حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

بازاریابی بلدرچین و فروش بلدرچین اولین مهارت پرورش بلدرچین

بازاریابی بلدرچین و فروش بلدرچین

بازاریابی بلدرچین و فروش بلدرچین اولین مهارت پرورش بلدرچین

بازاریابی بلدرچین و فروش بلدرچین یکی از مراحل مهم در امر پرورش بلدرچین می باشد.

در مطالب قبلی به واقعیات پرورش بلدرچین چیست؟ پرداختیم و بعد از آن پیش نیازهای که باید قبل از پرورش بلدرچین بدانیم را بررسی نمودیم.

در این مطلب به بازاریابی بلدرچین و فروش بلدرچین خواهیم پرداخت.

بازاریابی و فروش اولین مهارت پرورش بلدرچین

یکی از موارد مهم مدیریتی در پرورش بلدرچین، بازاریابی تولیدات است.

فرایند تولید شما زمانی به نتیجه میرسد که بتوانید محصولات را به موقع و با قیمت مناسب به فروش برسانید.

با توجه به عدم آشنایی عموم با محصولات بلدرچین، بازار مصرف آن نیز محدود است.

از طرفی به دلیل سادهانگاري کار پرورش بلدرچین، تعدادي از افراد با ایجاد واحدهاي تولیدي بسیار کوچک

وارد عرصه تولید شده و مشکلاتی را براي شما پرورش دهندگان بزرگ ایجاد میکنند.

اگر بازاریابی قوي نداشته باشید همین رقباي کوچک به راحتی میتوانند شما را از صحنه خارج کنند.

فرایند بازاریابی یکی از موارد بسیار مهم در صنعت در حال رشدي همچون پرورش بلدرچین است.

به عنوان مدیر، یکی از مهمترین فعالیتهاي روزانه شما عملیات بازاریابی است.

براي این کار لازم است که در خصوص اصول بازاریابی نکاتی را یاد گرفته و آموزشهایی ببینید.

بازاریابی باید تبدیل به یک عادت روزانه در شما شود.

 

اصول بازاریابی بلدرچین و فروش بلدرچین

 

بازاریابی مهمترین وظیفه مدیر پرورش بلدرچین

 

به عنوان کارآفرین، مسئولیت بازاریابی تولیدات مجموعه را کاملاً بر عهده بگیرد.

مطمئن باشید هیچ کس بهتر از خود شما نمیتواند بازاریاب خوبی براي محصولات باشد.

منظور از بازاریابی براي محصولات بلدرچین فقط فروش به مصرفکننده نهایی نیست.

منطقی ترین راه، فروش به حلقه هاي حد واسط تولید تا مصرف از قبیل واحدهاي فراوري و بسته بندي، شرکتها و افراد

پخش کننده و نهایتاً فروشگاههاي مصرفی است.

فکر نکنید با فروش مستقیم به مصرف کننده نهایی سود زیادي به دست خواهید آورد بلکه به نسبت وقت و هزینهاي که صرف میکنید

این نوع فروش کمترین سود و بیشترین ریسک را براي کسب وکار شما خواهد داشت.

توجه : بازاریابی را به یک عادت در خود تبدیل کنید. بدون بازاریابی انتظار موفقیت در هیچ کسب وکاري را نداشته باشید.

در بازاریابی هر روز به دنبال مشتریان جدید باشید و هیچگاه وابسته به تعداد محدودي مشتري نشوید.

سعی کنید حداقل هر هفته یک مشتري جدید پیدا کنید.

البته همیشه برنامه هاي مشخصی براي مشتریان کنونی خود داشته باشید.

برنامه هاي وفادارسازي مشتري را استفاده کنید.

مشتریان خوبتان را همانند یک گنج باارزش حفظ کنید.

شاید لازم باشد گاهی اوقات مشتریانتان را غربال کنید و فقط با مشتریان خوبتان کارکنید.

در بازاریابی گروه خاصی از مردم را به عنوان مشتري تعریف کنید و فقط بر روي آنها کارکنید.

وسوسه نشوید که مثلاً تخم بلدرچین براي همه مردم ایران تولید کنید بلکه میتوانید کودکان سه تا هفت سال شهر

نزدیک خودتان را به عنوان مصرف کننده نهایی تعریف کنید.

