حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم
اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم - قو زدن : کبوتران نر در هنگام جفت خوردن و مستی کردن از خود صدایی خاص در می آورند که به آن قو زدن گفته میشود. دم جارو کردن ...
مدیر سایت
اصطلاحات کبوتر بازی بخش چهارم
اصطلاحات کبوتر بازی - کرهم : به جوجه هایی که هم سن و سال هم هستند یا به عبارت دیگر کبوترانی که در یک دهن جوجه کشی بوده اند، کرهم می گویند. کشگرک : کبوتر نوع شاهزاده به رنگ زرد را کشگرک می گویند.شل : به دسته ای از کبوتران که به صورت فشرده در آسمان پرواز می کنند، شل می گویند.
مدیر سایت
اصطلاحات کبوتر بازی
اصطلاحات کبوتر بازی - سر دادن : وقتی پرورش دهنده کبوتران خود پرواز می دهد،می گویند کبوتر سر داده است.سر پر : به کبوترانی که پس از کشیدن پرهایشان و رشد مجدد ان، قبل از رسیدن ، شامل پرها به اندازه ای که بتواند پرواز کنند، می گویند سر پر شده است.
مدیر سایت
اصطلاحات کبوتر بازی
اصطلاحات کبوتر بازی، توفاق بستن : توفاق بستن یعنی پر شماره 3 ، 4 ، 5 را به صورتی زنجیری بستن البته شمارش به صورت بالا باید انجام شود.تو لک رفتن : در مواقعی از سال مانند آخر تابستان و یا پس از فصل جوجه گیری کبوتران شروع به ریختن پرهای کهنه کرده و پرهای نو را جایگزین ان پرها می کنند در این زمان می گویند کبوتر تو لک رفته است.
مدیر سایت
X