پرورش اردک گوشتی در ایران

پرورش اردک در تمامی کشور ها به منظور تولید تخم و گوشت صورت می پذیرد؛ اما تخم گذاری نسبتا کم این پرنده، سبب شده تا پرورش اردک های گوشتی در نژاد های مختلف…
تماس