حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

روش جهانی شدن روند تجارت سریع مرغ در سال 2014

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (0 امتیاز | اولین امتیاز دهنده باشید)
Loading...
image_pdf
تجارت مرغ

روش جهانی شدن روند تجارت سریع مرغ در سال 2014
برزیل و ایالات متحده 60 درصد از گوشت مرغ صادر شده به آمریکا را در اختیار دارند، در حالی که تحلیل گر صنعتی ” تری ایوانز” پیشرفت تجارت در آرژانتین را در طول دهه گذشته بررسی کرده است.
تجارت جهانی در گوشت مرغ تازه یا منجمد با توجه به گزارش سازمان فائو در سال 2014 با 2.1 درصد 13ونیم تن افزایش یافته است. در حالی که به نظر می رسد صادرات ازاقتصاد توسعه یافته با تضعیف شیب 1درصد به 6میلیونتن برسد. حمل و نقل از کشورهای در حال توسعه با 4.6 درصد رشد از 7.1 میلیون تن به 7.5 میلیون تن رسیده است.
تجارت در گوشت مرغ تازه منجمد با بیش از 5 درصد در بین سالهای 2000 و 2011 در مجموع از 6.9 به 12.5میلیون تن صعود کرده است. (جدول 1) اگر چه این تصور واقعی به احتمال زیاد اغراق آمیزاست چون بسیاری از صادرات از هنگ کنگ مجدد از برزیل و ایالت متحده صادر می شود. در حال حاضر این تصور به آمریکا اختصاص دارد.

 

 

جدول 1.تجارت جهانی در گوشت مرغ

منطقه

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

تجارت جهانی در گوشت مرغ منجمد (‘000 تن):

صادرات:

آفریقا

9.5

4.8

6.5

9.5

46.2

61.5

56.2

آمریکا

3,627.4

5,516.0

6,366.4

7,311.6

7,234.9

7,252.7

7,530.4

آسیا

1,432.2

420.6

639.1

765.8

876.2

1,187.7

1,373.1

اروپا

1,805.1

2,137.3

2,302.6

2,344.7

2,592.1

3,115.7

3,477.8

اقیانوسیه

14.3

21.8

28.2

31.0

33.3

29.2

32.8

جهان

6,888.4

8,100.6

9,342.9

10,462.6

10,782.7

11,646.8

12,470.2

واردات:

آفریقا

259.0

512.9

673.6

717.8

861.2

1,065.5

1,254.4

آمریکا

556.0

910.5

1,132.3

1,373.7

1,380.3

1,416.6

1,509.8

آسیا

3,276.7

2,767.2

3,654.0

4,274.9

4,670.9

5,021.5

5,780.0

اروپا

1,811.2

3,223.6

3,171.0

3,374.2

3,095.0

2,879.7

2,790.3

اقیانوسیه

26.4

35.5

35.6

37.9

42.6

47.0

57.0

جهان

5,929.3

7,449.8

8,666.5

9,778.5

10,050.0

10,430.4

11,391.5

تجارت جهانی در نگهداری مرغ:

صادرات:

آفریقا

1,823

2,055

3,272

1,376

1,010

798

678

آمریکا

92,866

270,231

381,908

427,053

418,445

427,611

424,777

آسیا

212,390

515,800

606,499

599,343

602,961

700,784

814,567

اروپا

260,781

432,692

551,909

635,024

680,261

694,831

746,320

اقیانوسیه

2,220

1,810

641

1,022

1,800

2,930

3,402

جهان

570,080

1,222,590

1,544,230

1,663,820

1,704,480

1,826,950

1,989,740

واردات:

آفریقا

1,860

6,995

8,712

8,875

7,313

7,667

10,689

امریکا

67,750

90,583

119,367

127,431

122,358

137,029

154,829

آسیا

186,704

389,571

448,327

412,568

429,346

538,226

648,898

اروپا

304,268

677,625

804,076

932,225

947,963

1,009,190

1,074,990

اقیانوسیه

1,256

2,005

3,145

4,124

5,389

8,848

9,962

جهان

561,838

1,166,780

1,383,630

1,485,220

1,512,370

1,700,960

1,899,370

منبع: سازمان فائو

صادرات:

