حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

وزن تخم های بوقلون درجوجه کشی از بوقلمون

تخم بوقلمون

وزن تخم های بوقلون درجوجه کشی از بوقلمون

تخم بوقلمون

وزن تخم از نظر رشد جنین و تبدیل به جوجه۱۷ شاداب و سرزنده اهمیت زیادی دارد.وزن تخم تابع سن گله مولد است و در ضمن تغییر و تنوع زیادی در آن دیده میشود.حداقل وزن تخم بوقلمون برای جوجه کشی اهمیت زیادی دارد و لذا عوامل موثر بر اندازه تخم باید مورد بررسی قرار گیرد.
وزن تخم بوقلمون و سن گله مادر :
در دوره اول تخمگذاری بوقلمون های مادر , وزن تخم دائما رو به افزایش است.ابتدا و به ویژه در ۱۴ روز اول , متوسط وزن تخم افزایشی است ولی پس از آن تا انتهای دوره به فلات می رسد.در صورتی که بوقلمون ها پس از تولک به طور موفقیت آمیزی وارد دومین دوره تخمگذاری شوند,اندازه تخم آنها شبیه وزن آخرین تخم های دوره اول تولیدشان می باشد.متوسط وزن تخم گله متاثر از سن بوقلمون ها و نه مدت زمان بعد از شروع تحرک نوری آنها است.به این معنی که اگر یک گله در سنین اولیه ( زودتر از ۲۹ تا ۳۰ هفته معمول) توسط نور تحریک شود.اولین تخم های آنها کوچکتر است و برعکس اگر دیرتر تحریک نوری شود,اولین تخم ها بزرگ تر میشود.وزن تخم در سویه های بوت ۱۰ و بیگ ۹ از شروع تولید تخم تا پایان دوره تولید تخم بین ۷۸ گرم تا ۹۷ گرم تغییر می کند.
تنوع وزنی تخم ها : وزن تخم ها اگرچه دارای تغییر و تنوه قابل ملاحظه ای است ولی ضریب تغییر انها حدود ۶ تا ۷ درصد است در حالی که در هفته اول تخم گذاری بیشترین تغییر و تنوع (ضریب تغییر ۸ تا ۹ درصد ) است.ضریب تنوع برای ۶ درصد به این معنی است که حدود ۶۸ درصد تخم ها در محدوده میانگین بعلاوه منهای ۶ درصد میانگین ( محدوده یک انحراف معیار از میانگین )قرار میگرند.برای مثال اگر متوسط وزن تخم ۹۰ گرمباشد,۶درصد آن برابر ۵/۴ گرم است و در نتیجه محدوده فوق بین ۸۴/۶ و ۹۵/۴ گرم خواهد بود.باری ۹۵ درصد تخم ها در محدوده وزنی میانگین بعلاوه منهای ۱۲ درصد میانگین (دو انحراف معیار ) قرار دارند.در مثال بالا با میانگین وزن ۹۰ گرم این محدوده بین ۷۹/۲ تا ۱۰۰/۸ گرم خواهد شد.توجه داشته باشیم که ۵ درصد از تخم ها در خارج از این محدوده قرار دارند.

تخم بوقلمون
حداقل وزن تخم : اغلب تولیدکنندگان یک حداقل وزن تخم را در نظر می گیرند و تخم های کوچک تر را به عنوان تخم غیر قابل جوجه کشی می شمارند.تخم های کوچک , قابلیت جوجه درآوری کمی دارد و جوجه های متولد شده از آنها شاداب و سرحال نیستند.انتخاب حداقل وزن , اساس یک تصمیم گیری تجاری و اقتصادی است و بر اساس هزینه مردود اعلام کردن تخم ها ( به عنوان تخم جوجه کشی ) در برابر منافع حاصل از قابلیت جوجه در آوری بالای آنها و یا سرزندگی جوجه ها مقایسه میشود.بسیاری از واحد های بوقلمون مولد تولیدکننده سویه های تجاری سریع الرشد,حداقل وزن ۶۸ تا ۷۸ گرم را پذیرفته اند.
عوامل موثرتر بر وزن تخم : وزن تخم تابع سویه ,سن گله مادر و سن بوقلمون ها در زمان اولین تحریک نوری است.سرعت تولید تخم نیز بر اندازه تخم اثر دارد و گله هایی که تولید تخم بالایی ندارند,تخم های بزرگتری می گذارند.دمای محیطی بالای ۲۵ درجه موجب کاهش اندازه تخم میشود.رژیم های نوری غیراستاندارد از قبیل نور متناوب و برنامه های غیر ۲۴ ساعته (دوره های تاریک – روشن کمتر یا بیشتر از ۲۴ ساعت ) موجب افزایش اندازه تخم میشود اگرچه همراه با آن کوچکی اندازه تخم را نیز شاهد هستیم .عوامل تغذیه ای از قبیل اسید لینولئیک و سطح اسید های آمینه بر اندازه تخم اثر دارند.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.