معرفی انواع دستگاه های ستر جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی ستر-هچر همزمان

معرفی انواع دستگاه های ستر جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی ستر-هچر همزمان

 

دستگاه های ستر جوجه کشی را می توان به دو گروه تقسیم نمود:

۱- سترهای چند مرحله ایMulti-Stage

۲- سترهای تک مرحله ایSingle-Stage

در دستگاه های ستر جوجه کشی چند مرحله ای تخم ها ه در یک مرحله بلکه در چند مرحله با فواصل زمانی چند روزه بین هر محموله ی تخم در داخل ستر قرار داده می شوند. پس از پایان دوره ستر برای هر محموله تخم، آنها را به داخل هچر منتقل می کنند و فضای خالی برای محموله بعدی تخم در داخل ستر تامین میشود. بنابراین به جز در مقاطع زمانی شروع یا توقف تولید همیشه ظرفیت این دستگاه های جوجه کشی کامل است. در سترهای تک مرحله ای تخمها در یک مرحله وارد ستر شده و ظرفیت دستگاه تکمیل می شود. در این صورت همه جوجهها با هم از تخم خارج می شوند. از مزایای به کارگیری سترهای چند مرحله ای می توان راحتی کار با آنها، پایین بودن هزینه ها، بالا بودن میزان تولید و جلوگیری از کهنه شدن تخم ها را نام برد. با توجه به این که سترهای چند مرحله ای می توانند در هر زمان تعداد قابل توجهی تخم را در خود جای دهند مراحل کاری را آسان تر نموده، در روند کار تسهیل ایجاد می نمایند. زیرا دستگاه ستری با ظرفیت بالا ارزان تر از شش دستگاه ستر با ظرفیت کمتر خواهد بود . از مزایای دیگر این سترها میتوان به صرفه حجویی در مصرف انرژی اشاره کرد . زیرا گرمای حاصل از سوخت و ساز جنین های داخل تخم صرف گرم کردن سایر تخم های جوانتر شده و در نتیجه دستگاه کمتر از انرژی جهت گرم کردن محیط استفاده میکند .

در دستگاه های ستر جوجه کشی چند مرحله ای از نوع تونلی، گاری های حاوى تخم های تازه وارد شده در ابتدای دستگاه قرار داده می شوند. به تدریج و با گذشت زمان و ورود تخم های تازه تر، در طول دستگاه حرکت داده می شوند و از طرف دیگر تخم هایی که دوره انکوباسیون آنها تمام شده خارج می گردند. چرخش هوا در داخل این گونه سترها از انتهای دستگاه جایی که تخمهای مسن تر وجود دارند آغاز شده، پس از پیمودن طول دستگاه به سمت تخمهای تازه وارد شده می باشد. مشکل عمده سیستم چند مرحله ای آن است که دستگاه جوجه کشی به ندرت به طور کامل خالی می شود. بنابراین مشکل می توان آن را به طور مناسب تمیز و ضد عفونی نمود.

در حال حاضر با رشد و توسعه هر چه بیشتر صنعت پرورش پرندگان اهلی در دنیا، نیاز به در نظر گرفتن معیارها و استانداردهای بالای بهداشتی امری اجتناب ناپذیر می نماید. در طی چند سال اخیر این معیارها در راستای استفاده از سترهای تک مرحلهای در جوجه کشی ها بسیار قوی و جدی به کار گرفته شده اند. به هر حال استفاده از سترهای تک مرحله ای دارای مزایای قابل توجهی می باشد که در ادامه به آنها اشاره می شود:

۱- در یک جوجه کشی، تخم به عنوان ماده اولیه کار شرایط گوناگونی دارد. تخم – های ارسالی یا ریزند یا درشت، ممکن است تازه تولید شده باشند و یا چند روز از زمان نگهداری آنها گذاشته باشد، سن گله های مادر تولید کننده ی آنها متفاوت باشد. ممکن است از گونه های مختلف پرندگان تهیه شده باشند و یا شرایط خاص دیگری داشته باشند که با استفاده از سترهای تک مرحله ای می توان شرایط لازم و ضروری برای هر یک از حالات فوق را مهیا و آماده کرد.

۲ – پس از هر بار پایان کار دستگاه ستر، می توان به طور کامل و به راحتی کل دستگاه را شستشو و ضد عفونی نمود. با پاکسازی و ضد عفونی سترها در فاصله زمانی بین هر محموله از تخم های خوابانده شده میتوان بروز آلودگی متقاطع در ستر را کنترل کرده تا حد امکان از آن ممانعت نمود.

