خروس کو شامو KO ShamO

0

KO ShamO

خروس کو شامو KO ShamO

 

نام انگلیسی: KO ShamO
نام فارسی: کو شامو

خروس کو شامو KO ShamO خصوصیات: این نژاد ژاپنی یک نژاد جنگجوی واقعی است که تعداد آن زیاد نیست و «کو» در زبان ژاپنی به معنی مینیاتوری است. سر و گردن و پاهای بزرگی دارد و سر آن پهن بوده و با چین و چروک سرخ رنگی همراه است. چشمهای قوی با ابروی برجسته کوتاهی دارد و منقار ان کلفت است. تاج آن از نوع نخود فرنگی است. دم آن کوتاه و رو به پایین است. بالهای آن نیز کوتاه و کوچک است.

 

Quoting from wikipedia KO ShamO

Shamo (軍鶏) is an overall designation for gamefowl in Japan. It generally describes a breed of chicken of Japan which originated in Thailand. The name “Shamo” was a corruption of “Siam” during the early Edo period, but has been selectively bred for several hundred years and is very different from the original stock. In reality, the Shamo is a strain of the Asil (Kaura), taken to Siam (Thailand) and Taiwan and from there to Japan. Its real place of origin is Sindh, Pakistan, secondary place of origin present day India (Hyderabad Dakkan and Rampure). The breed is used as fighting cocks for naked heeled cockfighting in Japan cockfights, where it is still legal. It is also bred all over the world for its show quality and unique upright posture. O-Shamo and Chu-Shamo are designations for different weight categories of large fowl, whereas the Nankin-Shamo is a bantam chicken. The Ko Shamo (シャモ), unlike O-Shamo and Chu-Shamo, is merely an ornamental breed not used for cockfighting, although it is bred to be temperamental and show the spirit of a fighter. While it is not related to the other breeds, it is often assumed to be because of the similarity of their names.

لیست جامع انواع نژادهای مرغ و خروس به همراه تصویر 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.