
شناسایی وضعیت طبیعی و غیرطبیعی جوجه در تخم   تعداد کمی از جوجه ها بعلت وضعیت غیر طبیعی در تخم نمیتوانند از تخم خارج گردند . البته همه وضعیت های غیر طبیعب منجر به مرک جوجه نمیگردد ، اما این ...
مدیر سایت
X