سیستم متمرکز و غیر متمرکز پرورش شترمرغ

سیستم متمرکز  پرورش شتر مرغ

در این نوع سیستم تولید و پرورش نیاز به بیش از ۴۰ هکتار زمین میباشد این توع سیستم به محوطه بزرگی نیاز دارد. جدا از این مسئله هزینه پرندگان (پرندگانی که برای همه سیستم ها مناسبند)رمین یکی از نیاز های عمده و اصلی است.این پرندگان در این سیستم تا جایی که ممکن باشد مطابق با زیستگاه طبیعی شان نگهداری و پرورش داده می شوند . اما گاهی شاهد اندک تفاوتی نیز خواهد بود.

مهم ترین فایده سیستم پرورشی غیر متمرکز این است که هزینه نگهداری شترمرغ های بالغ تا حد زیادی کاهش می یابد.علاوه بر این هزینه تولید نیز تا حد زیادی کاهش پیدا میکند. با وجود این ممکن است مضرات این از فواید آن بیشتر باشد اغلب ثابت میشود که کنترل و شناسایی این پرندگان و جمع آوری تخم ها (برای جوجه کشی مصنوعی)مشکل است و نمی توان بر شایط جفت گیری هیچ گونه کنترلی اعمال کرد. تخم هایی که برای جوجه کشی مصنوعی جمع شده اند ممکن است از روی زمین ناهمواری به مقصد منتقل شوند که همین مساله باعث بروز صدماتی به ساختار اسیب پذیر و داخلی تخم ها می شود. اغلب میزان مرگ و میر تلفات این پرندگان زیاد است  مخصوصاًمابین جوجه ها،زیرا میزان شکار آنها بیشتر از بالغین آنهاست. هم چنین کنترل و معاینه جوجه ها غیرممکن است.

این سیستم معمولاً توسط تولید کنندگانی مورد استفاده قرار میگیرد که پرندگان وحشی در مزارع خود پرورش میدهند. در این سیستم تولید ، میتوان از مقدار بسیار کمی غذاهای مکمل استفاده کرد. به همین دلیل پرندگان مجبورند نیاز های تغذیه به صفر میرشد.

عیب این سیستم مربوط به قدرت تولید است ، یعنی تعداد تخم ها ی بارور به شرایط محیطی هر فصل بستگی دارد به طور مثال اگر آب و هوای خشک حاکم باشد تخم های کمی گذاشته می شود. اگر شرایط آب و هوایی مناسب نباشد شاید استفاده از برخی خوراک های مکمل لازم شود. اما اجرای این عمل به شرایط اقتصادی و فایده آن بستگی خواهد داشت.

 

سیستم غیر متمرکز با هچینگ طبیعی

در حقیقت شتر مرغ عاشق فضای بزرگ است و جایگاه های بسیار بزرگ را دوست دارد. بیشتر موارد در سیستم غیر متمرکز ایجاد جایگاه بسیار بزرگ به دلیل کمبود فضا عملی نیست. علاوه بر این کنترل پرندگان مولد و جمع اوری تخم ها مشکلات بزرگی محسوب میشوند.

این سیستم شاید برای دامپروری هایی که شتر مرغ وحشی پرورش میدهند مناسب تر باشد. در سال ۱۹۸۳ به این نکته اشاره کرد که مناطق اطاف چالاب ها معمولاً به عنوان مراتعی مشترک برای شتر مرغ های نر و ماده ی بالغ و نابالغ به کار می روند . شتر مرغ های مسنتر اغلب در سرتاسر فصل خشک از خود استقامت نشان میدهند شتر مرغ های نر معمولاً قبل از بارش اولین بار (چه با جفتشان چه بدون نامیبیا شامل سه ماده و یک نر است اما این ترکیب در زیمباوه  یک به یک بوده یا شامل دو ماده و یک نر است  البته نوع این ترتیب به شزایط محیطی و پرورشی که پرنده در آن این است که سلطه خود را به ماده های مغلوب هم تخم میگذارند اما اگر تعداد تخم های درون لانه از ۲۰-۲۵ عدد بیشتر شود شتر مرغ ماده غالب تخم های اضافی را به بیرون از لانه منتقل میکند . ماده غالب تخم های خود را تشخیص میدهد . بنابر این تخم های خود را کنار گذاشته و تخم های دیگر ماده ها را به خارج از خانه میفرستد.

 

222823241_465

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.