مرور برچسب

آموزش جوجه کشی

سالن های مرغ تخم گذار

سالن های مرغ تخم گذار اانواع سالن های مرغ تخم گذار سالن های مرغداری به دو گروه عمده طبقه بندی می شوند 1-سالن های مرغ تخم گذار : سالن های بسته به طور…