آفریقا

1,823

2,055

3,272

1,376

1,010

798

678

آمریکا

92,866

270,231

381,908

427,053

418,445

427,611

424,777

آسیا

212,390

515,800

606,499

599,343

602,961

700,784

814,567

اروپا

260,781

432,692

551,909

635,024

680,261

694,831

746,320

اقیانوسیه

2,220

1,810

641

1,022

1,800

2,930

3,402

جهان

570,080

1,222,590

1,544,230

1,663,820

1,704,480

1,826,950

1,989,740

 

واردات:

آفریقا

1,860

6,995

8,712

8,875

7,313

7,667

10,689

آمریکا

67,750

90,583

119,367

127,431

122,358

137,029

154,829

آسیا

186,704

389,571

448,327

412,568

429,346

538,226

648,898

اروپا

304,268

677,625

804,076

932,225

947,963

1,009,190

1,074,990

اقیانوسیه

1,256

2,005

3,145

4,124

5,389

8,848

9,962

جهان

561,838

1,166,780

1,383,630

1,485,220

1,512,370

1,700,960

1,899,370

منبع: سازمان فائو

 

 

از این رو صادرات جهانی فرآورده های مرغ آماده از کمتر از 600،000 تن در سال 2000 به نزدیک 2ملیون تن در 2011 افزایش یافته است

با این حال بدست آوردن شکل صادرات کامل، نیازهای تجارت در مهیا ساختن گوشت مرغ به شمار می رود. حالت دوم به عنوان یک نتیجه در برخی از کشورهای منع واردات حمل و نقل فرآورده های تازه منجمد به علت آنفولانزای مرغی بوده است. از این رو صادرات جهانی فرآورده های مرغ آماده از کمتر از 600،000 تن در سال 2000 به نزدیک 2ملیون تن در 2011 افزایش یافته است(نیمه پایین جدول 1). این معادل حدود 2.9 میلیون تن وزن خالص تولید کل جهان است زمانی که به شکل یخ زده، تازه در نیمه بالای جدول در حدود 15.5 میلیون تن افزوده شده است.
در درجه اول که کل صادرات گوشت جوجه های گوشتی توسط وزارت کشاورزی ایالت متحده منتشر شده کمتر از شکل سازمان فائو برای جوجه های گوشتی قابل توجه اند چون وزارت کشاورزی ایالت متحده مستثنی از فروش به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. با این حال پیش بینی وزارت کشاورزی ایالت متحده برای صادرات جوجه های گوشتی در سال 2015 از 10.9 میلیون تن یک افزایش 1.3 میلیون تن یا 3.4 درصد در هر سال بیش از 2011 رقم 9.6 میلیون تن را نشان می دهد. واضح است که همچنان تجارت جهانی در مرغ گوشتی با سرعت زیاد در حال رشد است.
برزیل و ایالات متحده مشتری 60 درصد از صادرات مرغ آمریکا
تسلط معامله گران پیشرو جهان مانند برزیل و ایالات متحده تعجب آور نیست چون آمریکا بزرگترین منطقه صادرات برای بیش از 7.5 میلیون تن و یا 60 درصد از مجموع جهانی در سال 2012 (جدول 1) به شمار می رود. در حالی که همچنین در تصویر جهانی واردات، واردات به آمریکا 1.5 میلیون تن نماینگر تنها 12 درصد از کل جهان از 12.5 میلیون تن در مقایسه با 5.8 میلیون تن آسیا و 2.8 میلیون تن اروپا است. با توجه به تجارت در تهیه و حفظ جوجه های گوشتی آمریکا حدود یک پنجم از کل صادرات و کمتر از 10 درصد از واردات به حساب می آید. از جدول 1 واضح است که مقادیر تهیه و حفظ جوجه های تازه یا منجمد و صادرات و واردات در یک سال انجام شده تعادل ندارند. دلایل بسیاری برای این رویداد وجود دارد:
• برخی از کشورها اطلاعات را به جای اینکه به صورت جزئی ارائه کنند به صورت کلی مطرح می کنند.
• ممکن است داده ها فقط یکبار درسال مالی یا بازار به جای هر روز یکسال معرفی شوند.
• یک تأخیر زمانی بین محصول خارج شده از کشور، مثلأ دسامبر و پس از رسیدن به مقصد خود در ژانویه سال بعد وجود دارد .
• می تواند یک طبقه بندی نادرست از محصول بین صادر کننده و وارد کننده وجود داشته باشد.
• امکان دارد در مقصد نهایی درمورد مبدأ ناسازگاری وجود داشته باشد. به عنوان مثال کشور A ممکن است گزارش دهد که مقصد نهایی کشور C است، اما محصولات در واقع از طریق کشوردیگر B به C می رسد. و در کشور C منبع کشور B معرفی می شود در حالی که مبدأ اصلی کشور Aبوده است.
علاوه بر این محصولات می توانند در طول حمل و نقل نابود شوند، در حالی که گاهی اوقات تفاوت ها به علت تایپ کردن و یا محاسبه با خطا رخ می دهد. با نگاهی به داده های کشورها به صورت انفرادی (جدول 2) به وضوح برزیل و ایالات متحده از بازیکنان کلیدی با ترکیب صادرات خود از حدود هفت میلیون تن ،93 درصد از کل منطقه از 7.5 میلیون تن در سال 2011 را بیان می کنند.