شاید هم مشتریان شما توزیع کنندگان باشند که فروش را مستقیماً به آنها انجام میدهید تا محصول را به دست مصرف کننده نهایی برسانند.

بحث بازاریابی بسیار مهم و مفصل است.

توصیه میکنم کتابهاي مناسب را تهیه کرده و مطالعه کنید.

برخی از این کتابها در وبسایت حس سبز معرفی شده اند.

 

اصول راه اندازی مجموعه پرورش بلدرچین

فروش بلدرچین
فروش بلدرچین

براي بازاریابی محصولات بلدرچین دو مورد زیر مهم هستند:

 

۱- تعریف محصول : محصولات یا خدمات کسب وکار خود را شناسایی کنید و تعریفی از خصوصیات و مزایاي آنها داشته باشید.

مثلاً وزن محصولات، نحوه بسته بندي، زمان ماندگاري و…

۲ -شناخت بازار هدف: اطلاعاتی در مورد بازار هدف و مشتریان خود داشته باشید.

بازار هدف شما کسی است که محصول را از شما می خرد.

به عنوان مثال اگر تولیدکننده گوشت خام هستید و گوشت خام خود را به واحدهاي بسته بندي میفروشید بنابراین مشتریان شما

واحدهاي بسته بندي هستند و شما موظف به برآورده کردن خواسته هاي آنها هستید.

خرده فروشی نکنید. برخی از پرورش دهندگان را دیده ام که بدون آشنایی با اصول بازاریابی و فروش، مستقیماً محصولات خود

را به صورت خرده به فروشگاهها و حتی مصرف کنندگان عرضه میکنند.

این افراد احساس میکنند با این روند سود بیشتري کسب کرده و محصولات را با قیمت مناسب تري به دست مصرف کننده نهایی میرسانند.

توجه : وقت خود را صرف خرده فروشی نکنید. بعنوان مدیر شما کارهاي بسیار مهمتري براي انجام دارید.

اما واقعیت معمولاً چند ماه بعد نمایان میشود.

متوجه میشوند از عهده این کار بر نمی آیند و حتی فرصت این کار را ندارند.

بازاریابی محصولات بلدرچین

بنابراین مجبور میشوند محصولات را از طریق دیگري به دست مصرف کنندگان برساند که این تغییر سبب خسارات شدیدي به بازار و تولیدات خواهد شد.

شاید بتوانید در آینده یک روش پخش منظم براي محصولات تولیديتان داشته باشید.

در اوایل کار مشارکت انتفاعی با کسانی که در زمینه فروش محصولات بتوانند به ما کمک کنند بسیار منطقی تر است.

مشارکت انتفاعی یعنی همکاري در فروش محصولات از طریق دیگران.

بدین صورت کسانی که سایر محصولات مشابه را میفروشند محصولات ما را نیز به فروش میرسانند و سود حاصل از فروش را دریافت میکنند.

فرایند فروش مستقیم محصولات سبب میشود محصولات بدون فرآوري و نگهداري مناسب به دست مصرف کنندگان نهایی برسد.

این نوع فروش مستقیم سبب شکستن قیمت محصولات شده و سود تولیدکننده به شدت کاهش مییابد.

امروزه حتی شرکتهاي بزرگ تولیدي نیز براي پخش محصولات از امکانات مجزا و نیروهاي متخصص استفاده میکنند.

بنابراین وارد شدن به پخش محصولات بدون اطلاعات کافی و شناخت از بازار نتیجهاي جز شکست و دلسردي نخواهد داشت.

عرضه محصولات بی کیفیت و غیرقانونی در برخی مراکز سبب انصراف استفاده برخی مصرفکنندگان از محصولات بلدرچین

شده و شاید همین موضوع سرعت پیشرفت در صنعت بلدرچین را کم میکند.

 

بازاریابی بلدرچین و فروش بلدرچین

بازاریابی پرورش بلدرچین  را زودتر شروع کنید.

 

قبل از شروع کار پرورش بلدرچین فرایند بازاریابی را شروع کنید.

به مرور با مشتریان خود آشنا شده تا بتوانید با بهترین و معتمدترین آنها فعالیت کنید.

معمولاً در هر بازاري یکسري افراد سوءاستفاده کننده وجود دارد که معمولاً با هوشمندي تولیدکننده به راحتی قابل شناسایی هستند.

