حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

Australian Pit Fowl
انواع نژاد مرغ و خروس : مرغ مسابقات استرالیایی ( Australian Pit Fowl )   نام انگلیسی : Australian Pit Fowl نام فارسی : مرغ گودال استرالیایی انواع نژاد مرغ و خروس : مرغ مسابقات استرالیایی ( Australian Pit Fowl ...
مدیر سایت
Australian-Games-Fowl
انواع نژاد مرغ و خروس : مرغ مسابقات استرالیایی ( Australian Games Fowl )       انواع نژاد مرغ و خروس : مرغ مسابقات استرالیایی ( Australian Games Fowl )   نام انگلیسی : Australian Games Fowl نام فارسی ...
مدیر سایت
Augsburger-آگوس-بورگر
انواع نژاد مرغ و خروس : آوگس بورگر ( Augsburger )   انواع نژاد مرغ و خروس : آوگس بورگر ( Augsburger ) نام انگلیسی : Augsburger نام فارسی : آوگس بورگر انواع نژاد مرغ و خروس : آوگس بورگر ...
مدیر سایت
Aseel
انواع نژاد مرغ و خروس : اصیل ( Aseel ) نان انگلیسی : Aseel نام فارسی : اصیل انواع نژاد مرغ و خروس : اصیل ( Aseel ) خصوصیات : نژاد اصیل یکی از اجداد نژاد کورنیش به شمار می ...
مدیر سایت

خروس : آردینر Ardenners

آردینر
انواع نژاد مرغ و خروس : آردینر ( Ardenners ) انواع نژاد مرغ و خروس : آردینر ( Ardenners )   نام انگلیسی : Ardenners نام فارسی : آردینر انواع نژاد مرغ و خروس : آردینر ( Ardenners ) خصوصیات ...
مدیر سایت
مرغ-araucana
  انواع نژاد مرغ و خروس : آروکونا ( Araucanas )   انواع نژاد مرغ و خروس : آروکونا ( Araucanas ) نام انگلیسی : Araucanas نام فارسی: اروکونا انواع نژاد مرغ و خروس : آروکونا ( Araucanas ) خصوصیات ...
مدیر سایت
Appen-Zeller
انواع نژاد مرغ و خروس : آپنزیلر ( Appen Zeller ) انواع نژاد مرغ و خروس : آپنزیلر ( Appen Zeller )   نام انگلیسی : Appen Zeller نام فارسی: آپنزیلر آپنزیلر ( Appen Zeller )  خصوصیات : این نژاد ...
مدیر سایت

خروس آنکونا AnCOna

مرغ آنکونا
انواع نژاد مرغ و خروس : آنکونا ( AnCOna ) نام انگلیسی : AnCOna نام فارسی : آنکونا آنکونا ( AnCOna ) : خصوصیات: مبدا این نژاد نیز شهر «آنکونا» در کشور ایتالیا می باشد و از نظر تیپ شبیه ...
مدیر سایت
American-Game-Fowl
انواع نژاد مرغ و خروس : مرغ مسابقات آمریکایی ( American Game Fowl )         انواع نژاد مرغ و خروس : مرغ مسابقات آمریکایی ( American Game Fowl ) نام انگلیسی :  American Game Fowl نام فارسی ...
مدیر سایت