تجهیزات جانبی پرورش در قفس

0

تجهیزات جانبی پرورش در قفس

الف:تجهیزات جانبی پرورش در قفس :دانخوری
در روش پرورش قفس از دانخوری های ناودانی استفاده می شود .پر کردن دانخوری ها از دان به صورت دستی یا خودکار انجام می شود .در دستگاه های خودکار برای توزیع دان از واگن زنجیر یا اوگر استفاده می شود.در دانخوری ها واگنی مخزن حاوی دان روی ریل در امتداد قفس ها حرکت می کند. در زیر مخزن لوله ای برای انتقال دان به داخل دانخوری های ناودانی قرار گرفته است.

فاصله انتهای لوله با کف ناودان دانخوری مق دار دان ریخته شده به داخل دانخوری ها را تنظیم می کند. حرکت مخزن در طول سالن به صورت دستی یا نیروی الکترو موتور انجام می شود. در صورت پر شدن ناودان ها از طریق زنجیر یا اوگر مخزن دان به حالت ثابت در انتهای هر ردیف قفس قرار می گیرد و حرکت زنجیر یا اوگر موجب انتقال دان به داخل دانخوری ها می شود .در این حالت دان به دلیل انتخاب توسط پرنده یکنواخت در بین گله توزیع نمی شود.

تجهیزات جانبی پرورش در قفس
تجهیزات جانبی پرورش در قفس

ب:تجهیزات جانبی پرورش در قفس  :آبخوری
در روش های پرورش با قفس های ابتدایی از آبخوری های ناودانی استفاده می شود. این آبخوری ها به دلیل ریزش دان از نوک پرنده ها به درون آن ها به سرعت آلوده شده و محیط مناسبی برای رشد انواع میکروب ها و قارچ ها ایجاد می شود.

علاوه بر این به دلیل وجود جریان مستمر آب درون ناودان امکان مصرف واکسن ها و دارو های آشامیدنی نیز در این نوع آبخوری وجود ندارد. بر این اساس با پیدایش آبخوری های نیپل و رفع معایب این آبخوری امروزه استفاده از آن در روش پرورش قفس متداول شده است. در قفس های مطبق که قفس ها در هر طبقه از وسط به هم چسبیده اند استفاده از آبخوری های نیپل به صورت مشترک یان مرز دو ردیف ممکن است.

ج:تجهیزات جانبی پرورش در قفس : جمع آوری تخم مرغ
همان طور که اشاره شد کف قفس مرغ های تخم گذار شیبی در حدود ۱۲-۷ درصد به سمت راهرو ها دارد. در صورت دستی بودن روش جمع آوری تخم مرغ ها از زیر مرغ ها غلتیده و به خارج قفس و روی یک ریل هدایت می شوند.

در دستگاه های خودکار در محل ریل تسمه نقاله ای نصب شده است که تخم مرغ ها را از داخل قفس به طرف انتهای قفس هدایت می کند. در انتهای قفس ها نیز تخم مرغ ها به حالت خودکار از طبقات مختلف روی یک تسمه نقاله ی واحد هدایت و از سالن به محل بسته بندی منتقل می شوند.

د:جمع آوری کود از قفس
جمع آوری کود در پرورش قفس به سه روش زیر انجام می شود.
۱- تیغه جمع آوری کود :در این روش که به طور عمده در قفس های پله ای کاربرد دارد تیغه ای هم عرض با کانال ریزش کود در طبقه پایینی به وسیله وینچ در طول قفس ها کشیده شده و کود را از زیر قفس ها جمع آوری و از سالن خارج می کند.

۲-نوار نقاله :معمولا از نوار نقاله برای جمع آوری کود در قفس های مطبق استفاده می شود . در ان حالت در زیر هر طبقه ی قفس نوار نقاله ای از جنس پلاستیک یا برزنت قرار می گیرد. با روشن شدن دستگاه جمع آوری کود و حرکت نوار نقاله کود به انتهای سالن با تیغه ای از روی آن تراشیده و به خارج سالن ریخته می شود.

۳-جمع آوری دستی کود: در این روش کارگر کود را از زیر قفس ها جمع آوری و به خارج از سالن منتقل می کند. در این روش هزینه اولیه احداث در مقایسه با سالن ها ی خودکار کمتر است اما هزینه های دیگر به دلیل نیاز به نیروی کار بیشتر افزایش می یابد.

تجهیزات جانبی پرورش در قفس
تجهیزات جانبی پرورش در قفس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.