همچنین بخوانید :
آموزش تخم گذاری مرغ بخش پایانی

 

 

جدول 2. صادرات گوشت مرغ تازه یا منجمد از کشورهای آمریکا (برحسب تن)

کشور

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

آنتیگوا / باربودا

24

25

14

آرژانتین

16,616

111,696

151,048

193,159

209,271

251,019

266,487

آروبا

52

15

9

باهاما

15

باربادوس

28

106

151

204

176

150

98

بولیوی

166

76

1,071

829

1,085

1,919

1,685

برزیل

906,753

2,761,966

3,007,075

3,267,889

3,265,749

3,460,760

3,569,903

کانادا

59,556

90,470

125,966

138,456

132,753

128,882

124,573

چیل

13,457

55,673

37,921

46,849

81,407

73,341

80,029

کلمبیا

129

4,262

2,128

4,681

4,270

کاستاریکا

2,663

3,925

3,113

2,192

2,735

3,647

2,988

کوبا

3

جمهوری دومینیکن

2,968

2

1

709

709

اکوادور

4,849

19

682

494

493

383

3,304

السالوادور

4,391

982

2,567

2,916

3,448

5,495

4,569

گرانادا

23

گواتمالا

1,980

1,617

4,114

4,877

5,384

5,118

4,888

گویان

11

جزیره هاییتی

2

هندوراس

136

2,590

2,135

1,964

2,665

2,737

1,861

جامائیکا

240

222

185

215

216

205

205

مکزیک

1,479

1,779

344

1,674

5,647

10,626

13,469

نیکاراگوئه

686

227

264

749

308

412

201

پاناما

66

30

127

142

166

503

پاراگوئه

45

1,332

734

2,535

861

260

پرو

35

90

135

71

24

177

سنت لوسیا

24

25

1

1

1

1

سنت وینسنت / گرنادین

2

ترینیداد / توباگو

177

78

181

27

169

231

530

ایالات متحده

2,613,620

2,480,130

3,026,940

3,637,840

3,511,170

3,297,310

3,445,080

اروگوئه

326

76

2,270

5,925

7,230

3,921

3,704

ونزوئلا

101

55

آمریکا

3,627,390

5,516,020

6,366,410

7,311,590

7,234,860

7,252,710

7,530,380

منبع:سازمان فائو

 

در سال های اولیه دهه گذشته،  ایالت متحده آمریکا اولین صادر کننده مرغ گوشتی بوده است اما در سال 2004 برزیل بیش از این مقدار گوشت وارد کرده است و از این گذشته بعد از آن نیز این روند حفظ شده است. در واقع پیش بینی وزارت کشاورزی ایالات متحده در سال 2015 صادرات 3.8 میلیون تن برزیل را در مقایسه با 3.3 میلیون تن ایالت متحده نشان می دهد.

(جدول 3 و شکل1)

پیش بینی می شود صادرات جوجه های گوشتی در ایالات متحده در سال 2023 نزدیک به 3.9 است. با این حال سازمان همکاری و توسعه فائو در یک دوره طولانی تا 2023 صادرات گوشت مرغ را برای این دو کشور در حدود  4.8میلیون تن پیش بینی کرده است.

این مقاله ادامه دارد ….

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X