خروس سوسکس SuSSex

0

SuSSex

خروس سوسکس SuSSex

 

نام انگلیسی : SuSSex

نام فارسی: سوسکس

خروس سوسکس SuSSex خصوصیات: نژادی دو منظوره است که در ایالت سوسکس انگلستان به – وجود آمده است و از مشهورترین نژادهای انگلیسی به شمار می رود. سوسکس دارای بدنی کشیده، شانه پهن، سینه عمیق و گوشت بسیار خوب می باشد. تاج ساده، رنگ منقار شاخی، پنجه ها و ساق پا دارای رنگ روشن شاخی می باشد. رنگ پوست در این نژاد سفید است و این یکی از نقاط ضعف این نژاد محسوب می گردد. زیرا در کمتر کشوری رنگ پوست سفید در مرغ مطلوب بازار است. معمولاً از نظر رنگ پر و بال سه گونه دارد.

 

Quoting from wikipedia SuSSex

Chickens are all different. They come in all colours but some coloured Sussex chickens are hard to get
A Buff Sussex hen in winter
The colours found in Sussex chickens are: Brown, Buff, Light, Red, Speckled, Silver, White and Coronation. The Sussex chicken, whatever colour, should be graceful with a long, broad, flat back and a rectangular build, the tail should be at a 45 degree angle from the body. The eyes should be red in the darker varieties but orange in the lighter one and they sport a medium sized, single, erect comb. The earlobes are red and the legs and skin white in every variety. Cocks should weigh approximately 4.1 kg and hens about 3.2 kg. The Brown and red varieties are rare but the others are more common.

 

 

 

لیست جامع انواع نژادهای مرغ و خروس به همراه تصویر 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.