دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش خروس لاری – بخش دوم

دستگاه گوارش خروس لاری

دستگاه گوارش خروس لاری  

ادامه مقاله دستگاه گوارش خروس لاری | مری و چینه دان : لولهای قابل انعطاف و عضلانی که از حلق تا پیش معده کشیده شده است و خوراک را از دهان به قسمتهای دیگر دستگاه گوارش منتقل می کند. مری در نزدیکی مهره های پنجم گردن گشاد شده، کیسه ای به نام چینه دان را به وجود می آورد، سپس لوله مری به حالت اولیه خود برگشته و تا پیش معده ادامه می یابد.

وظیفه اصلی چینه دان ذخیره خوراک است. به علت عدم جویدن و توقف خوراک در دهان طیور تأثیر بزاق حیوان در هضم خوراک در چینه دان به طور خیلی جزیی شروع می شود. هنگامی که چینه دان خالی است سیگنالهای گرسنگی به مغز فرستاده میشود و پرنده را به خوردن خوراک ترغیب می کند.  معده : معده در طیور، شامل دو قسمت پیش معده یا معده غدهای و معده اصلی یا سنگدان است. پیش معده عضوی دوکی شکل است که در سمت چپ حفره بدن قرار دارد و چینه دان را به سنگدان متصل می کند. و بخش عمدهای از هضم در پیش معده انجام میگیرد. در سطح داخلی پیش معده ط برجستگی هایی به نام پاپیلا وجود دارد که حاوی غدد ترشحی هستند و از طریق مجرایی، ترشحات خود را به داخل پیش معده می ریزند. این ترشحات شامل کلریدریک اسید و آنزیمهای گوارشی مانند پپسی می باشند که در هضم غذا نقش اساسی دارند. سنگدان یا معده ماهیچه ای : اندامی سفت و به شکل عدسی محدب در دو طرف می باشد.سنگدان ترشحی ندارد ولی دارای ماهیچه های قوی است که به عنوان دندان عمل می کنند و عمل خرد کردن خورا ک را برعهده دارند. پوشش ضخیمی این عضلات را محافظت می کند و سنگهایی که توسط پرنده خورده می شود خوراک را آسیاب آماده هضم برای دیگر قسمتهای دستگاه گوارش می کنند.   خروس لاری   روده باریکا : پس از سنگدان، روده باریک قرار گرفته و مانند روده باریک حیوانات پستاندار از سه قسمت دئودنوم یا دوازدهه، ژئوژنوم و ایلئوم تشکیل شده است. باقی مانده خوراک در دوازدهه هضم شده و عمدتا در روده باریک جذب می شوند. دوازدهه آنزیمهای گوارشی و بی کربنات را از پانکراس، و صفرا را از کبد دریافت می کند. شیره های گوارش مترشحه از پانکراس قوی ترین آنزیمهای گوارشی را داشته و عمدتا در هضم پروتیین نقش دارند. صفرا یک عامل مهم در هضم چربیها و جذب ویتامین های محلول در چربی است چون چربیها را به حالت امولسیون درمی آورد تا لیپاز پانکراس به راحتی آن را تجزیه کند. روده کور : به صورت دو زایده به طول ۱۴ تا ۲۳ سانتیمتر در دو طرف راست روده قرار دارد. در مبحث دستگاه گوارش خروس لاری این دو زایده در محل اتصال روده باریک به روده بزرگ، به آنها متصل هستند. روده کور دارای فلورای میکروبی و میکروارگانیسمهای زیادی است که سلولز موجود در مواد غذایی را در هضم کرده، گلوکز و همچنین ویتامینهای B و K تولید می کند. مواد حاصل از تخمیر توسط میکروارگانیسمها، کمتر مورد استفاده طیور قرار میگیرند چون خارج از محل اصلی جذب یعنی روده باریک هستند. روده بزرگ : قطر آن دو برابر روده باریک است. از انتهای روده باریک شروع و تا کلواک ادامه دارد. در مبحث دستگاه گوارش خروس لاری طیور همانند پستانداران کولون ندارند و روده بزرگ محل جذب آب است. کلواک: آخرین قسمت دستگاه گوارش طیور میباشد. کلواک، حفره مشترک بین دستگاه تولید مثل، دفع ادرار و مدفوع میباشد. کلواک شیپوری شکل بوده و دارای دو ناحیه گوارشی و ادراری-تناسلی میباشد. ناحیه گوارشی کلواک، به راست روده یا رکتوم متصل است و محل جمع شدن مدفوع می باشد. در انتهای این قسمت اسفنگتری وجود دارد که در نگه داری و تجمع مدفوع نقش داشته و موقع دفع، باز می شود.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.