خروس فریزیان FrieSian

0

FrieSian

 

خروس فریزیان FrieSian

 

نام انگلیسی: FrieSian

نام فارسی: فریزیان

خروس فریزیان فریزیان خصوصیات: این نژاد تخم گذار خوبی است و تخمهای سفید رنگ فراوانی می گذارد، اما نژادی عصبی به شمار می رود و نگهداری از آن در مناطق بسته شده است و وزن خروس آن ۲/۵ کیلوگرم و وزن مرغ آن در حدود ۲ کیلوگرم است. این نژاد در انگلستان نیز دیده شده و به همین نام شناختهمی شود و جزو نژادهای جنگجو به شمار میرود. در رنگهای مختلفی نظیر: زرد، سفید، سیاه و سرخ خالدار و آبی روشن دیده می شود.

 

Quoting from wikipedia FrieSian

Friesian cocks weigh 1.4–۱.۶ kg and hens 1.2–۱.۴ kg. The Friesian is a flighty breed that has retained many of its wild instincts, such as strong flight and foraging abilities; however, one feral trait it has not kept is a high susceptibility towards broodiness. It shares these behaviors with other Light Continental breeds such as the Campine, and Lakenvelder. Even though the breed lays smallish eggs, it is quite productive. This breed is a layer of white eggs.

لیست جامع انواع نژادهای مرغ و خروس به همراه تصویر 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.