درستکاري یکی از اصول اولیه بازاریابی است.

نداشتن صداقت در بازار سرنوشتی جز خارج شدن از گردونه بازار نخواهد داشت.

در فرایند بازاریابی و فروش باید هر دو طرف برنده باشند.

بنابراین در انجام معامله به منافع طرف مقابل بیش از منافع خودتان توجه داشته باشید.

اگر طرف مقابل شما سود یا منفعت قابل توجهی دریافت نکند این رابطه همکاري ادامه نخواهد داشت و هزینه اي که شما

بابت بازاریابی مشتري جدید صرف کرده اید در دراز مدت برگشت نخواهد خورد.

در زمان تعیین سود مشتریان یا همکارانتان سخاوت به خرج دهید و مطمئن باشید در دراز مدت سود شما نیز تأمین خواهد شد.

 

چگونه یک بازاریاب حرفهاي در پرورش بلدرچین شویم؟

 

براي موفقیت در هر کسب وکاري تنها یک راه وجود دارد و آن هم اختصاص زمان و بودجه کافی براي بازاریابی و فروش محصولات است.

همه شما میتوانید به راحتی اصول بازاریابی و فروش را یاد بگیرید و در کارتان به کار ببرید.

به نظر من یک کارآفرین باید در ابتدا به یادگیري بازاریابی بپردازد و سپس اقدام به راه اندازي کسب و کاري بکند.

خبر خوب این است که یادگیري مهارتهاي بازاریابی کار خیلی سختی نیست.

فقط کافی است که چند ساعتی را صرف آموزش خودتان کنید.

نکته مهم این است که بازاریابی باید جزو کارهاي روزانه یک مدیر باشد.

هر چه شما وقت بیشتري را صرف بازاریابی محصولات خود بکنید سود بیشتري به دست می آورید.

براي شروع کار شاید حداقل لازم باشد ۴ ساعت از کار روزانه را صرف بازاریابی و فروش کنید.

خیلی از پرورش دهندگان بلدرچین اعتراض میکنند که بیشتر وقتشان صرف تولید میشود بنابراین وقت کافی براي بازاریابی ندارند.

میتوانید با برنامه ریزي مناسب از خیلی کارهاي غیرضروري روزانه صرفه نظر و یا به دیگران واگذار کنید و در نهایت وقت کافی به بازاریابی اختصاص دهید.

توجه : براي یادگیري مهارتهاي بازاریابی و فروش لازم نیست نابغه باشید.

با مطالعه و آموزش به راحتی میتوانید فروشنده حرفهاي شوید. به عنوان مدیر، جمع کننده اطلاعات نباشید بلکه عمل کننده باشید.

بسیاري از پرورش دهندگان را میشناسم که انواع کتابها، فیلمها، سی دي هاي آموزشی، مجلات و غیره را در محل کارشان دارند و حتی خیلی از آنها را نیز مطالعه کردهاند.

اما حتی یک نکته ساده از مطالبی که یاد گرفته اند را در کارشان استفاده نکرده اند.

محفوظات شما هیچ تأثیري در موفقیت شما نخواهند داشت.

اگر ایده هاي این کتاب را نیز اجرا نکنید پولی که بابت این کتاب نیز پرداخت کرده اید از دست داده و ساعتها وقتتان نیز از دست خواهد رفت!

بازاریابی بلدرچین و فروش بلدرچین


مطالب مفید دیگر در صنعت جوجه کشی :

لوازم و مراحل مورد نیاز برای پرورش تجاری بلدرچین

تخم بلدرچین : خواص و ویتامین ها بهمراه زاد و ولد بلدرچینها

نکاتی درباره پرورش مرغ

مواد خوراکی مجاز در جیره ارگانیک پرورش طیور ، تغذیه و خوارک دهی – بخش دوم

آموزش جوجه کشی و پرورش و افزایش تعداد جوجه ها

 


 

 

مدیر سایت
دیدگاه کاربران ۲ دیدگاه
  • محمدامین ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۱۱:۴۲:۴۴

    فروش بلدرچین گوشتی
    ۰۹۰۲۴۷۹۵۴۳۱
    قیمت:۴۰۰۰تومان
    به خریدار واقعی تخفیف داده میشود

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.