حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

  • 044.32387133
  • 044.32379188
  • 09144485590
  • 09143883380
  • 09126756145

بخش دوم : آموزش پرورش‌ ‌بلدرچین ژاپنی

بلدرچین ژاپنی

بلدرچین ژاپنی

بخش اول : آموزش پرورش‌ ‌بلدرچین ژاپنی

بخش دوم

جوجه کشی و جوجه ریزی
دوره جوجه کشی بلدرچین با توجه به فشار و روش جوجه کشی ۱۷ تا ۱۸ روز است. تخم ریزی موفق به درک درست از کنترل جوجه کشی بستگی دارد. دقت در مطالعه و پیشنهادات سازنده و ذخیره آنها برای مراجع بیشتراست. به طور کلی دو نوع دستگاه جوجه کشی فن دار و بدون فن وجود دارد. دستگاه جوجه کشی فن دارمناسب تراست. اما یک ماشین جوجه کشی بدون فن به دقت عمل می کند اگر به خوبی کار کند. برخی از مدل ها به خصوص برای بلدرچین طراحی شده است. تخم بلدرچین ژاپنی را می توان در هر نوع از دستگاه جوجه کشی قرار داد. اگر چه سینی تخم ها در برخی از ماشین آلات نیاز به تنظیم دارد. تخم ها باید با قسمت پهن در سینی قرار داده شوند.
هوای تحت فشار در دستگاه جوجه کشی فن دار
دقت کنید که هوای مسدود شده اجباری دستگاه جوجه کشی باید دمای دستگاه را در ۳۷.۵ ± ۰.۳ درجه سانتی گراد یا ۹۹.۵ ± ۰.۵فارنهایت و رطوبت نسبی ۶۰٪ نگه دارد. حباب لامپ ۳۰ ± ۰.۵ درجه سانتی گراد (۸۶ ° ± ۱.۰ فارنهایت) تا ۱۴روز جوجه کشی را حفظ می کند. تخم هر ۲-۴ ساعت برای جلوگیری از چسبیدن جنین به پوسته چرخانده می شود. در روز ۱۴هم شمع و هر گونه تخم های شکسته بی حاصل و جنین مرده خارج می شوند. با انتقال تخم به سینی جوجه کشی چرخش متوقف می شود. جداسازی تخم ها در دستگاه تکثیر باید در ۳۷.۲ درجه سانتی گراد (۹۹ درجه فارنهایت) و رطوبت نسبی ۷۰٪ و رطوبت حباب ۳۲.۲ درجه سانتی گراد (۹۰ درجه فارنهایت) انجام شود.
اگر دستگاه جوجه کشی تنظیم کننده ترکیبی از فعالیتهای دستگاه تکثیر باشد باید در دمای ۳۷.۵ درجه سانتی گراد (۹۹.۵ درجه فارنهایت) به کار انداخته شود، اما رطوبت نسبی باید به ۷۰ درصد رطوبت حباب یعنی ۳۲.۲ درجه سانتی گراد (۹۰ درجه فارنهایت) در طول جوجه ریزی افزایش یابد.
محل تکثیر باید در طول فرآیند تکثیر باز نشود. اگر تمام مراحل جوجه کشی طبق توصیه ها دنبال شود، امکان دارد جوجه در روز ۱۷ یا ۱۸ از دستگاه جوجه کشی خارج شود.
دستگاه جوجه کشی بدون فن
اگریک دستگاه جوجه کشی بدون فن مورد استفاده قرار گیرد دمای نرمال دستگاه تکثیردر هفته اول ۳۸.۳ درجه سانتی گراد (۱۰۱ درجه فارنهایت) و ۳۸.۸ درجه سانتی گراد (۱۰۲ درجه فارنهایت) برای هفته دوم است و تا زمان پایان جوجه کشی به ۳۹.۵ درجه سانتی گراد نمی رسد. باید دمای بالای تخم اندازه گیری شود. رطوبت باید کمتر از ۷۰ درصد رطوبت حباب به اندازه ۳۰.۵-۲۹.۴ درجه سانتی گراد(۸۷-۸۵ درجه فارنهایت) تا ۱۴ روز از جوجه کشی باشد. پس از آن باید به ۷۰ درصد رطوبت حباب یعنی ۳۲.۲ درجه سانتی گراد (۹۰ درجه فارنهایت) تا زمان رسیدن به تکمیل مراحل جوجه کشی یعنی ۱۷ یا ۱۸ روز افزایش یابد. حفظ رطوبت مناسب دستگاه جوجه کشی بدون فن هوا می تواند مشکل کوچکی باشد. باز کردن دستگاه جوجه کشی به نوبه خود برای چرخندن تخم ها ضروری نیست واز باز نگهداشتن دستگاه برای مدت طولانی باید پرهیز کرد.
تخم ها باید به طور دستی حداقل ۳ و ترجیحأ ۵ بار در روز چرخانده شوند. نشان گذاری تخم ها به اطمینان حاصل کردن به موقع و حتمی چرخاندن تخم ها کمک می کند. به علت یکنواخت نبودن دما در سراسر دستگاه جوجه کشی بهتر است جا به جایی تخم ها به مکان های مختلف در دستگاه انجام شود. جوجه تازه بیرون آمده از تخم اغلب به پراکنده شدن در سینی جوجه ریزی تمایل دارد. برای جلوگیری از این رویداد تخم ها را در یک منطقه کوچک جمع می کنند و با بستن طور در پایین سینی جوجه ریزی قبل از شروع در آمدن جوجه ها از تخم بین آن ها و تخم جدایی ایجاد می کنند.
جوجه کشی طبیعی
ممکن است تعداد زیادی تخم توسط بلدرچین ژاپنی گذاشته شده باشد. کوچک ها مناسب تر هستند. گروهی از تخم ها باید ذخیره شوند و سپس یکجا تحت بلدرچین ماده قرار گیرند. همه ی تخم های جوجه باید از آشیانه خارج شوند. بلدرچین ماده ژاپنی به ندرت به تخم می گذارد.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.