مرور برچسب

پرورش کبوتر

تاریخچه کبوتر

تاریخچه کبوتر تاریخچه کبوتر : تاریخچه اهلی شدن کبوتر تاریخ دقیق پیدایش کبوتر و زمان اهلی  شدن و استفاده  از آن  در جنگ و صلح  به درستی معلوم نیست.…

اهداف پرورش کبوتر

اهداف پرورش کبوتر اهداف پرورش کبوتر پرورش کبوتر و نگهداری کبوترها ممکن است به دلایل زیرانجام گیرد : ۱- مصرف گوشت جوجه کبوترها و یا مصرف تخم کبوتر…