۳- سترهای نوع تک مرحله ای دارای استهلاک کمتری بوده، طول عمر مفید آنها بیشتر است. در مقایسه با انواع سترهای چند مرحله ای طول عمر سترهای تک مرحله – انتقال همه تخم ها به هچر، دستگاه حداقل برای مدت ۳ روز خاموش گردیده، تحت سرویس و نگهداری قرار می گیرد و از طرفی در طی این مدت در مصرف انرژی نیز صرفه جویی شده و قسمت های الکتریکی دستگاه کمتر تحت فشار ناشی از کار قرار میگیرند .

۴- نگهداری و سرویس سترهای تک مرحله ای در مقایسه با سترهای چند مرحله ای بسیار آسان تر می باشد زیرا سترهای تک مرحله ای بعد از انتقال تخم ها به هچر، خاموش می گردد ولی سرویس و یا تعمیر سترهای چند مرحله ای به دلیل این که دستگاه به طور دائم در حال کار است با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

۵- در صورتی که مشکلی ناشی از عدم ضد عفونی دقیق و موثر به وجود آید در سترهای نوع تک مرحله ای مشکل تنها در یک دستگاه که حاوی تعداد معین و شناخته شده ای تخم می باشد رخ داده است و قابل کنترل خواهد بود ولی در سترهای چند مرحله ای در صورت بروز آلودگی، تمام تخمها دچار مشکل خواهند شد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که ظرفیت گرم کنندگی دستگاه های ستر جوجه کشی تک مرحله ای باید بیشتر از دستگاه های چند مرحله ای باشد تا این دستگاه ها بتوانند پس از شروع کار، دمای تخم ها را به سرعت به درجه حرارت مناسب برسانند اما در دستگاه های چند مرحله ای بخشی از گرمای مورد نیاز برای گرم کردن تخم های جدید از تخم – های قدیمی تامین می شود.

تخم هایی که آماده انتقال به هچر می باشند گرما تولید می کنند و باید سرد شوند بنابراین ظرفیت خنک کنندگی دستگاه های تک مرحله ای باید زیاد باشد. در دستگاه های چند مرحلهای گرمای تولید شده بسیار کمتر است و نیازی نیست که ظرفیت سیستم خنک کننده آنها به اندازه دستگاه های تک مرحله ای زیاد باشد. ظرفیت تهویه دستگاه تک مرحله ای باید بالا باشد تا بتواند گرما و دی اکسید کربن زیادی را که توسط تخم ها در انتهای دوره جوجه کشی در ستر تولید می شود خارج نماید. کاهش گرما هم از طریق سرد کردن دستگاه و هم به کمک خروج هوا با عمل تهویه انجام می شود.

همان طور که برخی از مزایا و فواید دستگاه های ستر جوجه کشی نوع تک مرحله ای در مقابل نوع چند مرحله ای ذکر شد باید در راستای استفاده بهینه و تولید حداکثر تعداد جوجه با کیفیت عالی با استفاده از سترهای نوع تک مرحله ای به چندین نکته و اصل لازم و ضروری قبل از خواباندن تخم ها در این نوع سترها توجه خاصی مبذول داشت :

* تا جایی که امکان دارد سعی شود که تخم های خوابانده شده در یک ستر تماما از یک منبع تامین شوند. در رابطه با خواباندن تخم های حاصل از گله های جوان و یا مسن میتوان زمان خواباندن را متفاوت در نظر گرفت .

* تمام تخم ها باید قبل از خوابانده شدن از نظر درجه حرارت با دمای محیط اطراف خود به تعادل و همسانی برسند. باید دمای داخل تمام تخمها در هنگام شروع زمان جوجه کشی برابر باشد تا زمان جوجه در آوری تمام آنها تقریبا به طور یکسان آغاز گردد.

* درجه حرارت دستگاه باید به نحوی تنظیم شود تا میزان آن به تدریج با به پایان رسیدن دوره ی انکوباسیون کاهش یابد. به علاوه حرارت اضافی تولید شده ناشی از رشد و سوخت و ساز جنین های داخل تخم را باید از طریق تهویه ی صحیح و به موقع به خارج هدایت کرد * در این راستا میبایست درجه حرارت سالن ستر ۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود و میزان رطوبت نیز در حد ۵۰-۵۵ درصد باشد . جهت حفظ این شرایط باید شبانه روز و در طی فصول مختلف با هوشیاری از سیستمهای تهویه و هواساز استفاده کرد .

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.