حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

تاریخچه پرورش شترمرغ در ایران

تاریخچه پرورش شترمرغ در ایران

تاریخچه پرورش شترمرغ در ایران

تاریخچه پرورش شترمرغ در ایران :ورود شترمرغ در ایران در حدود ده سال پیش انجام گرفت. در این مدت نتایج به دست آمده از تحقیقات بر روی نحوهٔ زیست این پرنده در کشور همگی مؤید این هستند که پرورش شترمرغ به عنوان یک صنعت سودآور با آیندهٔ درخشان می تواند مورد توجه قرار گیرد، ولی هیچ تحقیقاتی در خصوص این که کدام نوع و نژاد شترمرغ برای ایرن مناسب است انجام نگرفته است.

منابع طبیعی به طور اعم و مراتع کشور به طور اخص به عنوان امانت الهی، ثروت ملی، میرات گذشتگان، امانت آیندگان و به کلام دیگر بستر حیات و توسعهٔ پایدار محسوب شده و نقش بی بدیل آن در تولید علوفه، حفظ منابع پایه و بهبود شرایط اکولوژیکی و ارایهٔ خدمات زیست – محیطی بر احدی پوشیده نیست.

تاریخچه پرورش شترمرغ در ایران
تاریخچه پرورش شترمرغ در ایران

در ایران روند تغییرات تولید علوفه و پایداری شاخصهای اکولوژیکی و زیست  محیطی مراتع با فرض ثابت بودن سایر عوامل مؤثر، تابع تغییرات دام متکی به مرتع کشور است؛ به طوری که در دهههای اخیر با رشد تعداد دام متکی به مرتع و خروج مرتع از حالت تعادل، ضمن کاهش چشمگیر اثرات عملیات اصلاحی و احیایی سالانه، روند تولید علوفهٔ مراتع نیز سیر قهقرایی داشته و در نتیجهٔ این تغییرات این نقش اکولوژیکی و زیست – محیطی مراتع کشور نیز افول کرده است. آثار ملموس این افزایش فشار به مراتع، افزایش فرسایش خاک و هدر رفتن روان آب سطحی و تعداد وقوع سیل سالانه و کاهش متوسط وزن لاشهٔ گوسفند و بز به ترتیب ۶ و ۱/۸ کیلوگرم بوده است.

مراتع با ۹۰ میلیون هکتار مساحت، ۵۴/۹ درصد از سطح کشور را به خود اختصاص داده اند. از کل مساحت فوق ۱۰/۳۳ درصد آن را مراتع خوب، ۴۱/۴۵ درصد آن را مراتع متوسط و فقیر و ۴۸/۲۲ درصد آن را مراتع بسیار فقیر تشکیل دادهاند. استان خراسان با ۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۰ هکتار بیشترین مساحت و آذربایجان غربی و شرقی هر کدام با حدود ۰,۰۰۰ ۲٫۵۰ هکتار کمترین مساحت مراتع را به خود اختصاصن داده اند.

. کل تولید علوفهٔ خشک سالانهٔ مراتع ۲۱/۴ میلیون تن می باشد که از این میزان ۱۰/۷ میلیون تن علوفهٔ خشک قابل بهره برداری است که میتوان ۵/۸۸۵ میلیون تن .TD.N به دست آورد. (با کاهش میزان بارندگی به ازای هر ۱۰ میلیمتر ۶ کیلوگرم علوفه در هکتار از ظرفیت تولیدی کاسته می شود) که این مقدار علوفه (۵/۸۸۵ میلیون تن) قادر است ۳۷ میلیون واحد دامی را به مدت ۷ ماه در سال تأمین نماند.

 

کل تعداد دام موجود در کشور ۱۲۴ میلیون واحد دامی است که از این تعداد هم اکنون ۸۳ میلیون واحد دامی آن یعنی ۶۷ درصد دام موجود در کشور وابسته به مرتع است. کل نیاز علوفهای دام موجود در کشور ۳۴/۲۸۶ میلیون تن .TDN در سال میباشد که از این مقدار هم اکنون به ترتیب در بخشهای کشاورزی ۱۷/۹، در بخش مرتع ۵/۸۸۵ و در بخش جنگلها و بیابانها ۱/۲۴ میلیون تن .TD.N تأمین می شود که جمعاً حدود ۲۵ میلیون تن میباشد. مادر حدود ۹/۲۵ میلیون تن .TDNکمبود داریم که از طریق فشار مضاعف و بی رویه بر مراتع کشور تأمین می شود. بنابراین دام مازاد بر ظرفیت مرتع ۲/۲۴ برابر آن است که این عامل اصلی ترین نقش را در تخریب مراتع به عهده دارد. مراتع ایران با توجه به نحوهٔ غذاخوردن گاو که با زبان خوراک را میگیرد، مناسب پرورش گوسفند است که با دندان غذا را میگیرد.

