اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم

اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم

اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم

اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم – قو زدن : کبوتران نر در هنگام جفت خوردن و مستی کردن از خود صدایی خاص در می آورند که به آن قو زدن گفته میشود.
دم جارو کردن : کبوتران در هنگام جفت خوردن و مستی کردن دم خود را باز کرده و روی زمین می کشند که اصطلاحا دم جارو کردن می گویند.
جفت دهن خورده : به جفتی گویند که پس از جوجه کشی جوجه های آنها مانند والدین و یا حتی بهتر از آنها پرواز کنند.
جفت دهن جور: به جفتی می گویند که برای جوجه کشی مناسب اند و جوجه ها را
سوک زدن : به فشاری که جوجه ها در آخرین روزهای خوابیدن کبوتران از داخل روی تخم در زمانی که جوجه در درون تخم رشدشان کامل شده به غشای سخت تخم ها می آورند و باعث ترک خوردن قسمتی از تخم می شوند، سوک زدن می گویند و
محفظه ای که برای تنفسش ایجاد می کنند ترک سوک می گویند.

اصطلاحات کبوتر بازی بخش ششم
زیر طاق : کبوتران و جوجه های مورد نظر ( کبکی های سال آینده ) را برای یک سال مراقبت و مواظبت درون گنجه می کنند این عمل را زیر طاق گویند.
گرو: به مسابقات کبوتر پرانی گرو گویند.
قرنطینه: به مکانی گویند که کبوتران جدید را برای پیشگیری از صدمات ناشی از درگیری بیماریهای حاصل از کبوتران جدید به مدت چند روز (حدود دو هفته) در آنجا دور از دیگر کبوتران قرار می دهند تا دان و آب جدا استفاده کند. (این مکان اگر بر روی بامی مستقر نگردد و بهداشت انجا رعایت نشود کبوتر دار همیشه کبوترانی بیمار
جفت کن : به مکانی گویند که امکانات جفت کردن کبوتران در آن فراهم باشد. در بسیاری از مواقع ( تعداد کم ) چوبی و بسیار زیبا و جدا جدا ساخته می شود
گند زدایی گنجه: به مرحله شستشو و ضد عفونی گنجه و کف بام و روی گنجه ها و همه وسایلی که کبوتران با انها پرورش می یابند را گندزدایی می گویند.
جای آبی: به جای آب کبوتران، جای آبی می گویند که بهتر است سفالی و لعاب دار باشد تا آب را در تابستان خنک نگه دارد.
جای دان: باکس چوبی و یا آهنی مخصوصی می باشد که دان کبوتر را در آن قرار می دهند: البته بهتر است به گونه ای باشد که فضله کبوتران به داخل آن نریزد.
میل بازی: کبوتران در هنگام بازی به صورت عمودی بازی کنان به سمت بالا حرکت می کنند و بازی می زنند که اصطلاحا به این مدل بازی زدن میل بازی می گویند این کبوتران همیشه در تهدید شکار شدن می باشند.
موج پا (موش پا): به کبوترانی گویند که در ساق پاهایشان پر روییده باشد.
پا چکمه ای: کبوتری که تا روی پنجه پاهایش و لابلای انگشتانش پر روییده باشد، پاچکمه ای می گویند.
دم چتری : به کبوترانی گویند که دم آنها مانند دم طاووس می ماند تعداد دم در اصیل ترین نژادها ۲۴ عدد ولی در غیر اصیل ها ۱۲ تا و ۱۴ تا می باشد.
نوک قناری: کبوترانی هستند که جثه ای مانند کبوتر ولی نوکهای بسیار ریز که نژادی : خاصی می باشند، برای جوجه کشی و پرواز مناسب نیستند و در رنگهای متنوع موجود و فقط جنبه زینتی دارد.
هلندی: نژادی خاص می باشند که یالی مانند یال شیر، از پر در دور سرشان بر خلاف جهت دیگر پرها روییده شده است.
سینه فری: کبوترانی هستند که در جلوی سینه شان پرها به صورت فر می باشد.
دم گیر : کبوترانی خوب در اصفهان هستند که دم خود را در هنگام پرش باز نگه می دارند. بسیار باهوش هستند. پرشی متفاوت با کبوتران تهران دارند. قدرت پروازی آنها پایین است و تنوع رنگ زیادی دارند نوع اصیل انها سینه خود را روی زمین می کشند.
جا کردن : اصطلاحا به هدایت کردن کبوتران به داخل گنجه، جا کردن گویند.
خواب: استراحت دادن به کبوتران را اصطلاحاً خواب می گویند.
زیر پر: به کبوترانی که در زیر پای دیگر کبوتران پر بخورند را زیر پر گویند که این امر برای جلد جوجه بسیار امری ضروری می باشد.
جا خواب: به کبوترانی که مدت زیادی را در قفس و یا جفت کن باشند و به
خصوص : جوجه هایی که مدت زیادی را بخورند و بخوابند و هوا نشوند از بارزترین نشانه کبوتران کهنه جا خواب سفت نبودن تیزهای این کبوتران و سنگینی خاصی که در زمان به پرواز در آمدن بسیار بارز می باشد.
دورگه گیری: به کبوترانی می گویند که با نژادی به غیر از نژاد خودش جفت خورده باشد ( مثلا جفت کردن کبوتر تهران با کبوتر کاشان و یا دیگر نژادها، کبوتران تهران با آلمانی و غیره) و یا حتی با پرندگان دیگر مانند قمری (یا کریم).
خرخر کردن : آمدن کبکی ها در ارتفاع پایین و تنگ بوم پریدن کبوتران را اصطلاحا خر خر کردن می گویند.

 

اصطلاحات کبوتر بازی بخش پنجم

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.