حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

عملیات پس از جوجه کشی تخم ها و اصطلاحات خروس بازان

عملیات پس از جوجه کشی تخم ها

ادامه مقاله عملیات پس از جوجه کشی تخم ها – بخش پنجم : جوجه هایی که زودتر از موعد شروع به ضربه زدن به پوسته می کنند : عامل آن درجه حرارت خیلی زیاد از ۱ تا ۱۹ روزگی و رطوبت خیلی کم از ۱ تا ۱۹ روزگی است.

بجایی ها: عامل آن کمبود غذایی مرغ های مادر، بالا بودن انتهای کوچک تخم مرغ در انکوباتور، تخم مرغ هایی با شکل غیرطبیعی و چرخانیدن ناکافی تخم مرغ ها است.

جوجه هایی که بلافاصله پس از ضربه زدن به پوسته تخم مرغ میمیرند: عامل آن کمبود غذایی مرغ های مادر، ژنهای کشنده، بیماری در گله مادر، بالا بودن انتهای کوچک تخم مرغ در انکوباتور، تخم مرغ های با پوسته نازک، تخم مرغهایی که دو هفته اول چرخانیده نشده باشند، تهویه ناکافی، دمای خیلی زیاد و رطوبت خیلی کم در ۲۰ و ۲۱ روزگی است.

جوجه های چسبناک (آلبومین چسبیده به پرها): عامل آن تخم مرغ های کهنه، تخم مرغ های دیر منتقل شده، جریان هوای خیلی کم، درجه حرارت خیلی زیاد و رطوبت خیلی زیاد در ۲۰ و ۲۱ روزگی، کافی نبودن جمع کننده های پرزها است.

جوجه های خیلی درشت: عامل آن تخم مرغ های بزرگ، رطوبت خیلی زیاد ۱ تا ۱۹ روزگی است.

جوجه های خیلی کوچک: عامل آن تخم مرغ های تولید شده در آب و هوای گرم، تخم مرغ های کوچک، پوسته نازک و پر منفذ است.

مشابه نبودن تعداد هاج و کیفیت جوجه ها در سینی های مختلف: عامل آن تخم مرغ های سنین مختلف، بیماری و استرس در برخی گله های مادر، ناکافی بودن جریان هوای انکوباتور، عدم بهداشت در انکوباتور و دمای خیلی کم در ۲۰ و ۲۱ روزگی است.

 

عملیات پس از جوجه کشی تخم ها
عملیات پس از جوجه کشی تخم ها

 

پاهای باز: عامل آن سینی های هچری خیلی نرم است.

پرهای کوتاه: عامل آن کمبود غذایی مرغ های مادر و درجه حرارت بالا از ۱ تا ۱۰ روزگی است.

عملیات پس از جوجه کشی تخم ها – جوجه های دهیدراته: عامل آن تخم مرغ هایی که خیلی زود چیده شدهاند، رطوبت خیلی کم در ۲۰ و ۲۱ روزگی و جوجه هایی که مدت زیادی پس از هیچ در هچر می مانند.

عملیات پس از جوجه کشی تخم ها – جوجه هایی که نمیتوانند بایستند: عامل آن کمبود غذایی مرغ های مادر و دمای نامناسب از ۱ تا ۲۱ روزگی، رطوبت خیلی زیاد از ۱ تا ۱۹ روزگی و تهویه ناکافی از ۱ تا ۲۱ روزگی است.

عملیات پس از جوجه کشی تخم ها – جوجه های لنگ: عامل آن کمبود غذایی مرغ های مادر، تغییرات دما از ۱ تا ۲۱ روزگی و نابجائی ها

انگشتان پیچیده : عامل أن کمبود غذایی مرغ های مادر و دمای نامناسب از ۱ تا ۱۹ روزگی است.

 

عملیات پس از جوجه کشی تخم ها - اصطلاحات خروس باز ها

 

اصطلاحات خروس بازان

لالکی: خروسی که زیر گلویش گوشواره دارد لاکلی گویند.

کج تاج: نوعی تاج خروس است که بلند و به یک طرف خم شده است.

ابرشی : خروسی بارنگ زرد و قرمز را ابرش گویند.

چیل: خروسی را که دو رنگ باشد چیل گویند.

صابونی: معمولا خروس سیاه که پشتش طلایی رنگ و یا سفید باشد، صابونی گویند.

خسک: خروسی با تاج شبیه خروس محلی، با گوشواره ولی جنگجو را گویند.

سیندی : خروس خار زن از نژادی تقریبا پاکستانی که دمی بلند و شاخه شاخه و رو به زمین دارد.

دونگ : بلندی پهنای خروس رو میگویند که معیار سنجش آن ۶ دانگ میباشد.

دو دهم بالا: حالتی است که خروس هنگام جنگ از دو طرف سر خود را بالا نگهدارد.

یوغ گیر: خروسی که در مبارزه گردن خود را دور گردن حریف می پیچاند و با فشار جثه اش حریف را به

زیر میآورد. شگرد: به انواع جنگیدن حیوان مانند یوغ و زیر چرخ و کوله رو و رخ جنگ می گویند.

رخ جنگ: خروسی که درست روبروی دشمن می ایستد و با نوک، دهن حریف را می گیرد و کاری به

شگردها ندارد ولی رخ گرفتن یعنی ناحیه زیر گلوی حریف را بگیرد و مستقیم از جلو بزند.

کوله رو : خروسی که با فاصله یک وجب یا بیشتر از حریف می ایستد و در موقع مناسب به حریف ضربه

میزند. پس کاسه زن: حیوانی که عادت دارد خارش را در پشت سر حریف وارد کند.

کری شدن: حالتی که به واسطه ضربه پای قوی یا وارد شدن خار به گوش، چشم یا اعصاب سر و

گردن، حیوان به ان دچار می شود که باعث گیج شدن و تلوتلو و زمین خوردن حیوان می شود.

لول یا نول : نوک خروس را گویند. لول رفتن یعنی پریدن نصف یا تمام نوک خروس که اکثرا نوک

خار بند: پارچه های مناسب بریده شده برای بستن خارک خروس جهت کسو یا جنگ آزمایشی است.

لک یا تولک:فصل پرریزی حیوان را گویند.

کلمات مرتبط : عوامل پس از جوجه کشی ، عوامل بعد از جوجه کشی ، پر ریزی ، تولک رفتن ، دلایل به وجود آمدن جوجه ناقص ، دستگاه جوجه کشی

مدیر سایت
دیدگاه کاربران ۱ دیدگاه
  • آذرمی ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ / ۸:۱۷:۰۴

    سلام لطفا در دوران هچر بیشتر راهنمایی کنید چون به قول خودتون بیشترین تلفات در این دوره می باشد تشکر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.