در سالهای اخیر وسعت جنگل های کشور از ۱۹ میلیون هکتار به ۱۲/۴ میلیون هکتار کاهش یافته و حدود ۱۶ میلیون هکتار از مجموع ۹۰ میلیون هکتار مراتع کشور تخریب و به بیابان تبدیل شده است. گوشت، شیر و تخم مرغ منابع تأمین کنندهٔ پروتئین هستند. گوشت گوسفند و خوک بیشترین میزان کلسترول را در میان گوشت های قرمز و سفید دارا میباشند و هر چه سن حیوان بیشتر شود میزان کلسترول نیز بیشتر می شود. تنها گوشت قرمز فاقد کلسترول گوشت شترمرغ است. پروتئینهای حیوانی به علت تعادل اسیدهای آمینهٔ موجود در آن برتر از پروتئینهای گیاهی می باشند و راندمان جذب بالاتری نیز در بدن دارا هستند. با توجه به این نکته که حدود ۵۰ درصد وسعت ایران را مناطق بیابانی، زمینهای پست و اراضی لم یزرع تشکیل میدهد، میتوان نتیجه گرفت که شرایط اقلیمی و جغرافیایی حاکم بر کشور ما و همچنین کاهش اثرات چرای دام بر مراتع، زمینهٔ بسیار مناسبی را برای ایجاد و گسترش صنعت پرورش شترمرغ در اکثر نقاط فراهم آورده است و با اتخاذ تدابیر صحیح و تصمیمات مناسب می توان نهایت بهره برداری را از این شرایط ایدهآل به عمل آورد و حتی زمینه را برای صادرات فرآوردههای حاصل از این حیوان به کشورهای اروپایی و حوزهٔ خلیج فارسی که متقاضیان عمدهٔ این محصولات هستند فراهم نمود. در ایران مزارع اصلی تولیدکنندهٔ شترمرغ در استان تهران، سمنان مرکزی و مازندران است و مزارع کوچکتری نیز در سایر استان ها از جمله اصفهان، شیراز، زاهدان و همدان وجود دارد. با توجه به موقعیت جغرافیایی، ایران جزء مناطق نیمه خشک و خشک محسوب می شود و به واسطهٔ وجود شرایط کوهستانی، نوسان درجهٔ حرارت در مناطق مختلف گرمسیری و سردسیری حدود ۴۰ درجهٔ سانتیگراد میباشد.

تاریخچه پرورش شترمرغ در ایران
تاریخچه پرورش شترمرغ در ایران

یکی از محاسن شرایط اقلیمی کشور ما از نظر پرورش این است که مهمترین بخشهای کشور ما دارای شرایط حرارتی گرم و خشک حارهای است که از بارزترین خصوصیات طبیعی پرورش شترمرغ با توجه به زیستگاه های آن در مناطق گرم و خشک مثل آفریقای جنوبی است. بنابراین عملاً شرایط طبیعی پرورش شترمرغ در بسیاری از مناطق مختلف ایران فراهم میباشد. دشتهای فلات ایران شامل مناطقی که بین آخرین دامنه های شرقی زاگرس و دامنه های جنوب البرز و دامنه های شمالی کوه های فارس تا مرزهای شرقی کشور واقع شدهاند از جمله تهران، سمنان، دامغان، سبزوار، جنوب خراسان، اصفهان، کاشان، یزد،کرمان و سیستان و بلوچستان و حواشی کویرهای نمک و لوت بسترهای مناسبی برای پرورش شترمرغ از نظر حرارت هستند. با توجه به نوپا بودن صنعت پرورش شترمرغ لازم است قبل از سرمایه گذاری و توسعهٔ واحدهای پرورش شترمرغ، بررسی و مطالعهٔ دقیقی در زمینهٔ مزیتهای نسبی و رقابتی در ارتباط با سایر فعالیتها و توجه به بسترهای تولیدی کشور داشته و از تجربیات گذشته استفاده نماییم و قبل از هر اقدامی نسبت به بازاریابی محصولات تولیدی شترمرغ و بازارهای فروش آن اقدام جدی و کارشناسی انجام شود. لازم است احداث و توسعهٔ واحدهای شترمرغ در مناطقی انجام پذیرد که در آینده امکان توسعهٔ بیشتر آن فراهم بوده و محصولات تولیدی آن از نظر کیفیت و راندمان تولید، حداکثر بازده را داشته باشد؛ به طوری که در بازارهای تجارت جهانی از نظر کیفیت با محصولات تولیدی سایر کشورهای جهان که از زمانهای دور به طور تخصصی در پرورش شترمرغ فعالیت داشته اند قدرت برابری داشته باشد. به منظور احداث واحدهای پرورش شترمرغ لازم است به رطوبت منطقهٔ انتخابی توجه خاصی مبذول داشت زیرا رطوبت یکی از مهمترین عوامل نامناسب برای پرورش شترمرغ اعم از گله های پرورشی و گله های مادر میباشد. همین طور لازم است جهت وزش بادها و جریان های هوایی با توجه به حساسیتهای خاصی طیور و انتقال بیماریهای مهلک طیور توسط باد و ایجاد بیماریهای اپیدمی مورد توجه قرار گیرد و پستی و بلندیهای منطقه نیز که در ایران از ۲۸ متر تا ۲۰۰۰ متر بالاتر از سطح آبهای آزاد می باشند لحاظ گردند. یکی دیگر از مواد قابل ذکر در تهیهٔ تغذیهٔ شترمرغ وابستگی بسیار کم آن به منابع خارج میباشد؛ به گونهای که می توان گفت تمامی مواد مورد نیاز در کشور قابل تهیه بوده و همچنین به جهت سازگاری بالای این پرنده میتوان از موادی با کیفیت متوسط و بهایی ارزان در تهیهٔ خوراک استفاده نمود.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.